Home

Bhatti 2017 

Contact us

 

Sr Code No. Title MP4 MP3
01    Bhatti-01     
    01. Maun ki Shakti Evom Bhatti ka Lakshya - Sheilu Bhen - 06-05-17   

    02. Swa Sthiti Dwara Paristhitiyon Ka Niyantran - Geeta Bahen - 07-05-17   

    03. Mamma Baba Ke Sath Ka Anubhav - Karuna Bhai - 07-05-17   

    04. Achal Adol Nirvigan Sthiti - Dr Satish Gupta - 07-05-17   

    05. Murli Revision - BK Dr Sachin - 07-05-17   

    06. Man Jeete Jagat Jeet - Mohan Singal Bhai - 08-05-17   

    07. Man ki Dance - Dr Prem Masand - 08-05-17   

    08. Yoga Ki Stage aur Praptiya - Ramlochan Bhai - 08-05-17   

    09. Sresth Bhagy Banane Ki Vidhi - Ramnath Bhai - 08-05-17   

    10. Nirvigan Sthiti - Usha Bahen - 09-05-17   

    11. Creative Yoga - 1 - Trupti Bahen - 07-05-17   

    12. Creative Yoga - 2 - Trupti Bahen - 07-05-17   

    13. Creative Yoga - 3 - Trupti Bahen - 08-05-17   

    14. Creative Yoga - 4 - Trupti Bahen - 09-05-17   

         
02    Bhatti-02  MP4  MP3 
    01. Maun ki Shakti evom Bhatti ka Lakshya - Sheilu Bahen - 13-5-17   

    02. Ashariri Sthit i- Dr Savita Bahen - 14-5-17   

    03. Vrutti Se Vayumandal par Prabhav - Dr Prem Masand - 14-5-17   

    04. Silence ki Shakti - Geeta Bahen - 14-5-17   

    05. Murli Revision - Dr Sachin Bhai - 14-5-17   

    06. Brahmino me Divyagun kaise aaye - Ramnath Bhai - 15-05-17   

    07. Dadi Jankiji - 15-05-17   

    08. Prakrutijeet kaise bane - Mohan Singal Bhai -15-05-17   

    09. Mansa Seva - Dr Nirmala Didi - 15-05-17   

    10. Dharmraj ki Adalat - Dr Sachin Bhai - 15-05-17   

    11. Nirvigan Sthiti - Usha Bahen - 16-05-17   

    12. Nirakari Nirvikari NirAhankari - Sheilu Bahen - 16-05-17   

         
03    Bhatti-03  MP4  MP3 
    01. Bhatti Ka Lakshya Evom Uddeshya - Niranjana Bahen-27-05-17   

    02. Swa Sthiti Dwara Paristhiti Par Vijay - Pushpa Bahen-28-05-17   

    03. Nirakari Nirvikari Nirahankari - Sheilu Bahen - 28-05-17   

    04. Baba Ke Sath Gahan Yog - Ramnath Bhai - 28-05-17   

    05. Murli Revision - Dr Sachin Bhai - 28-05-17   

    06. Vrutti Se Vayumandal Par Prabhav - Dr Prem Masand - 29-05-17   

    07. Class - Brij Mohan Bhaiji - 29-05-17   

    08. Bap Saman Sampurn Sthiti - Geeta Bahen -29-05-17   

    09. Baba Ke Sath Ka Anubhav - Mohan Singal Bhai - 29-05-17   

    10. Vigan Vinashak Sthiti - Raju Bhai - 29-05-17   

    11. Brahmin So Farista So Devta - Dr Niranjana Bahen - 30-05-17   

    12. Manmanabhav Madhyajibhav - Dr Satish Gupta - 30-05-17   

         
