Classes

 


Back | Bottom

Sr

Title

Download
MP4

Download
MP3

 

June 2020

   
  01. Samay Anusar Purusharth - Karuna Bhai - 02-06-20
  02. Sangathan Me Sadbhavna - Jayanti Bahen - 03-06-20  
  03. Nichay Nirbhay Aur Nichinth Jivan - Suraj Bhai - 02-06-20  
  04. Bhog Message - Sr. Rukmani - Eng - 04-06-20  
  05. Bhog Message - Sr. Rukmani - Hin - 04-06-20  
  06. Bhog Message - Sr. Shashi - Eng - 04-06-20  
  07. Bhog Message - Sr. Shashi - Hin - 04-06-20  
  08. Double Light - Ramnath Bhai - 04-06-20
  09. Catching Power - Dr. Prem Masand - 05-06-20
  10. Flourishing Futures International - 05-06-20
  11. World Environment Day - 05-06-19
  12. Ekagrata- Ramshlok Bhai - 06-06-20  
  13. Jeevan Ka Lakshya Evam Swachintan - Suraj Bhai - 06.06.20.
  14. Vishwa Kalyakari - Sr. Savita - 08-06-20  
  15. Sukhi Jeevan Ka Aadhar - 1 - Suraj Bhai - 07-06-20
  16. Sukhi Jeevan Ka Aadhar - 2 - Suraj Bhai - 07-06-20
  17. Sukhi Jeevan Ka Aadhar - 4 - Suraj Bhai - 07-06-20
  18. Sukhi Jeevan Ka Aadhar - 5 - Suraj Bhai - 07-06-20
  19. Khushiyo Ka Khazana - 1 - Suraj Bhai - 08-06-20
  20. Khushiyo Ka Khazana - 2 - Suraj Bhai - 08-06-20
  21. Khushiyo Ka Khazana - 3 - Suraj Bhai - 08-06-20
  22. Khushiyo Ka Khazana - 4 - Suraj Bhai - 08-06-20
  23. Ekagrata Mahan Shakti - 1 - Suraj Bhai - 09.06.20
  24. Ekagrata Mahan Shakti - 2 - Suraj Bhai - 09.06.20
  25. Ekagrata Mahan Shakti - 3 - Suraj Bhai - 09.06.20
       
  26. Satushtataa - Usha Bahen - 09-06-20  
  27. Antarik Shakti - Geeta Bahen - 10-06-20  
  28. Bhog Message - Sr. Rukmani - Eng - 11-06-20  
  29. Bhog Message - Sr. Rukmani - Hin - 11-06-20  
  30. Bhog Message - Sr. Shashi - Eng - 11-06-20  
  31. Bhog Message - Sr. Shashi - Hin - 11-06-20  
  32. Brahmin Jeevan Praptiyon Ki Jivan - Dr. Banarsi Bhai - 11-06-20  
  33. Shantivan Nirman Ishwariya Plan - Br. Bhupal - 12-06-20
  34. Mansa Sewa Dwara Mayajeet - Mruthyunjay Bhai - 13-06-20  
  35. Dharti Par Swarg - Dadi Ratan Mohini - 14-06-20
  36. Mool Atmik Sthiti - Usha Bahen - 15-06-20
  37. Bhagwan Ka Sath - Geeta Bahen - 16-06-20  
       
