Home

Bhatti 2016 

Contact us

 

Sr Code No. Title MP4 MP3
01    Bhatti-01     
    01-Bhatti ka Lakshya-Sheilu Bhen 16-4-16-   

    02-Swagat-Shashi Bhen 16-4-16   

    03-Swa Stithi ki mehasusta- Geeta Bhen 17-04-16   

    04-Atam Nirikshan- Geeta Bhen 17-04-16   

    05-Baba ki Chatrachaya Me Sarv Sambandho Ki Anubhuti-Satish Gupta-17-4-16   

    06-Kartavy ke prati jagrukta-Usha Bhen-18-04-16   

    07-R M Dadiji-18-04-16   

    08-Gahan Tapasya-Ruju Bhai-18-04-16   

    09-Amritvela Commentry-Chandrika Bhen-19-4-16   

    10-Samarpanmayata dwara Sampannata-Chandrika Bhen-19-4-16   

    11-Kruti Bhen-17-04-16   

    12-Commentry-Deepa Bhen-18-04-16   

         
02    Bhatti-02  MP4  MP3 
    01-Bhatti ka Lakshya avom Uddeshya-Sheilu Bhen-23-4-16   

    02-Swagat-Shashi Bhen 23-04-2016   

    03-Nirakari Nirvikari Nirahankari Stishi-Usha Bhen-24-4-16   

    04-Sahaj Vaiyragya-Raju Bhai 24-04-2016   

    05-Gyan Yog ki Gaharai-Savita Bhen 24-04-16   

    06-Ruhani Yatra-Niranjan Bhen-24-04-16   

    07-Brahmin Jivan ki Sarthkata-Geeta Bhen-25-4-16   

    08-Asariri Avyakt Stithti-Prem Masand Bhai-25-04-16   

    09-Baba se Sarv Sambando ka Anubhav-RamnathBhai-25-4-16   

    10-Anubhavo ki Len-den-25-04-16   

    11-Baba ka Right Hand Kaise Bane-Mohan Singal Bhai-26-4-16   

    12-Suraj Bhai-26-04-2016   

         
03    Bhatti-03  MP4  MP3 
    01-Bhatti ka Lakshya-Sheilu Bhen-30-04-2016   

    02-Swa-Stithi ki Mehasusta-Sheilu Bhen-1-5-16   

    03-Atam Nirikshan-Dr Savita Bhen-01-05-2016   

    04-Mera Baba Jaadu ki Chadi-Raju Bhai-1-05-16   

    05-Kartavya ke Prati Jagrukata-Geeta Bhen 02-05-2016   

    06-Atam Nirikshan- Geeta Bhen-02-05-2016   

    07-Samarpanmayata Dwara Sampannata-Suraj Bhai-2-5-16   

    09-Commentry-kruti Bhen-1-05-2016   

    10-Commentry-kruti Bhen-2-05-2016   

    11-Aaj ki mehasusta- Kruti Bhen-1-05-2016   

    12-Dr Sachin Bhai - 01-05-2016   

         
04    Bhatti-04  MP4  MP3 
    01-Bhatti ka Lakshya-Sheilu Bhen-14-05-16   

    02-Swa Sthiti ki Mehasusta- Urmila Bhen-15-05-16   

    03-Atam Nirikshan- Urmila Bhen-15-05-16   

    04-Sarv Sambando ki Anubhuti-Suraj Bhai 15-05-16   

    05-Avyakt Vani ka Mantan-Dr Sachin-15-05-16   

    06-Kartavya ke Prati Jagrukata-Geeta Bhen 16-05-16   

    07-Atam Nirikshan- Geeta Bhen-16-05-16   

    08-Yog ke prayog-Chotelal Bhai-16-05-16   

    09-Samarpanmayata Dwara Sampannata-Raju Bhai-16-05-16   

    10-Tivra Purushart-Chotelal Bhai-16-05-2016   

    11-Gahan Tapasya-Mohan Singal Bhai 17-05-2016   

    12.The Real Connection - BK Geeta Behn 16-05-2016   

         
05    Bhatti-05  MP4  MP3 
    01-Gahan Tapasya Avom Bhatti ka Lakshya-Geeta Bhen-21-5-16   

    02-Swa Sthiti ki mehasusta dwara Vayumandal ka Parivartan-Dr Prem Masand Bhai 22-5-16   

