Home

Bhatti 2021

Contact us

 

 

Sr Title MP4 MP3
 

Uploaded 05-01-22

   
73 Bhatti-73    
  01. Guided Meditation - Suresh Bhai - 01-01-22  

  02. Shresht Lakshya Or Lakshan - Suman Bahen - 01-01-22  
  03. Creative Activity - Shrikant Bhai - 01-01-22  
  04. Ise te Brahma Baba - Mahesh Bhai - 01-01-22  
  05. Brahman Jivan me Leekage - Sanjay Bhai - 01-01-22  
  06. Guided Meditation - Sanjay Bhai - 02-01-22  
  07. Karma Yogi Jivan - Suraj Bhai - 02-01-22  
  08. Guided Meditation - Ramkrishna Bhai - 02-01-22  
  09. Antarmukhi Sada Sukhi - Aruna Bahen - 02-01-22  
  10. Guided Meditation - Atam Praksh Bhai - 02-01-22  

  11. Nirakari, Nirvikari, Nirahankari - Aatmprakash Bhai - 02-01-22  
  12. Amritvela Commentary - Suraj Bhai - 02-01-22  
  13. Murli Revision - Satyanarayan Bhai - 03-01-22  
  14. Yoga ka Vidhi - Raju Bhai - 03-01-22  
  15. Creative Activity - Rupesh Bhai - 3-01-22  
       
72 Bhatti-72    
  01. Bhatti Ka Uddeshya - Indra Bahen - 27-12-21  
  02. Balak Aur Malik Ka Balance - Gopi Bahen - 27-12-21

 

  03. Swagat Samman - Shashi Bahen - 27-12-21  
  04. Swa-Prabhu-Lok Priya - Geeta Bahen - 28-12-21  
  05. Nrakari Nirahinikari Nirvikari - Atam Prakash Bhai - 28-12-21  
  06. Vichar-Sagar-Manthan - BK Dr. Sachin - 28-12-21
  07. Vartman Samay Ke Ishare Aur Avyashyak Purusarth - Raju Bhai - 29-12-21
  08. Prerna Evam Saugat Class - Shashi Bahen - 29-12-21  
  09. Ishwariya Ruhab Aur Reham - Suraj Bhai - 29-12-21
  10. Follow Father - Didi Nirmala - 30-12-21
  11. Tere Dwar Khada Bahgwan - Indra Bahen - 30-12-21

 

  12. Swasthiti Dwara Paristhiti Par Vijay - Shielu Bahen - 30-12-21
       
71 Bhatti-71    
  01. Welcome Session - 24-12-21  
  02. Guided Meditation - Shankar Bhai - 25-12-21  
  03. Brahma Bap Samaan Shresht Sthiti - Atam Prakash Bhai - 25-12-21  
  04. Murli Revision - Satyanarayan Bhai - 25-12-21  
  05. Guided Meditation - Ramchandra Bhai - 25-12-21  
  06. Purani Duniya se Uparam - Manju Bahen - 25-12-21  

  07. Murli Revision - Arjun Bhai - 26-12-21  
  08. Jagdish Bhai ke Saat ka Anubhav - Govind Bhai, Subhash Bhai - 26-12-21  
  09. Naye Varsh me Purushart me Naveenata - Dr Shrimant Shahoo- 26-12-21  
  10. Guided Meditation - Virendhar Bhai - 26-12-21  
  11. Prakruti Jeet Dadi Jankiji - Praveena Bahen - 26-12-21  
  12. Interview with Nirmala Didi - Subhash Bhai - 26-12-21  
  13. Murli Revision - Anil Bhai - 27-12-21  
  14. Shreshta Karma Sidhdhi - Ramprakash Bhai - 27-12-21  
  15. Brahma Bap Samaan Farista Bane - Suraj Bhai - 27-12-21  

  16. Didi Song  
  17. Anubhav - 28-12-21  
       
70 Bhatti-70    
  01. Trustee Banne Se Chintamukt - Shielu Bahen - 20-12-21
  02. Atindriya Sukh Ka Anubhav - Geeta Bahen - 21-12-21
  03. Vardani Amrutvela - Sushil Bhai - 21-12-21

 

  04. Brahma Baba Saman Sreshta Sthiti - Atam Prakash Bhai - 21-12-21
  05. Karmayogi Jeevan - Raju Nhai - 22-12-21
  06. Khushnuma Cheera - Dr. Banasari Bhai - 22-12-21
  07. Beejrup Sthiti - Suraj Bhai - 22-12-21
  08. Marjeeva Janma - Didi Nirmala - 23-12-21
  09. Gyan Yog Vairagya - Indira Bahen - 23-12-21  
  10. Brahma Chritra Manas - BK Dr. Sachin - 23-12-21
       