04    Bhatti-04  MP4  MP3 
    01-Bhatti ka Lakshya evom Uddeshya-Chandrakala Behn-3-6-17   

    02-Vyarth se Mukti Yog ka Prayog-Dr Banarasi Bhai-3-6-17   

    03-Brahmin Jeevan me avshyak bal-Usha Behn-4-6-17   

    04-Swa Sthiti dwara Paristhiti par Vijay-Pushpa Behn-4-6-17   

    05-Silence Power-Geeta Behn-4-6-17   

    06-Murli Revision-Dr Sachin Bhai-4-6-17   

    07-Nirakari Nirvikari Nirahankari Sthiti-Sheilu Behn-5-6-17   

    08-Sakar Baba Mamma ke Sath ka Anubhav-Atam Prakash Bhai-P-5-6-17   

    09-Sangamyugi Jeevan mukth Sthiti-Suraj Bhai-5-6-17   

    10-Vyavahar kala-Ramnath Bhai-5-6-17   

    11-Tyagi Tapsvi Jeevan-Raju Bhai-6-6-17   

    12-Swa Parivartan-Dr Nirmala Didi-6-6-17   

    13-Swarajya adhikari kaise bane-Dr Satish Guptaji-6-6-17   

         
05    Bhatti-05  MP4  MP3 
    01. Bhatti Ka Lakshya Evom Uddeshya - Sheilu Bahen-10-6-17   

    02. Sthiti Ko Majbhut Karne Ke Leye Avshyak Bal - Usha Bahen-11-6-17   

    03. Swa Sthiti Dwara Paristhiti Par Vijay - Mohan Singal Bhai -11-6-17   

    04. Bap Saman Sampanna Evom Sampurn Sthiti - Geeta Bahen - 11-6-17   

    05. Tapsya Me Pavitrata Ka Mahatva - Dr Banarasi Bhai -11-6-17   

    06. Silence Evo Solution - Dr Savita Bahen -12-6-17   

    07. Sambandon Me Vyavaharik Kushalta - Dr Nirmala Didi -12-6-17   

    08. Man Jeete Jagat Jeet - Radha Bahen - 12-6-17   

    09. Mansa Seva - Raju Bhai - 13-6-17   

    10. Tyag Tapsya Aur Seva - Dr Satish Guptai -13-6-17   

         
06    Bhatti-06  MP4  MP3 
    01. Bhatti ka Lakshya - Sheilu Bahen - 24-06-17   

    02. Mamma ki Visheshtayen - Dr Banarasi Bhai - 24-06-17   

    03. Behad ki Vairagya Vrutti se Atam Anubhuti - Pushpa Bahen - 25-06-17   

    04. Ekras Avstha ka Adhar Atmik Swaroop - Rani Bahen - 25-06-17   

    05. Atam Swaroop dwara Befikar Jeevan - Dr Nirmala Didi - 25-06-17   

    06. Chintan ka Saransha Maun - Dr Sachin Bhai - 25-06-17   

    07. Marjeeva Jeevan ka Lakshya - Geeta Bahen -26-06-17   

    08. Brahman Jeevan ka Bal - Usha Bahen - 26-06-17   

    09. Pavitrata Brahman Jeevan ki Sarthakata - Sheilu Bahen - 26-06-17   

    10. Srimat se Sreshta Jeevan - Raju Bhai - 26-06-17   

    11. Mansa Pavitrata dwara Yogi Jeevan - Kavita Bahen - 27-06-17   

    12. Nirantar Yogi kaise bane - Suraj Bhai - 27-06-17   

    13. Mamma Baba ke Sath ka Anubhav - Atam Prakash Bhai - 27-06-17   

    14. Swamaan - Dr Savita Bahen - 27-06-17   

         
07    Bhatti-07  MP4  MP3 
