Classes

 


Back | Bottom

Sr

Title

MP4

MP3

Htm

 

June 2022

     
  01. Class - Usha Didi - 02-06-22  
  02. Bhog Message - English - Sr. Rukmani - 02-06-22    
  03. Bhog Message - Hin - Sr. Rukmani - 02-06-22    
  04. Bhog Message - English - Sr. Shashi - 02-06-22    
  05. Bhog Message - Hin - Sr. Shashi - 02-06-22    
  06. Sunday Morning Class - Jayanti Didi - 05-06-22    
 

Uploaded 18-06-22

     
  08. Bhog Message - English - Sr. Rukmani - 09-06-22    
  09. Bhog Message - Hin - Sr. Rukmani - 09-06-22    
  10. Bhog Message - English - Sr. Shashi - 09-06-22    
  11. Bhog Message - Hin - Sr. Shashi - 08-06-22    
         
  12. Bhog Message - English - Sr. Rukmani - 16-06-22    
  13. Bhog Message - Hin - Sr. Rukmani - 16-06-22    
  14. Bhog Message - English - Sr. Shashi - 16-06-22    
  15. Bhog Message - Hin - Sr. Shashi - 16-06-22    
         
  16. Sunday Morning Class - Jayanti Didi -12-06-22    
  17. Night Class - Ramnath Bhai - 15-06-22  
 

Uploaded 27-06-22

     
  18. Mann Buddhi Ki Swachhta - Atam Prakash Bhai - 18-06-22  
  19. Swayam Ki Pachan - Shielu Bahen - 19-06-22    
  20. Night Class - Suraj Bhai - 20-06-22  
  21. Parmatma Ki Pahchan - Usha Bahen - 20-06-22    
  22. Jio Aise Ki - Suraj Bhai - 20-06-22    
  23. RY ka Adhar Aur Vidhi - Geeta Bahen - 21-06-22    
  24. Night Class - Ramnath Bhai - 22-06-22  
  25. Bhog Message - English - Sr. Rukmani - 23-06-22    
  26. Bhog Message - Hin - Sr. Rukmani - 23-06-22    
  27. Bhog Message - English - Sr. Shashi - 23-06-22    
  28. Bhog Message - Hin - Sr. Shashi - 23-06-22    
  28. Mamma Day Bhog Message - Shashi Bahen - 24-06-22    
  29. Sunday Morning Class - Jayanti Didi - 26-06-22    
 

Uploaded 30-06-22

     
  30. Bhagwan Ko Kaise Use Karen - Suraj Bhai - 28-06-22    
  31. Night Class - Suraj Bhai - 28-06-22  
  32. Night Class - Usha Didi - 28-06-22  
  33. Night Class - Seema Bahen - Pune - 29-06-22    
  34. Bhog Message - English - Sr. Rukmani - 30-06-22    
  35. Bhog Message - Hin - Sr. Rukmani - 30-06-22    
  36. Bhog Message - English - Sr. Shashi - 30-06-22    
  37. Bhog Message - Hin - Sr. Shashi - 30-06-22    
         
         
         
 

Back | Top