 

Uploaded 23-12-21

   
69 Bhatti-69    
  01. Bhatti Ka Lakshya Uddeshya - Sushma Bahen - 20-12-21
  02. Achal Adol Sthiti - Sushma Bahen - 21-12-21
  03. Karmayogi Jeevan - Suraj Bhai - 21-12-21
  04. Yogyukt Yuktiyukt Banne Ki Vidhi - Greeta Bahen - 21-12-21
  05. Yogabhyas - Geeta Bahen - 21-12-21
  06. Smruti Swarup Se Samarth Swarup - Atam Prakash Bhai - 22-12-21
  07. Karm Evam Paristhiti Par Vijay - Dr. Satish Gupta - 22-12-21
  08. Nirvighna Sthiti - Dr. Banarsi Bhai - 23-12-21
  09. Follow Father - Savita Bahen - 23-12-21
  10. Dradh Sankalp - Parivartan Ka Adhar - Raju Bhai - 23-12-21
  11. Bhatti Ke Anubhav - 23-12-21  
       
68 Bhatti-68     
  01. Welcome Session - 17-12-21  
  02. Murli Revision & Letter from God - Arjun Bhai - 18-12-21  
  03. Last so Fast - Ramnath Bhai - BK Dr. Sachin - Rohit Bhai - 18-12-21  
  04. Guided Meditation - Anil Bhai - 18-12-21  
  05. Smruti Swaroop so Samarth Swaroop - Atam Bhai - 18-12-21  
  06. Guided Meditation -Atam Bhai - 18-12-21  
  07. Brahman Jivan ki Samasya Aur Samadhan - Raju Bhai - 18-12-21  
  08. Guided Meditation - Subhash Bhai - 19-12-21  
  09. Punya Jama Karne Ki Vidhi - Geeta Bahen - 19-12-21  
  10. Interview with Dr Satish Gupta & Dr Banarasi Bhai - Govind Bhai - 19-12-21  
  11. Guided Meditation - Ramkrishna Bhai - 19-12-21  
  12. Duwaye Do Duwaye Lo - Manjua Bahen - 19-12-21  
  13. Brahman So Farishta - Didi Nirmala - 19-12-21  
  14. Murli Revision - Arjun Bhai - 20-12-21  
  15. Jwalamucki Yog - Dr. Srimant Shahoo - 20-12-21  
  16. Vartman Samay ke Ishara - Suraj Bhai - 20-12-21  
  17. Question & Answers - Suraj Bhai & Rupesh Bhai - 20-12-21  
  18. Amrit Vela Commentry - Suraj Bhai - 18-12-21  
  19. Amrit Vela Commentry - Suraj Bhai - 19-12-21  
  20. AmritVela Commentary - Suraj Bhai - 20-12-21  
       
67 Bhatti-67     
  01. Bhatti Ki Dincharya Evam Labh - Indra Bahen - 13-12-21  
  02. Bhatti me Swagat Evam Prerna - Shashi Bahen - 13-12-21  
  03. YogaYukt Yukti Yukt Stithi - Shielu Bahen - 13-12-21
  04. Combined Swarup - Geeta Bahen - 14-12-21
  05. Powerful Amritvela - Ramnath Bhai - 14-12-21
  06. Smruti Swarop So Samarth Swarop - Atam Prakash Bhai - 14-12-21
  07. Prabhu Milan Ka Saubhagya - Raju Bhai - 15-12-21
  08. Double Light Farishta Stithi - Didi Nirmala - 15-12-21
  09. Adhar Murt Aur Uddhar Murt- Usha Bahen - 16-12-21
  10. Rath, Rathi Aur Sarthi - Indra Bahen - 16-12-21  
  11. 21 Divasiya Yoga Tapasya Bhatti - BK Dr. Sachin - 16-12-21
       
66 Bhatti-66    
  01. Welcome Session - 10-12-21  
  02. Guided Meditation - Shankar Bhai - 11-12-21  
  03. Karmayogi Jeevan se hi Antamati so Gati - Raju Bhai - 11-12-21  
  04. Murli Revision - Arjun Bhai - 11-12-21  
  05. Guided Meditation -Suresh Bhai - 11-12-21  
  06. Trustee Evam Vidhehi - Praveena Bahen - 11-12-21  
  07. Guided Meditation - Aatamprakash Bhai - 11-12-21  
  08. Samay ka Ishara - Aatamprakash Bhai - 11-12-21  
  09. Murli Revision - Arjun Bhai - 12-12-21  
  10. Interview with Subhash Bhai - Govind Bhai - 12-12-21  
  11. Vishwa Kalyanakari kaise Bane - Ramnath Bhai - 12-12-21  
  12. Guided Meditation - Rohit Bhai - 12-12-21  
  13. Antarmukhi Sada Sukhi - Manju Bahen - 12-12-21  
  14. Interview with Nirmala Didi - Subhash Bhai - 12-12-21  
  15. 5 Swaroopone ka Abhyaas - 12-12-21  
  16. Murli Revision - Anil Bhai - 13-12-21  
  17. Samana Evam Swarup Bannana - Dr. Shrimant Shahoo - 13-12-21  
  18. Iswariya Maryadaye - Santosh Didi - 13-12-21  
       