    03-Atam Nirikshan-Kruti Bhen 22-05-2016   

    04-Baba ki Chatrachaya me Sarv Sambando ki Anubhuti-Pushpa Bhen 22-5-16   

    05-Kartavya ke Prati Jagrukata-Niranjana Bhen-23-05-16   

    06-Mamma Baba ke Sath ke Anubhav-Atam Prakash Bhai-23-5-16   

    07-Quality Brahmin Jivan-Geeta Bhen 23-05-2016   

    08-Jwalamukhi Yog-Suraj Bhai 24-05-16   

    09-Samarpanmayata Dwara Sampannata-Raju Bhai 24-05-16   

    10-Satish Gupta-24-05-2016   

    11-Commentry-I 22-05-2016   

    12-Commentry-II 22-05-2016   

    13-Commentry-III 23-05-2016   

    14-Commentry-IV 23-05-2016   

         
06    Bhatti-06  MP4  MP3 
    01-Bhatti ka Lakshya Avom Uddeshya-Sheilu Bhen 28-05-2016   

    02-Anubhuti ka Aadhar Antarmukhi Avasta-Pushpa Bhen-29-5-16   

    03-Baba se Sarv Sambando ki Anubhuti-Satish Gupta 29-5-16   

    04-Swa Sthiti ki Mehasusta-Geeta Bhen-29-05-16   

    05-Srimath ka Hath aur Sath-Dr Banarasi Bhai-29-05-16   

    06-Gahan Tapasya-Raju Bhai 30-05-2016   

    07-Man Jeete Jagat Jeet-Mohan Bhai Singal 30-5-16   

    08-Samarpanmayata Dwara Sampannata-Karuna Bhai-30-5-16   

    09-Vrutti Dwara Vayumandal Banane ki Seva-Dr Prem Masand Bhai-31-5-16   

         
07    Bhatti-07  MP4  MP3 
    01-Bhatti ka Lakshya Avom uddeshya-Sheilu Bhen-4-06-16   

    02-Dr Banarari Bhai-04-06-2016   

    03-Gahan Tapasya-Raju Bhai-05-06-2016   

    04-Karmendriya Jeet so MayaJeet-Dr Satish Gupta-5-6-16   

    05-Baba se Sarv Sambando ki Anubhuti-Dr Nirmala Didi-5-6-16   

    06-Farista Jivan-Mrutunjay Bhai 05-06-2016   

    07-Antarrmukhta-Usha Bhen 06-06-2016   

    08-Viganvinashak Sthiti-Dr Savita Bhen 06-06-16   

    09-Sampuran Pavitrata-Geeta Bhen 06-06-16   

    10-Sankalp Shakti ka Mahatv-Vandana Bhen-6-06-16   

    12-Powerful Vibration-Dr Prem Masand-7-06-16   

    13-NirviganSthiti-Suraj Bhai 07-06-2016   

    14-Commentry-Vandana Bhen 05-06-2016   

         
08    Bhatti-08  MP4  MP3 
    01-Bhatti ka Lakshya Avom Uddeshya-Santosh Didi-16-06-16   

    02-Nirvigan Sthiti-Amirchand Bhaiji-17-06-2016   

    03-Sankalp Shuddi aur Vyart se Mukti-Shukla Didi-17-6-16   

    04-Swa Sthiti ki Mehasusta- Dr Savita Bhen-17-06-16   

    05-Vartman Samay ka Purushart-Ramnath Bhai-17-6-16   

    06-Vani par Sanyam Vardani Vani-Geeta Bhen-18-6-16   

    07-Man jeete Jagat Jeet-Mohan Bhai Singal-18-06-16   

    08-Farista Sthit-Laxmi Didi-18-06-2016   

    09-Vairagya Sthit-Anita Bhen-18-06-2016   

    10-Srimat ka Hath aur Sath-Dr Banarari Bhai-19-06-16   

    11-Prem Singh Bhaiji-19-06-2016   

    12-Suraj Bhai-19-06-2016   

    16-Commentry-Anita Bhen-17-06-16   

    17-Commentry(Farista)-Anita Bhen-18-06-16   

         
09    Bhatti-09  MP4  MP3 
    01-Bhatti ka Lakshya Avom Uddeshya-Sheilu Bhen-30-6-16   

    02-Swagat-Shashi Bhen & Dr Nirmala Didi-30-6-16   

    03-Mamma Baba ki Jivan ki Jaalkiyan-Chakradhari Bhen-1-7-16   

    04-Swa Anubhuti se Swa Parivartan-Geeta Bhen-1-7-16   

    05-Swa Anubhuti-Geeta Bhen 01-07-2016   

    06-Samarpanmayata Dwara Sampannata-Usha Bhen-1-7-16   

    07-Sada Khushmijaaj Sthiti-Ramnath Bhai-1-7-16   

    08-Maryada Purushottam Sthiti-Surya Bhai-2-7-16   

    09-Anubhuti(Commentry)-Surya Bhai-2-7-16   

    10-Tapsya-Raju Bhai 02-07-2016   