    01. Bhatti ka Lakshya - Sheilu Bahen - 17-06-17   

    02. Sthiti ko Majbhut karne ke leye Avshyak bal - Geeta Bahen -18-06-17   

    03. Farista Sthiti - Kruti Bahen - 18-06-17   

    04. Swa Sthiti dwara Paristhiti par Vijay - Kamlesh Bahen -18-06-17   

    05. Murli Revision - Kruti Bahen - 18-06-17   

    06. Swarajya Adhikari kaise bane - Sheilu Bahen - 19-06-17   

    07. Samadhan Swaroop - Dr Savita Bahen - 19-06-17   

    08. Sangamyugi Jivan Mukt Shtiti ka Anubhav- Ramnath Bhai - 19-06-17   

    09. Swanirikshan - Kruti Bahen - 19-06-17   

    10. Tyagi Tapswi Jeevan - Raju Bhai - 20-06-17   

    11. Swa Unnati ka Adhar - Dr Nirmal Didi - 20-06-17   

    12. Nirakari Nirvikari Nirahankari - Dr Satish Gupta -20-06-17   

         
08    Bhatti-08  MP4  MP3 
    01. Bhatti ka Lakshya evom Uddeshya - Sheilu Bahen - 15-07-17   

    02. Vigan Vinashak Sthiti - Veena Bahen - 16-07-17   

    03. Man Jeete Jagat Jeet - Mohan Singal Bhai - 16-07-17   

    04. Shaktishali Yog Sthiti - Geeta Bahen - 16-07-17   

    05. Light Might Sthiti ka Karm me Prayog - Ramnath Bhai - 16-07-17   

    06. Tyag Tapsya Seva - Raju Bhai - 17-07-17   

    07. Brahmin Jeevan ka Property Santustatha - Dr Savita Bahen - 17-07-17   

    08. Sahaj Yog ki Vidhi - Suraj Bhai - 17-07-17   

         
09    Bhatti-09  MP4  MP3 
    01. Bhatti ka Lakshya Evom Uddeshya - Sheilu Bahen - 22-07-17   

    02. Nastomoha Smrutirlabda - Dr Banarasi Bhai - 23-07-17   

    03. Baba ki Diltaktnasin So Farista Sthiti - Dr Satish Gupta - 23-07-17   

    04. Swa Sthiti Se Paristhitiyon Par Vijay - Geeta Bahen - 23-07-17   

    05. Prabhu Me Man Lagane Ki Kala - Atamprakash Bhai (Toli) - 23-07-17   

    06. Vrutti Se Vibration - Dr Prem Masand - 24-07-17   

    07. Nirmal Man Ka Madhumeha - Dr Sachin - 24-07-17   

    08. Gyan Swaroop Sthiti - Ramnath Bhai - 24-07-17   

    09. Sankalp Shakti Ka Prayog - Chotelal Bhai - 25-07-17   

    10. Samadhan Swaroop Sthiti - Raju Bhai - 25-07-17   

    11. Prem Panth Aiso Kathin - Dr Sachin - 25-07-17   

    12. Krodh Mukt - Dr. Heena - 26-07-17   

         
10    Bhatti-10  MP4  MP3 
    01. Bhatti Ka Lakshya - Santosh Bahen - 30-07-17   

    02. Swagat Satra - 30-07-17   

    03. Befikra Badshah - Shukla Bahen - 31-07-17   

    04. Ektt Ekagrata - Asha Bahen - 01-08-17   

    05. Jeevan Mukt Sthiti - Shukla Bahen - 02-08-17   

    06. Manjeet Jagat Jeet - Ramnath Bhai - 02-08-17   

    07. Par-sthiti par Vijay - Atam Prakash Bhai - 31-07-17   