 

Uploaded 16-12-21

   
65 Bhatti-65     
  01. Swagat Geet - 06-12-21  
  02. Madhuban Bhatti Ka Lakshya Evam Labh - Indra Bahen - 06-12-21  
  03. Samane Aur Samna Karne Ki Shakti - Shielu Bahen - 06-12-21  
  04. Class - Shashi Bahen - 06-12-21  
  05. Nirakari Aur Alankari - Geeta Bahen - 07-12-21
  06. Powerful Amritvela - Br. Satish - 07-12-21
  07. Alokik Mayajaal - BK Dr. Sachin - 07-12-21
  08. Gift Class - Shashi Bahen - 07-12-21  
  09. Purusharth Ki Prerna - Gopi Bahen - 08-12-21  
  10. Atam Shuddhi - Indra Bahen - 08-12-21  
  11. Nishchay Buddhi Ki Kamal - Ramnath Bhai - 08-12-21
  12. Flawless Bedag Banne Ka Purusharth - Raju Bhai - 08-12-21
  13. Shwas Sankalp Samay Safalta - Didi Nirmala - 09-12-21
  14. Shaktishali Yad - Tanman Ki thakavat Door - Atam Prakash Bhai - 09-12-21
  15. Sampurna Karmateet Sthiti - Suraj Bhai - 09-12-21
       
64 Bhatti-64     
  01. Bhatti Me Swagat - 05-12-21
  02. Bhatti Ka Lakshya Uddeshya - Santosh Didi - 05-12-21
  03. Parivartan Ka Adhar - Dradh Sankalp - Usha Bahen - 06-12-21
  04. Avyakt Farishta Sthiti - Suraj Bhai - 06-12-21
  05. Shaktishali Yog - Geeta Bahen - 06-12-21
  06. Purusharth Me Navinta - Raju Bhai - 07-12-21
  07. Swa Sthiti Se ParSthiti Par Vijay - Ramnath Bhai - 07-12-21
  08. Dil Pasand Lok Pasand Prabhu Pasand - Savita Bahen - 07-12-21
  09. Atmik Sthiti - Sarva Praptiyon Ka Adhar - Kavita Bahen (Bharatpur) - 08-12-21
  10. Behad Ka Vairagya - Vidya Bahen - 08-12-21
  11. Karma Bhog Evam Paristhiti Par Vijay - Dr. Satish Gupta - 08-12-21
  12. Bhatthi Se Anubhav - 08-12-21
       
63 Bhatti-63     
  01. Welcome Session - 03-12-21  
  02. Guided Meditation - Sanjay Bhai - 04-12-21  
  03. Sampann Aur Samaan Banne ki Vidhi - Ramnath Bhai - 04-12-21  
  04. Creative Activity - Shrikant Bhai - 04-12-21  
  05. Guided Meditation - Rohit Bhai - 04-12-21  
  06. Purane Sanskaron ka Sanskaar - Atamprakash Bhai - 04-12-21  
  07. Man ki Gati ko Kam Karne ki Vidhi - Sanjay Bhai - 04-12-21  
  08. Guided Meditation - Anil Bhai - 05-12-21  
  09. Hamare Alokik Connection & Relation - Geeta Bahen - 05-12-21  
  10. Creative Activity - Rupesh Bhai - 05-12-21  
  11. Guided Meditation - Ramchandra Bhai - 05-12-21  
  12. Aavo kare Baba ki Umeedoen ki Purn - Gopi Bahen - 05-12-21  
  13. Prabhu Milan ka Suckad Anubhav - Suraj Bhai - 05-12-21  
  14. Nischay Bhudhi Vijayanti - Suman Bahen - 06-12-21  
  15. Baba ke Saat Sarwa Sambhandh - Santosh Didi - 06-12-21  
  16. Amritvela Yog Commentary - Suraj Bhai - 04-12-21  
  17. Amritvela Yog Commetary - Suraj Bhai - 05-12-21  
       
 