  38. Self Reliant India through Spirituality - BK Shivani - 16-06-20
  39. Vishwa Ek Parivar - Savita Bahen - 17-06-20  
  40. Building Inner Strength and Resilience - Jayanti Bahen - 17-06-20
  41. Building Inner Strength and Resilience - Sr. Denise - 17-06-20
  42. Building Inner Strength and Resilience - Sr. Jenna - 17-06-20
  43. Bhog Message - Sr. Rukmani - Eng - 18-06-20  
  44. Bhog Message - Sr. Rukmani - Hin - 18-06-20  
  45. Bhog Message - Sr. Shashi - Eng - 18-06-20  
  46. Bhog Message - Sr. Shashi - Hin - 18-06-20  
  47. Prakruti Se Hamara Sambandh - Sr. Sudesh - 18-06-20  
  48. Shreshth Drishtikon - Jayanti Bahen - 19-06-20  
  49. Facing Challenges with Wisdom and Strength - BK Shivani - 19-06-20
  50. Mastering Mind and Memory - Dr. E.V. Swaminathan - 19-06-20
  51. Meditation - Amritvela - Usha Didi - 19-06-20
  52. Rajyoga Meditation Experience - Sheilu Bahen - 19-06-20
  53. Sakaramak Vichar - Suraj Bhai - 20-06-20
  54. Spiritual Wisdom - How will it help me - Br. Ken - 20-06-20
  55. Spiritual Wisdom - How will it help me - Br. Santosh - 20-06-20
  56. Spiritual Wisdom - How will it help me - Br. Sudesh - 20-06-20
  57. Rachnatmakta - Atam Prakash Bhai - 21-06-20  
  58. Yogathon - Swasthya Hee Samruddhi - International Day of Yoga - 21-06-20
  59. Beautiful 5 Swaroop Avyakt Bapdada Commentary - Wah Baba Wah - 21-06-20
  60. Time for Relaxation, Purring and Sleep - Cute Baby kittens - 21-06-20
  61. Inner Learning - Sr. Aruna Ladwa - 22-06-20
  62. New Education for New Era - Br. Charles Hogg - 22-06-20
  63. Role Model - Dr. Prem Masand - 22-06-20
  64. Keeping Calm In Crisis - Jayanti Bahen - 07-06-20 (pdf)  
  65. Experience (Talk Show) - Sr. Jayanti - 12-06-20  
  66. Question Answers With Brij Mohan Bhai - 13-06-20
  67. Experience (Talk Show) - Nirmala Bahen - 14-06-20  
  68. Meeting UK Family - Jayanti Bahen - 14-06-20
  69. Experience (Talk Show) - Suraj Bhai - 15-06-20  
  70. Experience (Talk Show) - Sudesh Bahen - 16-06-20  
  71. Meeting UK Family - Br. Charlie - 20-06-20
  72. Meeting UK Family - Jayanti Bahen - 21-06-20
  73. Meeting UK Family - Shielu Bahen - 22-06-20
  74. Mamma Saraswati - Karuna Bhai - 23-06-20
  75. Experience With Mamma Jagdamba Saraswati - Nirwair Bhai And Karuna Bhai - 24-06-20
  76. Mamma Day - 24-06-20  
  77. Mamma Day Bhog Message - Eng - Sr. Rukmani - 24-06-20  
  78. Mamma Day Bhog Message - Eng - Sr. Shashi - 24-06-20  
  79. Song - Message - Experiences - Mamma Day - 24-06-20  
  80. Abhi Nahi To Kabhi Nahi Nirmala Bahen - Kamla Bahen - Sudesh Didi - Rani Bahen 25-06-20
  81. Bhog Message - Sr. Rukmani - Eng - 25-06-20  
  82. Bhog Message - Sr. Rukmani - Hin - 25-06-20  
  83. Bhog Message - Sr. Shashi - Eng - 25-06-20 (pdf)
  84. Bhog Message - Sr. Shashi - Hin - 25-06-20  
  85. Shubh Sankalp Raju Bhai - 25-06-20
  86. Nirogi Jeevan Ke Liye Shrimat Ka Sehayog - Dr. Satish Gupta - 27-06-20  
  87. Abhi Nahi To Kabhi Nahi Asha Bahen - Divyaprabha Bahen - Suraj Bhai - Bharti Bhai - 27-06-20
  88. Parivartan Ki Vela - Karuna Bhai - 28-06-20
  89. Special Class On Mamma Day - Mruthyunjaya Bhai - Kannada - 24-06-20
  90. Meeting London Class - Jayanti Bahen - 28-06-20
  91. Nirwairbhai - 28-06-20
  92. Teevra Purusharth Mruthuynjaya Bhai - Kannada - 28-06-20
  93. Freedom From Fear And Anxiety - Brij Mohan Bhai - 29-06-20
  94. Freedom From Fear And Anxiety - Mruthyunjaya Bhai - 29-06-20
  95. Freedom From Fear And Anxiety - Ram Prakash Singhal Bhai - 30-06-20
  96. The Concept Of Rajyoga Thought - Lab Prof Mukesh Agarwal - Jecrc Jaipur - 30-06-20
  97. Visheshta Sampann Yog Tapasya Raju Bhai - 30-06-20
       

 

 

Back | Top