    08. 8 Bal - Usha Bahen - 01-08-17   

    09. Purity Ki Personality & Royalti - Santosh Bahen - 02-08-17   

    10. Revision and Realisation - Raju Bhai - 01-08-17   

    11. Sadhna Dwara Vayumandal - Nalini Didi - 31-07-17   

    12. Saugat Class - 31-07-17   

    13. Second Me Full Stop - Geeta Bahen - 01-08-17   

         
11    Bhatti-11  MP4  MP3 
    01. Man ko Kaise Jeete - Ramnath Bhai - 30-07-17   

    02. Brahmin Jeevan ka Swas Sampoorn Pavitrata - Dr Satish Gupta -30-07-17   

    03. Ant Mati so Gati - Mohan Singhal Bhai - 31-7-17   

    04. Jeevan me Balance Kaise Kare - Dr Nirmala Didi - 31-07-17   

    05. Swa Sthiti se Paristhitiyon par Vijay - Geeta Bahen - 31-07-17   

    06. Teevra Purushart - Satish Bhai - 31-07-17   

    07. Wah re Mai Wah Mera Baba Wah Mera Bhagya - Nalini Dadi - 01-08-17   

    08. Lokik ko Alokik me Parivartan Kaise kare - Asha Didi - 01-08-17   

    09. Farista Swaroop Sthiti - Atam Prakash Bhai - 01-08-17   

    10. Khushnuma Jeevan - Dr Banarasi Bhai - 01-08-17   

    11. Vyart se Mukti - Raju Bhai - 02-08-17   

    12. Yog Bhatti - Geeta Bahen - 02-08-17   

    13. Mansa Sewa - Dr. Satish Gupta - 03-08-17   

    14. Class - Ramlochan Bhai - 04-08-17   

    15. Farishta Sthti - Karuna Bhai - 03-08-17 

    16. Farishta Sthti - Nirwair Bhai - 03-08-17   

    17. Manjeet Jagat Jeet - Ramnath Bhai - 02-08-17   

    18. Sarvasva Tyagi Tapasvi Jeevan - Shukla Bahen - 03-08-17   

         
12    Bhatti-12  MP4  MP3 
    01 Bhatti ka Lakshya - Dr Savita Bhen 12-08-2017   

    02 Shashi Bhen & Madhurvani Song 12-08-2017   

    03 Pavitrata ki Prapti ka Aadhar - Ramnath Bhai 12-08-2017   

    04 Avyakt Asariri Sthiti - Dr Nirmala Didi 13-08-2017   

    05 Prakrutijeet kaise bane - Mohan Singal Bhai 13-08-2017   

    06 Yog ki gahari Anubhuti tatha Prayog - Raju Bhai 13-08-2017   

    07 Murli Revision - Dr Sachin Bhai 13-08-2017   

    08 Eveready rahane ke liye Fullstop lagane ki vidhi - Geeta Bhen 14-08-2017   

    09 Mamma Baba ke sath ke Anubhav- Atam Prakash Bhai 14-08-2017   

    10 Sankalp Shakti ka Mahatv -Rathi Bhai 14-08-2017   

    11 Swamaan - Dr Savita Bhen 14-08-2017   

    12 Swa Rakshak Yagya Rakshak Maryadayen Rakshak - Raju Bhai 15-08-2017   

    13 Brahmin so Farista so Devta - Dr Satish Guptaji 15-08-2017   

    14 Befikar Bhadshah - Dr Banarasi Bhai 15-08-2017   

         
13  13  Bhatti-13 - Mataon Ki Bhatti  MP4  MP3 
    00. Swagat Satra - Mothers Bhatti - 22-08-17   