Uploaded 06-12-21

   
62 Bhatti-62     
  00. Bhatti Me Swagat Geet - 29-11-21  
  01. Swamaan aur Sammaan (Bhatti ka Laksya) - Gopi Bahen (London) - 29-11-21
  02. Madhurta aur Pavitrta - Geeta Bahen - 30-11-21
  03. Antarmukhta ki Gupha - Indra Bahen - 01-12-21  
  04. Madhuban ki Mithi Yaden - Vidya Didi - 01-12-21
  05. Night Class - Suraj Bhai - 01-12-21  
  06. Achanak Evaredy Or Bahuthkalka Abyas - Raju Bhai - 02-12-21
  07. Attention Please - BK Dr. Sachin - 02-12-21
  08. Sarvasambandoka Ras - Suraj Bhai - 02-12-21  
  09. Anubhav Ka LenDen - 02-12-21  
       
 

Uploaded 06-12-21

   
62 Bhatti-62     
  00. Bhatti Me Swagat Geet - 29-11-21  
  01. Swamaan aur Sammaan (Bhatti ka Laksya) - Gopi Bahen (London) - 29-11-21
  02. Madhurta aur Pavitrta - Geeta Bahen - 30-11-21
  03. Antarmukhta ki Gupha - Indra Bahen - 01-12-21  
  04. Madhuban ki Mithi Yaden - Vidya Didi - 01-12-21
  05. Night Class - Suraj Bhai - 01-12-21  
  06. Achanak Evaredy Or Bahuthkalka Abyas - Raju Bhai - 02-12-21
  07. Attention Please - BK Dr. Sachin - 02-12-21
  08. Sarvasambandoka Ras - Suraj Bhai - 02-12-21  
  09. Anubhav Ka LenDen - 02-12-21  
       
 

Uploaded 06-12-21

   
62 Bhatti-62     
  00. Bhatti Me Swagat Geet - 29-11-21  
  01. Swamaan aur Sammaan (Bhatti ka Laksya) - Gopi Bahen (London) - 29-11-21
  02. Madhurta aur Pavitrta - Geeta Bahen - 30-11-21
  03. Antarmukhta ki Gupha - Indra Bahen - 01-12-21  
  04. Madhuban ki Mithi Yaden - Vidya Didi - 01-12-21
  05. Night Class - Suraj Bhai - 01-12-21  
  06. Achanak Evaredy Or Bahuthkalka Abyas - Raju Bhai - 02-12-21
  07. Attention Please - BK Dr. Sachin - 02-12-21
  08. Sarvasambandoka Ras - Suraj Bhai - 02-12-21  
  09. Anubhav Ka LenDen - 02-12-21  
       
61 Bhatti-61     
  01. Welcome Session - 26-11-21  
  02. Interview with Dr. Satish Gupta, Dr. Banarasi Bhai - Govind Bhai - 27-11-21  
  03. Yogi Bano Gyani Bano Yogi Jivan hai Pyara - Atam Bhai - 27-11-21  
  04. Guided Meditation - Atam Bhai - 27-11-21  
  05. Nirvighn Sthiti - Geeta Bahen - 26-11-21  
  06. Samasya our Usaka Nivaran - Santosh Didi - 28-11-21  
  07. Guided Meditation - Shankar Bhai - 28-11-21  
  08. Brahamin so Farishta - Manju Bahen - 28-11-21  
  09. Alasya Albelapan se Mukti - Dr Shrimant Sahoo - 28-11-21  
  10. Swasthiti se Samadhaan - Ramnath Bhai - 29-11-21  
  11. Murli Revision - Arjun Bhai - 27-11-21  
       
60 Bhatti-60     
  00. Swagat Song - 22-11-21  
  01. Sampannata ki aor Badhte Kadam - Sudha Bahen - 22-11-21  
  02. Khushi - Brahmin Jeevan ka Shwash - Dr Prem Masand - 23-11-21  
  03. Powerful Amritvela - Dr Savita Bahen - 23-11-21  
  04. Dobble Light Farista Sthiti - Brijmohan Bhai - 23-11-21  
  05. Vafadar aur Farmanbardar - Geeta Bahen - 24-11-21
  06. Madhuban ki Meetee Yaden - Chakradhari Didi - 24-11-21
  07. Satt Chitt Anand - Indra Bahen - 24-11-21  
  08. Ekanthpriya aur Ekagchitt - Ramnath Bhai - 25-11-21
  09. Ek Bap se Sarv Sambandhon ki Anubhuti - Gopi Bahen (London) - 25-11-21
  10. Karmon ki Kitab - BK Dr. Sachin - 25-11-21
       