    11-Man Jeete JagatJjeet-Dr Sachin Bhai-2-7-16   

    12-Prakruti Jeet Kaise Bane-Dr Nirmala Didi-2-7-16   

         
10    Bhatti-10  MP4  MP3 
    01-Bhatti ka Lakshya Avom Uddeshya-Sheilu Bhen-7-7-16   

    02-Nirantar Yog ki Anubhuti Kaise Kare-Avdhesh Bhen ji-8-7-16   

    03-Gyan Yog ki Gaharai-Dr Satish Gupta-8-07-16   

    04-Tapsya-Geeta Bhen ji-8-07-16   

    05-Nirakari Nirvikari Nirhankari-Ramnath Bhai-8-7-16   

    06-Vyart ko Samart Banane ki Vidhi-Karuna Bhai-9-07-16   

    07-Purity ki Personality aur Royalty-Dr Savita Bhen-9-7-16   

    08-Sarv Khajaano ki Chabi Baba-Raju Bhai-9-7-16   

    09-Sampurn Pavitrata-Dr Sachin-9-7-16   

    10-Ekagrata aur Tapsya-Usha Bhen ji-10-07-16   

    11-Baba ke Sath ka Anubhav-Atam Prakash Bhai-10-7-16   

    12-Pratap Midha ji-10-07-2016   

    13-Prakruti Jeet kaise bane-Dr Banarasi Bhai-10-7-16   

         
11    Bhatti-11  MP4  MP3 
    01-Welcome & Inaugural Session 14-09-2016   

    02-Spiritual Chitchat-Santha Krishna Bhai-14-9-16   

    03-Knowing the Self-Dr Savita Bhen 15-9-16   

    04-Living the Life Positive-Karuna Bhai-15-9-16   

    05-Knowing the Divine-Geeta Bhen-15-9-16   

    06-Swasth Jeevan Shaili-Dr Srimant Bhai-15-9-16   

    07-Communion with the Divine-Indra Bhen-16-9-16   

    08-Blessings-R M Dadiji 16-09-2016   

    09-Mrutunjay Bhai 16-09-2016   

    10-Commentry-Atam Prakash Bhai 16-09-2016   

    11-Balance in Lokik & Alokik Life-Ramnath Bhai-16-9-16   

    12-Karma Philosophy & Time Cycle-Suraj Bhai-17-9-16   

    13-History of Founder Father-Brahma Baba-Mohan Singhal Bhai-17-9-16   

    14-Murzhate Phool-Pareshan Mali-Dr Sachin Bhai-17-9-16   

    15-Spiritual Life Style-Ravi kala Bhen 18-09-2016   

         
12    Bhatti-12  MP4  MP3 
    01 Bhatti ka Lakshya avom Uddeshya-Sheilu Bhen 04-08-2016   

    02 Swagat-Shashi Bhen-04-08-2016   

    03 Swa Sthiti ki mahasusta- Geeta Bhen 05-08-2016   

    04 Man jeete Jagat jeet-Mohan Bhai Singal 05-08-2016   

    05 Antarmukhi Avastha-Rani Bhen 05-08-2016   

    06 Samarpanmayata dwara Sampannata-Dr Banarasi Bhai 05-08-2016   

    07 Chehare va Chalan dwara Seva-Nalini Didi 06-08-2016   

    08 Suksham Sharir va Suksham Vatan ka Rahasya-Dr Satish Gupta ji 06-08-2016   

    09 Gahan Tapasya-Raju Bhai 06-08-2016   

    10 Antim Samay ki Taiyari-Radha Bhen 07-08-2016   

    11 Nirakari Nirvikari Nirhankari Avastha-Sheilu Bhen 07-08-2016   

    12 Baba se Sarv Sambando ki Anubhuti-Kamlesh Bhen 07-08-2016   

         
13    Bhatti-13  MP4  MP3 
    01-Bhatti ka Lakshya Avom Uddeshya-Sheilu Bhen-11-8-16   

    02-Swa Sthiti ki Mahasusta-Usha Bhen-12-8-16   

    03-Balance Dwara Blissful Life-Dr Nirmala Didi-12-8-16   

    04-Jaadu ki Chadi-Baba-Raju Bhai-12-8-16   

    05-Samarpanmayata Dwara Sampannata-Dr Banarasi Bhai-12-8-16   

    06-Kartavya ke Prati Jagrukata-Geeta Bhen-13-8-16   

    07-Swa Nirikshan-Geeta Bhen-13-08-2016   

    08-Gahan Tapasya-Suraj Bhai 13-08-2016   

    09-Samart Banane ki Vidhi-Mohan Singhal Bhai-13-8-16   

    10-Baba ke Sath ka Anubhav-Atam Prakash Bhai-14-8-16   

    11-Anubhavo ki Lenden-14-08-2016   

    12-Karmyogi Farista sthiti-Atam Prakash Bhai-14-8-16   

    16-Commentry-kruti Bhen 12-08-2016   

    17-Commentry-kruti Bhen 13-08-2016   

         