    01. Bhatti ka Lakshya - Sushma Bahen - 22-08-17   

    02. Chhodo to Chhuto - Prabha Bahen - 22-08-17   

    03. Ghar-ghar Mandir - Suraj Bhai - 23-08-17   

    04. Marjeeva Jivan Ka Lakhya - Sushma Bahen - 23-08-17   

    05. Sachche Dil Par Sahab Razi - Dr Satish Gupta - 23-08-17   

    06. Shiv Shakti Combined - Divya Bahen - 23-08-17   

    07. Vikarmajeet Sthiti - Sushma Bahen - 24-08-17   

    08. Sanskar Parivartan - Geeta Bahen - 24-08-17   

    09. Sneha Evam Shakti Ka Balance - Divya Bahen - 24-08-17   

    10. Karmo Ki Guhya Gati - Sushma Bahen-24-08-17   

    11. Agyakari Imandar Vafadar Pharmanbardar - Raju Bhai - 24-08-17   

    12. Morning Class - Suraj Bhai - 25-08-17   

    13. Achal Adol Sthiti - Atam Prakash Bhai - 26-08-17   

    14. Amritvela - Divya Bahen - 26-08-17   

    15. Behad Ka Vairagya - Santosh Didi - 26-08-17   

    16. Prit ki Reet - Manorama Bahen - 26-08-17   

    17. Vigna Vinashak Commentry - Vandana Bahen - 27-08-17   

         
14    Bhatti-14  MP4  MP3 
    01. Bhatti ka Lakshya evom Uddeshya - Sheilu Bhen - 26-08-17   

    02. Safal karo Safalta pavo - Dr Banarasi Bhai - 26-08-17   

    03. Tapsya ka Foundation Atamanubhuti - Geeta Bahen - 27-08-17   

    04. Farista Swaroop Sthiti ki Anubhuti - Atam Prakash Bhai - 27-08-17   

    05. Prakruti par Vijay - Mohan Singhal Bhai - 27-08-17   

    06. Swa Rakshak Yagya Rakshak Maryadayen Rakshak - Raju Bhai - 28-08-17   

    07 Samay ki Pukar Swa Sthiti - Dr Prem Masand - 28-08-17   

    08. Diltaktnasin Atam ki Visheshtayen - Dr Nirmala Didi - 28-08-17   

    09. Antim Samay Ka Paper - Suraj Bhai - 29-08-17   

    10. Sathi aur Sakshi - Mrutyunjay Bhai - 29-08-17   

    11 Tapswi Jeevan ki Maryadayen - Vandana Bahen - 29-08-17   

         
15    Bhatti-15  MP4  MP3 
    01. Welcome Session - 09-09-17   

    02. Spiritual Chitchat - Santa Krishna Bhai - 09-09-17   

    03. Exploring Ones Spiritual Identity - Ravikala Bahen - 10-09-17   

    04. Recognizing Higher Power - Indra Bahen - 10-09-17   

    05. Inner Transformation - Mruthyunjay Bhai - 10-09-17   

    06. The Art & Science of Rajyoga - Geeta Bahen - 10-09-17   

    07. Class - Ramnath Bhai - 10-09-17   

    08. Karma Philosophy - Atam Prakash Bhai - 11-09-17   

    09. Call of Time - Usha Bahen - 12-09-17   

    10. History of the Institution - Sheilu Bhen - 12-09-17   

    11. Swachh Sankalp se Swachh Siddi - Karuna Bhai - 12-09-17   

    12. Ques & Ans - Ramnath Bhai - 12-09-17   

    13. Samay Nahi Hai - Ek Lailaj Rog - Dr Sachin Bhai - 12-09-17   

    14. Healthy Wealthy & Happy Life Style - Dr Shrimant Sahoo - 13-09-17   

         
16  16  Bhatti-16 - Kumar Bhatti  MP4  MP3 
    01. Blesiing - Kumar Bhatti - Dadi Janki - 29-06-17   

    02. Silence Va Samabdhan Swarup - Rani Bahen - 29-06-17   

    03. Samaya Praman Purusharth - Raju Bhai - 29-06-17   

    04. Sadhna Dwara Shaktishali Vaymandal - Suraj Bhai - 30-06-17   

    05. Samipta Ka Adhar Yagya Snehi Sahayogi - Rani Bahen - 30-06-17   

    06. Yogabhyas - Jagruti Bahen - 30-06-17   

    07. Manan Shakti - Usha Bahen - 30-06-17   

    08. Dadi Ratan Mohini - 01-07-17   

    09. Dadi Janki - 01-07-17   

    10. Follow Father - Nirwair Bhai - 01-07-17   

    10. Guaided Meditation - Atam Prakash Bhai - 02-07-17   

    11. Shrimat Dwara Mannjit - Atam Prakash Bhai - 01-07-17   

    12. Ishwariya Maryada & Vyavhar Shuddhi - Atam Prakash Bhai - 01-07-17   

    13. Sambandhon Me Sneha Sahayog Ruhaniyat - Sushma Bahen - 01-07-17   

    14. Bap Saman Befira - Atam Prakash Bhai - 02-07-17   

    15. Ekagrata Dwara Siddhiyan - Shielu Bhai - 02-07-17   

    16. Swa Nirikshan - Jagruti Bhen - 02-07-17   

         
17  17  Bhatti-17 - Kumari Bhatti  MP4  MP3 
    01. Ekagrata Aur Econamy - Geeta Bahen - 21--6-17   