59 Bhatti-59     
  01. Welcome Session - 19-11-21  
  02. Murli Revision - Arjun Bhai - 20-11-21  
  03. Khushi Jaise Khurack Nahin - Dr.Prem Masand - 20-11-21  
  04. Guided Meditation - Suresh Bhai - 20-11-21  
  05. Gulzar Dadi Ji ke Sang ka Anubhav - Tara Bahen - 20-11-21  
  06. Interview with Nirmal Didi - Roshan Bhai - 20-11-21  
  07. Murli Revision - Satyanarayan Bhai - 21-11-21  
  08. Nirantar Yogi Banne ki Vidhi - Dr. Satish Gupta - 21-11-21  
  09. Sarv Khajano Ki Anubhuti - Suraj Bhai - 21-11-21  
  10. Murli Revision -Anil Bhai - 22-11-21  
  11. Vartman Samay Pramaan Avyakt Ishare - Arjun Bhai - 22-11-21  
  12. Dadi Janki Sang Ka Anubhav - Geeta Bahen ( USA ) - 22-11-21  
  13. Guided Meditation - Shankar Bhai - 22-11-21  
  14. Ek Bhal EK Bharosa - Manju Bahen - 22-11-21  
  15. Guided Meditation -Atam Bhai - 22-11-21  
  16. Sampann Yevam Sampurna Stiti ka Aahvaan - Atam Bhai - 22-11-21  
  17. Anubhav - Parul Bahen ( Mumbai ) - 22-11-21  
  18. Anubhav - Jyoti Bahen - 20-11-21  
  19. Amritvela Yog Commetary - Suraj Bhai - 21-11-21  
  20. Amritvela Yog Commetary - Suraj Bhai - 22-11-21  
       
 

Uploaded 23-11-21

   
58 Bhatti-58     
  01. Swagat Geet - 20-11-21
  02. Bhatti Ka Labh Lene Ka Laksgya - Sudha Bahen - 20-11-21
  03. Ek Bal Ek Bharosa - Brij Mohan Bhai - 21-11-21
  04. Shaktishali Sthiti - Mohan Singhal Bhai - 21-11-21
  05. Brahma Bap Saman Sampann Aur Sampurn - Dr. Satish Gupta - 21-11-21
  06. Bapdada Ke Diltaktnashin - Banarsi Bhai - 22-11-21
  07. Yagya Snehi Yagya Rakshak - Kavita Bahen - 22-11-21
  08. Baba Se Sarva Sambandh - Suraj Bhai - 22-11-21
  09. Blessings - Dadi Ratan Mohini Ji - 22-11-21  
  10. Powerful Amritvela - Savita Bahen -23-11-21
  11. Sampann Evam Sampurna - AtamPrakash Bhai - 23-11-21
  12. Sanskar Parivartan Se Sansar Parivartan - Geeta Bahen - 23-11-21
  13. Bhatti Ka Anubhav - 23-11-21
  14. Class - 23-11- 21 - Brajmohan Bhai
  15. Class - 23-11-21 - Dr Prem Masand
  16. Class - 22-11-21- Sudha Didi
       
57 Bhatti-57     
  00. Swagat Song - 15-11-21  
  01. Avyakt Farista Sthiti - Sheilu Bahen - 15-11-21
  02. Prabhu Milan - Sagam ka Sowbhagya - Dr Nirmala Didi - 16-11-21  
  03. Avyakt Murli Revision - Sushil Bhai - 16-11-21  
  04. Jwalamukhi Yog - Ramnath Bhai - 16-11-21
  05. Class - Suraj Bhai - 16-11-21  
  06. Khushmijaj Chehra - Dr Banarasi Bhai - 17-11-21
  07. Parivartan ka Aadhar - Swasthiti - Atamprakash Bhai - 17-11-21
  08. Sangam ka Samay - Sabse Sresth Khajana - Raju Bhai - 17-11-21
  09. Brahma Bap Saman Karmatit Sthiti - Brijmohan Bhai - 18-11-21
  10. Dev Dipawali - Indra Bahen - 18-11-21  
  11. Manmanabhav - Gopi Bahen - 18-11-21
       
