Classes

 


Back | Bottom

Sr

Title

MP4

MP3

Htm

 

May 2022

     
  03. Sunday Morning Class - Jayanti Didi - 01-05-22    
  02. Night Class - Santosh Bhai - 02-05-22    
  03. David Bhai - Music Meditation - 02-05-22    
  04. Holiday Morning Class - Sr. Sudesh - 02-05-22    
  05. Bhog Message - English - Sr. Rukmani - 05-05-22    
  06. Bhog Message - Hin - Sr. Rukmani - 05-05-22    
  07. Bhog Message - English - Sr. Shashi - 05-05-22    
  08. Bhog Message - Hin - Sr. Shashi - 05-05-22    
  09. Sunday Morning Class - Jayanti Didi - 08-05-22    
  10. A Murli Revision - BK Dr. Sachin - 08-05-22  
  11. Ishweriya Maujon Ka Jeevan - Suraj Bhai - 09-05-22    
  12. Night Class - Sr. Urmil Palam - 10-05-22    
  13. Mann Buddhi Ki Swachchhta - Atam Prakash Bhai - 12-05-22    
  14. Sangathan Me Ekta & Tapasya Ka Vayumandal - Geeta Bahne - 12-05-22    
  15. Bhog Message - English - Sr. Rukmani - 12-05-22    
  16. Bhog Message - Hin - Sr. Rukmani - 12-05-22    
  17. Bhog Message - English - Sr. Shashi - 12-05-22    
  18. Bhog Message - Hin - Sr. Shashi - 12-05-22    
  19. Bhakti Ka Fall Gyan, Gyan Se Yogi -Vairagi - Maorama Bahen - 12-05-22    
 

Uploaded 22-05-22

     
  20. Sangathan Me Ekta and Tapasya Ka Vayumandal - Geeta Bahen - 12-05-22    
  21. Mauj Men Kaise Rahen - Suraj Bhai - 09-05-22  
  22. Bhakti Ka Fall Gyan, Gyan Se Yogi - Vairagi - Maorama Bahen - 12-05-22    
  23. Mann Buddhi Ki Swachchhta - Atam Prakash Bhai - 12-05-22    
  24. Swa Rakshak Yagya Rakshak Vishwa Rakshak - Raju Bhai - 13-05-22    
  25. Nishchay Buddhi - Nishchint Jeevan - Suraj Bhai - 13-05-22    
  26. Meditation Commentary - Krishna Bahen - 13-05-22    
  27. Night Class - Ramnath Bhai - 11-05-22  
  28. Mayajeet Vikarmajeet Karmateet - Kruti Bahen - 13-05-22    
  29. A Murli Revision - BK Dr. Sachin - 15-05-22  
  30. Sunday Morning Class - Sr. Jayanti - 15-05-22    
  31. Bhog Message - English - Sr. Rukmani - 19-05-22    
  32. Bhog Message - English - Sr. Rukmani - 19-05-22    
  33. Bhog Message - English - Sr. Shashi - 19-05-22    
  34. Bhog Message - Hin - Sr. Shashi - 19-05-22    
 

Uploaded 31-05-22

     
  35. A Murli Revision - BK Dr. Sachin - 22-05-22  
  36. Bhog Message - English - Sr. Rukmani - 26-05-22    
  37. Bhog Message - Hin - Sr. Rukmani - 26-05-22    
  38. Bhog Message - English - Sr. Shashi - 26-05-22    
  39. Bhog Message - Hin - Sr. Shashi - 26-05-22    
  40. Sunday Morning Class - Jayanti Didi - 29-05-22    
  41. A Murli Revision - BK Dr. Sachin - 29-05-22  
  42. Night Class - Ramnath Bhai - 30-05-22  
  43. Nirbhayata Rogon Ko Bhagati Hai - Suraj Bhai - 30-05-22  
         
         
         
 

Back | Top