    02. Commentary - Kruti Bahen - 21-06-17   

    03. Essenceful Kumari Jivan - Rani Bahen - 21-06-17   

    04. Khuda Dost Banane Ki Vidhi - Kruti Bahen - 21-06-17   

    05. Realization - Geeta Bahen - 21-06-17   

    06. Kumari Jivan Khushnuma Jivan - Rani Bahen - 22-06-17   

    07. Safty Ka Sadhan Yog - Pushpa Bahen - 22-06-17   

    08. Satyata Sabhyata Ki Devi - Asha Bahen- 22-06-17   

    09. Bapdada Ki Shresth Aashayein - Sheilu Bahen - 23-06-17   

    10. Blessings - Dadi Jankiji - 23-06-17   

    11. Dilaraam Ki Dilruba Hu - Rani Bahen - 23-06-17   

    12. Divya Darshaneeymoorth - Sharada Bahen - 23-06-17   

    13. Inspirations - Ratan Mohini Dadiji - 23-06-17   

    14. Sarva Sambandhon Ka Anubhav - Sarala Bahen - 23-06-17   

         
18  18  Bhatti-18 - Mothers Bhatti  MP4  MP3 
    01. Swagat Satra - 20-06-17   

    02. Udti Kala - Savita Bahen - 19-06-17   

    03. Bhatti Ka Lakshya - Rani Bahen - 20-06-17   

    04. Samarpan Budhhi - Ramlochan Bhai - 20-06-17   

    05. Shubh Bhawna - Trupti Behn - 20-06-17   

    06. Ek Baap Dusra Na Koi - Dr Savita Bahen - 19-06-17   

    07. Brahman So Faristha - Geeta Bahen - 21-06-17   

    08. Aagyakari Imandar - Raju Bhai - 21-06-17   

    09. Sampoorn Pavitrata - Atam Prakash Bhai - 21-06-17   

    10. Nashtomoha Sthiti - Rani Bahen - 21-06-17   

    11. Swaman & Samman - Asha Didi - 22-06-17   

    12. Shiv Shakti Combined - Pushpa Bahen - 22-06-17   

    13. Sneh & Shakti - Rani Bahen - 22-06-17   

    14. Commentary - Kavita Bahan - 22-06-17   

    15. Blessings - Dadi Jankiji - 23-06-17   

    16. Nidrajeet Sthiti - Sarla Bahen - 23-06-17   

    17. Ekagrata & Tapasya - Pushpa Bahen - 23-06-17   

    18. Nyari Pyari Sthiti - Dr Banarasi Bhai - 23-06-17   

    19. Karmonki Guhya Gati - Sheilu Bahen - 23-06-17   

    20. Commentary - Jagruti Bahen - 23-06-17   

    21. Mamma Ke Sang Ke Anubhav - Nirwair Bhai- 24-06-17   

    22. Mamma Ke Jeevan Ki Jhalkiyan - Rani Bahen - 24-06-17   

    23. Commentary - Gita Bahen - 24-06-17   

    24. Khushnuma Khush Kismath - Suraj Bhai - 25-06-17   

    25. Swarajyadhikari - Dr Savita Bahen - 25-06-17   

         
19  19  Bhatti-19 - Samarpit Bhai Bhatti  MP4  MP3 
    001. Amritvela Ka Mahatav - Santosh Didi - 09-09-17   