56 Bhatti-56     
  01. Welcome Session - 12-11-21  
  02. Guided Meditation - Ramkrishna Bhai - 13-11-21  
  03. Yog ki Gaharayee - Raju Bhai - 13-11-21  
  04. Creative Activity ( Mastak Mani ) - Srikant Bhai - 13-11-21  
  05. Guided Meditation - Sanjay Bhai - 13-11-21  
  06. Karma Yogi Jeewan - Suraj Bhai - 13-11-21  
  07. Divyata ki Or - Abhiram Bhai - 13-11-21  
  08. Murli Revision - Satish Bhai - 14-11-21  
  09. Guided Meditation - Anil Bhai - 14-11-21  
  10. Brahmin Jeevan Ka Swaas - Khushi - Geeta Bahen - 14-11-21  
  11. Creative Activity - Bap Samaan - Rupesh Bhai - 14-11-21  
  12. Guided Meditation - Suresh Bhai - 14-11-21  
  13. Avinashi Kamayee Karne ki Season - Sangamyug - Atam Bhai - 14-11-21  
  14. Sarva Shakti Sampann Banne ki Vidhi - Suman Bahen - 14-11-21  
  15. Murli Revision - Satayanarayan Bhai - 15-11-21  
  16. Baba se Sarwa Sambhandh - Nirmala Didi - 15-11-21  
  19. Amritvela Yog Commentary - Suraj Bhai - 13-11-21  
  20. Amritvela Yog Commetary - Suraj Bhai - 14-11-21  
       
55 Bhatti-55     
  01. Self Realization - Rajyoga Meditation-1 - Lakshmi Didi - 09-11-21  
  02. God Realization - Rajyog Meditation-2 - Manju Bahen - 09-11-21  
  03. Concepts of Meditation - Rajyog Meditation-3 - Suman Bahen - 09-11-21  
  04. Call of Time - Rajyog Meditation-4 - Urmill Didi - 11-11-21  
  05. Yagya History - Rajyog Meditation-5 - Sheilu Bahen - 09-11-21  
  06. Art of Positive Thinking - Urmil Didi - 09-11-21  
  07. Songs & Sharing - 10-11-21  
  08. Blessings & Inspirations - Nirmala Didi - 10-11-21  
  09. Satnam - 10-11-21  
  10. Alvida Tanav - Poonam Didi - 10-11-21  
  11. Anger Management - Dr Savita Bahen - 09-11-21  
  12. Art of Happy Living - Poonam Didi - 11-11-21  
  13. Understanding the Power of Mind - Suraj Bhai  
  16. Karma Darshan - Suraj Bhai  
       
 

Uploaded 03-11-21

   
54 Bhatti-54     
  01. Welcome Session - 29-10-21  
  02. Halchal me Achal Stiti -Nirmala Didi - 30-10-21  
  03. Avinashi Kamayee Karne ki Season - Sangamyug - Atam Prakash Bhai - 30-10-21  
  04. Last so Fast & Fast so First - Dr. Srimant Sahoo - 30-10-21  
  05. Interview - Dr. Banarsi Bhai and Dr. Satish Gupta - 31-10-21  
  06. Sukh do Sukh lo - Manju Bahen - 31-10-21  
  07. Aalasya, Albhelepan se Mukti - Ramnath Bhai - 31-10-21  
  08. Anubhav -Subhash Bhai - 31-10-21  
  09. Avyakt Milan Ki Vidhi & Q & A - Suraj Bhai - 01-11-21
       
53 Bhatti-53     
  00. Swagat Song - 25-10-21  
  01. Dehabimaan ki Grahachari se Mukti - Sheilu Bahen - 25-10-21  
  02. Gaddinasin Banne ki Purusharth - Raju Bhai - 26-10-21  
  03. Shubhkamna aur Shubhbhavna se Sampann Jeevan - AtamPrakash Bhai - 26-10-21
  04. Samay aur Sampurnata - Santosh Bahen (Russia) - 26-10-21
  05. Halchal me Achal - Chhotelal Bhai - 27-10-21  
  06. Vibration se Seva - Ramnath Bhai - 27-10-21
  07. Brahmin Jeevan me Trusteepan ka Mahatva - Dr. Satish Gupta - 27-10-21
  08. Class - Santosh Bahen (Russia) - 27-10-21  
  09. Sahanshilta - Geeta Bahen - 28-10-21
  10. Deepraj Deeprani aur Deepmala - Indra Bahen - 28-10-21  
  11. Kamal Asan par Virajman Nirantar Yogi - Suraj Bhai - 28-10-21
  12. Duayen dava ka kam karti hai - Shaiilu Bahen - 29-10-21
       