14    Bhatti-14  MP4  MP3 
    001. Bhatti Ka Lakshya Sr. Geeta 22-08-16   

    002. Bhatti Ka Udghatan Brothers Bhatti 22-08-16   

    003. Jeevanmukt Avastha Sr. Sarla Mehsana 23-08-16   

    004. Karmayog Se Karmateet Sr. Usha 23-08-16   

    005. Nimitt Nirman Nirvan Sr. Shielu 23-08-16   

    006. Snehi Sahayogi Yagya Rakashak Br. Raju 23-08-16   

    007. Purity Ki Personality Raoyalty Sr Asha 24-08-16   

    008. Swa Parabh Evam Lok Pasand Manoramaben 24-08-16   

    009. Yatharth Yog Evan Yogi Jeevan Sr. Geeta 24-08-16   

    010. Dadiji Sang Anubhav Br. Nirwair 25-08-16   

    011. Dadiji Sang Sansmaran Br. Surya 25-08-16   

    012. Mahasusta Evam Parivartan Dadi Ratan Mohini 26-08-16   

    013. Trikaldarshi Evam Sakshi Sr. Pushpa 26-08-16   

    014. Yad Dwara Vikarma Vinash Br. Satish Gupta 26-08-16   

         
15  15  Bhatti-15 - Kumaron Ki Bhatti  MP4  MP3 
    01-Atam-Abhimani Sthiti-Urmila Bhen-20-8-16   

    02-Dani Mahadani Vardani Sthiti-Urmila Bhen-20-8-16   

    03-Bhatti ka Lakshya avom Uddeshya-Sheilu Bhen-20-8-16   

    04-Swa Sthiti ki Mahasusta-Raju Bhai-21-8-16   

    05-Karmon ki guhya gati-Dr Niranjan Bhen-21-8-16   

    06-Balance dwara Blissful Life-Dr Nirmala Didi-21-8-16   

    07-Gahan Tapasya-Suraj Bhai-21-8-16   

    08-Kartavya ke prati jagrukata-Geeta Bhen-22-8-16   

    09-Iswariya Niyam Sayam Maryadayen-Dr Niranjan Bhen-21-8-16   

    10-Behad Vairagya-Dr Banarasi Bhai-22-8-16   

    11-Karmyogi Farista sthiti-Atam Prakash Bhai-22-8-16   

    12-Mamma Baba ke Sath ka Anubhav-Atam Prakash Bhai-23-8-16   

    13-Suksham Sharir va Suksham Vatan ka Rahasya-Dr Satish Gupta ji-23-8-16   

    14-Vyart ko Samart banane ki Vidhi-Mohan Singhal Bhai 23-08-2016   

         
16    Bhatti-16  MP4  MP3 
    01.Soul Consciousness - BK.Indra Behn    

    02.Awareness of Supreme - BK Usha Behn 13-08-2016   

    03.Art of Positive Thinking - BK Mohan Bhai 13-08-2016   

    04.Art of Happy Living - BK Rupesh Bhai 13-08-2016   

    05.The Method and Basis of Rajyoga - BK Geeta Behn 13-08-2016   

    06.Kaal Chakra - BK Usha Behn 14-08-2016   

    07.Rajyog Jeevan Jeene KIi Kala - BK Suman Behn 14-08-2016   

    08.History of Institution - BK Sheilu Belhln 14-08-2016   

    09.Stress Free Living - Dr BK Savita Behn 14-08-2016   

    10.How to make Relations Good & ( Q&A ) - BK Suraj Bhai 14-08-2016   

    11.Karma Darsan - BK.Manju Behn    

    12.Meditation Commentary - BK Suraj Bhai 14-08-2016   

    13.Meditation Commentary - BK Suraj Bhai 15-08-2016   

         
17    Bhatti-17  MP4  MP3 
    01-Bhatti ka Lakshya Avom Uddeshya-Sheilu Bhen-31-8-16   

    02-Atam Anubhuti ka Aadhar Antarrmukhta-Usha Bhen-1-9-16   

    03-Atam Nirikshan- Usha Bhen 01-09-2016   

    04-Samarpanmayata Dwara Sampannata-Raju Bhai-1-9-16   

    05-Balance Dwara Blissful Life-Ramnath Bhai-1-9-16   

    06-Vyart ko Samart Banane ki Vidhi-Dr Nirmal Didi-2-9-16   

    07-Behad Vairagya Vrutti -Mohan Singhal Bhai-2-9-16   

    08-Quality Brahman Jeevan-Geeta Bhen-2-9-16   

    09-Chehare aur Chalan Dwara Seva-Atamprakash Bhai-2-9-16   

    10-Karmon ki Guhrya Gati-Indira Bhen-3-9-16   

    11-Shaktishali Yaad se Vikarm Vinash-Dr Satish Gupta-3-9-16   

         
         

Back | Top