Classes

 


Back | Bottom

Sr

Title

Download
MP4

Download
MP3

 

March 21

   
  01. Mehsusta Ki Shakti Farishta Sthiti - Atam Prakash Bhai - 01-03-21  
  02. Bhog Message - English - Sr. Rukmani - 04-03-21  
  03. Bhog Message - Hin - Sr. Rukmani - 04-03-21  
  04. Bhog Message - English - Sr. Shashi - 04-03-21  
  05. Bhog Message - Hin - Sr. Shashi - 04-03-21  
  06. Swagat Evam Saugat - 07-03-21  
  07. Avyakt Murli Revision - BK Dr. Sachin - 07-03-21  
  08. Anubhav KI Authority - Dr. Satish Gupta - 08-03-21
  09. Balance Dwara Blessings - Karuna Bhai - 08-03-21
  10. Brahma Baba Ki Karmateet Sthiti - Mohan Singhal Bhai - 08-03-21
  11. RajRishi Banne KI Vidhi - Savita Bahen - 08-03-21
 

Updated 15.03.21

   
  12. Commentary - Sr. Veena Hubli - 09-03-21  
  13. Duaayen Do Duaayen Lo - Raju Bhai - 09-03-21
  14. Shiv Jayanti Ka Mahatva - Ramnath Bhai - 09-03-21
  15. Nirantar Yogi Nirantar Sewadhari - Mruthyunjay Bhai - 10-03-21  
  16. Bhog Message - English - Sr. Rukmani - 11-03-21  
  17. Bhog Message - Hin - Sr. Rukmani - 11-03-21  
  18. Bhog Message - English - Sr. Shashi - 11-03-21  
  19. Bhog Message - Hin - Sr. Shashi - 11-03-21  
  20. Offering Bhog for Dadi Gulzar - Message - Eng - 13-03-21  
  21. Gulzar Dadi Nimitt - Bhog Sandesh Evam Geet - Sr. Shashi - 13-03-21  
  22. Bhog Message - Dadi Gulzar - Eng - 13-03-21  
  22. Bhog Message - Dadi Gulzar - Hin - 13-03-21  
  23. Last Rites- Dadi Gulzar - 13-03-21
  24. Last Rites- Dadi Gulzar - 13-03-21  
  25. Ubalate Badal Pigalati Chattane - BK Dr. Sachin - 13-03-21
  26. Avyakt Murli Revison - BK Dr. Sachin - 14-03-21 PB  
  27. Silence Power - Suraj Bhai - 14-03-21  
  28. Where is God in all this - Sister Jayanti - 14-03-21
 

Updated 23.03.21

   
  29. Bhog Message - English - Sr. Rukmani - 18-03-21  
  30. Bhog Message - Hin - Sr. Rukmani - 18-03-21  
  31. Bhog Message - English - Sr. Shashi - 18-03-21  
  32. Bhog Message - Hin - Sr. Shashi - 18-03-21  
  33. Yog Ki Saral Vidhi - Atam Prakash Bhai - 19-03-21  
  34. Swagat Evam Saugat Grp 12 Tamil Nadu - 20-03-21  
  35. Night Class - Dr. Mittal - 20-03-21  
  36. Sanskar Parivartan Se Sansar Parivartan - Santosh Didi - 20-03-21  
  37. Nirantar Yogi Nrantar Sewadhari - Savita Bahen - 21-03-21  
  38. Bap Saman Sthiti - Sudesh Bahen - 21-03-21  
  39. Dehi Abhimani Sthiti Ki Uplabdhiyan - Raju Bhai - 21-03-21  
  40. Avyakt Murli Revison - BK Dr. Sachin - 21-03-21  
  41. Golden Jubilee Celebration in Madhuban - 23-03-21
 

Updated 31.03.21

   
  42. Bhog Message - English - Sr. Rukmani - 25-03-21  
  43. Bhog Message - Hin - Sr. Rukmani - 25-03-21  
  44. Bhog Message - English - Sr. Shashi - 25-03-21  
  45. Bhog Message - Hin - Sr. Shashi - 25-03-21  
  46. Dadi Janki Bhog Message - Eng - Sr. Rukmani - 27-03-21  
  47. Dadi Janki Bhog Message - Hin - Sr. Rukmani - 27-03-21  
  48. Holi Bhog Message - Eng - Sr. Rukmani - 29-03-21  
  49. Holi Bhog Message - Hin - Sr. Rukmani - 29-03-21  
  50. Holi Bhog Message - Eng - Sr. Sashi - 29-03-21  
  51. Holi Bhog Message - Hin - Sr. Sashi - 29-03-21  
  52. Anubhav - Night Class - Dashrath Bhai - Pune - 29-03-21  
  53. Avyakt Murli Revison - BK Dr. Sachin - 28-03-21 PB  
       
       
       
 

Back | Top