52 Bhatti-52     
  01. Welcome Session - 22-10-21  
  02. Shiv Shamma Aur Dilpasand Parvanon ki Mehfil - Santosh Bahen- 22-10-21  
  03. Anubhav - Uramila Bahen - 23-10-21  
  04. Murli Revision - Arjun Bhai - 23-10-21  
  05. Ruhani Shringaar (Session -1) - Santosh Bahen - 23-10-21  
  06. Ruhani Shringaar (Session -2) - Santosh Bahen - 23-10-21  
  07. Guided Meditation - Suresh Bhai - 23-10-21  
  09. Avyakt BapDada (15-12-2008) - 23-10-21  
  10. Murli Revision - Hem Singh Bhai - 24-10-21  
  11. Samarpan Baav se Safalta - Manju Bahen - 24-10-21  
  12. Saakshi & Sathi - Atam Prakash Bhai - 24-10-21  
  13. Murli Ka Mahatav - Satyanarayan Bhai - 25-10-21  
  14. Murli Revision - Anil Bhai - 25-10-2020  
  15. Himmate Bachche Madade Bap - Subhash Bhai - 25-10-21  
  16. Sukh Shanti Ka Aadhaar Suksham Ahinsa - Ramnath Bhai - 25-10-21  
  17. Guided Meditation - Rohit Bhai - 25-10-21  
  18. Sampurna Pavitrata - Suraj Bhai - 25-10-21
  19. Question & Answers - Nirmala Didi & Santosh Bahen - 25-10-21  
  20. Amritvela Yog Commentary - Suraj Bhai - 23-10-21  
  21. Amritvela Yog Commentary - Suraj Bhai - 25-10-21  
  22. Kavita - Shusheel Bhai - 25-10-21  
  23. Sing Song - Aakansha Bahen - 25-10-21  
  24. Sing Song - Renuka Bahen - 25-10-21  
  25. Sing Song - Vandana Bahen - 25-10-21  
       
 

Uploaded 22-10-21

   
51 Bhatti-51     
  01. Dehaban Dehabimaan aur Dehahankar - Sheilu Bahen - 18-10-21  
  02. Letter to God - Suraj Bhai - 19-10-21  
  03. Unchi Taqdeer Banane ke liye Unchi Tadbeer - Dr. Srimant Sahu - 19-10-21  
  04. Satyata ki Shakti - Geeta Bahen - 19-10-21  
  05. Vichar Sagar Manthan karne ki Yukthiyan - Usha Bahen - 20-10-21  
  06. Samay Aur Sankalp ka Khata Jama karne ki Vidhi - Ramnath Bhai - 20-10-21  
  07. Sukh Dena aur Sukh Lena - Raju Bhai - 20-10-21  
  08. Sachchi Ahimsa - Dr Nirmala Didi - 21-10-21  
  09. Sharad Purnima aur Maharaas - Indra Bahen - 21-10-21  
       
50 Bhatti-50     
  01. Welcome Session 15-10-21  
  02. Anubhav - Subhash Bhai - 16-10-21  
  03. Maya Rawan par Sampurna Jeet - Santosh Didi - 16-10-21  
  04. Nirkari, Nirvikari, Nirahankari - Nirmala Didi - 16-10-21  
  05. Q & Answers - Nirmala Didi, Arjun Bhai - 16-10-21  
  06. Experience - Monika Bahen - 16-10-21  
  07. Guided Meditation - Meenakshi Bahen - 16-10-21  
  08. Sanskar Shudhikaran ki Vidhi - Atam Prakash Bhai - 16-10-21  
  09. Yog Commentary - Atam Prakash Bhai - 16-10-21  
  10. Sangam ki Pukar - Shresht Tapsya Jivan - Geeta Bahen - 16-10-21  
  11. Anubhav - Sona Beahen - 17-10-21  
  12. Murli Revision, Letter to God & Letter from God - Arjun Bhai  
  13. Guided Meditation - 17-10-21  
  14. Yogi ka Pehala Kadham - Manju Bahen - 17-10-21  
  15. Brahman Jeevan Kaise Safal Banaye - Raju Bhai - 17-10-21  
  16. Letter to God & Letter from God - Anil Bhai - 18-10-21  
  17. Prabhu Milan ka Sukh - Suraj Bhai - 18-10-21  
  18. Q & Answers -Suraj Bhai & Rupesh Bhai - 18-10-21  
  20. Amritvela Yog Commentary - Suraj Bhai - 16-10-21  
  21. Amritvela Yog Commentary - Suraj Bhai - 18-10-21  
       
 