    002. Swagat Satra - 09-09-17   

    003. Comentary Pavitrata - Trupti Bahen - 10-09-17   

    004. Fallow Father - Santosh Didi - 10-09-17   

    005. Sadhna Se Shaktishali Vayumandal - Anita Bahen - 10-09-17   

    006. Leakage Royal Albelapan - Santosh Didi - 11-09-17   

    007. Nimit Nirman Nirmal Vani - Raju Bhai - 11-09-17   

    008. Samay Ki Sameepta - Atam Prakash Bhai - 11-09-17   

    009. Sarvansh Tyagi - Ratanmohini Dadiji - 11-09-17   

    010. Ekagrata Se Sarva Siddhiyan - Ramnath Bhai - 12-09-17   

    011. Samarpit Jeevan Ka Mahataw - Yogini Bahen - 12-09-17   

    012. Silence Ki Shakti Se Samadhaan - Nirwair Bhai - 12-09-17   

    013. Swa Rakshak - Maryada Rakshak - Geeta Bahen - 12-09-17   

    014. Anubhav Ki Len Den - 13-09-17   

    015. Nirvighan Avastha - Santosh Didi - 13-09-17   

    016. Parivartan Ka Adhar - Usha Bahen - 13-09-17   

    017. Yog Tapasya - Geeta Bahen - 13-09-17   

    018. Treevra - 06-10-17 (Bk Suraj Bhai) 

 
    019. Trevra - 10-10-17 (Bk Suraj Bhai) 

 
         
20  20  Bhatti-20 - Yougal Bhatti  MP4  MP3 
    01. Bhatti Ka Lakshya - Geeta Bahen - 06-07-17   

    02. Achanak Ever Ready - Dr. Prem Masand - 09-07-17   

    03. Farmanvardar Vafadar Maryada Purushotam - Urmila Bahen - 08-07-17   

    04. Mann Vachan Karma Se Pavitra - Sushma Bahen - 08-07-17   

    05. Samarth Shaktishali Sthiti Dwara Vyarth Se Mukt - Sushma Bahen - 07-07-17   

    06. Saugat - Munni Bahen - 08-07-17   

    07. Sukshma Pap Punya Aur Pap - Nalini Didi - 07-07-17   

    08. Varagya Vritti Sanskar Parivartan - Geeta Bahne - 08-07-17   

         
21    Bhatti-21  MP4  MP3 
    01.Bhatti Ka Inaguration 28-01-2017   

    02.Commentary - Manju Behn 28-01-2017   

    03.Commentary - Mohan Bhai 28-01-2017   

    04.Srimat ka Palan - Nirmala Didi 29-01-2017   

    05.How to become easy Karma Yogi - Manju Behn 30-01-2017   

    06.How to Create Angelic Stage - Geeta Behn 30-01-2017   

    07.Class - Manju Behn 31-01-2017   

    08.Meditation Commenatary - Manju Behn 31-01-2017   

    09.Class Dr Pratap Midda - 31-01-2017   

    10. Pap-Punya Gati - Raju Bhai -31-01-2017   

    11.Sharing Of Experiences -Didi Nirmala&Govind Bhai31-01-2015   

         
22  22  Bhatti-22 - Adher Kumar Bhatti  MP4  MP3 
    01. Bhatti Ka Subharambha - 28-06-17   

    02. Bhatti Ka Lakshya - Rani Bahen - 28-06-17   

    03. Yagya Sahayogi Yagya Rakshak - Raju Bhai - 29-06-17   

    04. Ekta Eakgrata Pavitrata - Geeta Bahen - 29-06-17   

    05. Punya Pap Paribhasha - Asha Bahen - 29-06-17   

    06. Rajyog Abhyas - Geeta Bahen - 29-06-17   

    07. Divyata Evam Ruhaniyat - Mohan Singhal Bhai - 30-06-17   

    08. Features Dwara Shresht Future - Nalini Bahen - 30-06-17   

    09. Mahasusta-Yogabhyas - Kruti Bahen - 30-06-17   

    10. Purity Ki Personality - Amirchand Bhai - 30-06-17   

    11. Swa-Lok-Prabbhu Pasand - Shielu Bahen - 30-06-17   

    12. Yog Ki Gaharaee Evam Prayog - Geeta Bahen - 01-07-17   

         
         

Back | Top