Uploaded 14-10-21

   
49 Bhatti-49     
  01. Welcome Session - 08-10-21  
  02. Bhatti Ka Lakshya - Suraj Bhai - 08-10-21  
  03. Guided Meditation - Sanjay Bhai - 09-10-21  
  04. Nirakari, Nirvikari, Nirahankari Bhava - Atam Prakash Bhai - 09-10-21  
  05. Creative Activity - Srikant Bhai - 09-10-21  
  06. Murli Revision - Satish Bhai - 10-10-21  
  07. Guided Meditation - Suresh Bhai - 10-10-21  
  08. Paramatma Milan ki Sukhad Anubhuti - Geeta Bahen - 10-10-21  
  09. Creative Activity - Rupesh Bhai - 10-10-21  
  10. Baba se Sarwa Sambhand ka Anubhav - Nirmala Didi - 10-10-21  
  11. Avyakt Bap Dada Milan - 10-10-21  
  12. Guided Meditation - Abhiram Bhai - 11-10-21  
  13. Ekras, Achal, Adhol, Nirvigna Sthiti - Raju Bhai - 11-10-21  
  14. Sneh Aur Shakti ka Balance - Santosh Didi - 11-10-21  
  15. Amritvela Yog Commentary - Suraj Bhai - 09-10-21  
  16. Guided Meditation - Rohit Bhai - 11-10-21  
  17. Devi Banne Ki Vidhi - Usha Bahen - 11-10-21  
  18. Amritvela Commentary - Suraj Bhai - 10-10-21  
  19. Amritvela Yog Commetary - Suraj Bhai - 10-10-21  
       
48 Bhatti-48     
  01. Welcome Session - 01-09-21  
  02. Guided Meditation ( Ashariri Sthiti ) - Silpa Bahen - 02-10-21  
  03. Swamaan Aur Brahman Jeevan - Suraj Bhai - 02-10-21  
  04. Atam Abhimani bannekeliye Yuktiya - Manju Bahen - 02-10-21  
  05. Guided Meditation ( Ashariri Sthiti ) - Saroj Bahen - 02-10-21  
  06. Ashariti Avasta - Ramnath Bhai - 02-10-21  
  07. Swa Unnati Projects Report - Megha Bahen and Rupesh Bhai - 02-10-21  
  08. Guided Meditation - Suresh Bhai - 03-10-21  
  09. Double Light Farishta - Usha Bahen - 03-10-21  
  10. Rajyoga Experiments - Srikant Bhai - 03-10-21  
  11. Guided Meditation - Savita Bahen - 03-10-21  
  12. Sakar Baba ke Sang ka Anubhav - Mahesh Bhai - 03-10-21  
  13. Swa Unnti Projects Report - Eshu Bahen and Krunal Bhai - 03-10-21  
  14. Sarva Sambandhone ki Anubhuti - Nirmala Didi - 04-10-21  
  15. Purvajone ki Gaatha - Suman Bahen - 04-10-21  
  16. Guided Meditation - Megha Bahen - 04-10-21  
  17. Greetings - Ambhika Bahen - 02-10-21  
  18. Karma Yogi Jeevan - Atam Prakash Bhai - 04-10-21  
  19. Sharing Experience - 04-10-21  
  20. Amritvela Commentary - Suraj Bhai - 02-10-21  
  21. Amritvela Commentary - Suraj Bhai - 03-10-21  
  22. Amritvela Commentary - Suraj Bhai - 04-10-21  
  23. Avyakt BapDada Drills - 04-10-21  
  24. Sharing Experience - 05-10-21  
       
 

Uploaded 04-10-21

   
47 Bhatti-47     
  01. Welcome Session - 27-09-21  
  02. Balak so Malikpan ki Smruti - Suraj Bhai - 28-09-21
  03. Amritvela-Vardani Vela - Atamprakash Bhai - 28-09-21
  04. Sampannta - Samay ko Samip lane ka Aadhar - Sheilu Bahen - 28-09-21
  05. Vyarth se Mukth hone ki Vidhi - Usha Bahen - 29-09-21
  06. Pursharth me Giravat ka Karn aur Nivaran - Ramnath Bhai - 29-09-21
  07. Namrta Nirmanata aur Mahanata - Raju Bhai - 29-09-21
  08. Saral evm Nirvikari Swabhav - Dr Nirmala Didi - 30-09-21
  09. Satyanarayan ki Katha - Indra Bahen - 30-09-21  
  10. Yog Nidra - Indra Bahen - 30-09-21  
  11. Yogbal dwara Karmbhog par Vijay pane ki Vidhi - Geeta Bahen - 30-09-21
       
46 Bhatti-46     
  01. Welcome Session - 24-09-21  
  02. Murli Revision - Satanarayan Bhai - 25-09-21  
  03. Guided Meditation - Ramkrishna Bhai - 25-09-21  
  04. Sanskar Parivartan se Sansar Parivartan - Ramnath Bhai - 25-09-21  
  05. Letter to God - Letter from God - Suman Bahen - 25-09-21  
  06. Guided Meditation - Suresh Bhai - 25-09-21  
  07. Interview with Tulsi Bhai - Shailendhar Bhai - 25-09-21  
  08. Check and Change - Srikanth Bhai - 25-09-21  
  09. Guided Meditation - Abhiram Bhai - 26-09-21  
  10. Vidhi se Sidhdhi - Raju Bhai - 26-09-21  
  11. Purvajon ki Amar Gaata - Rupesh Bhai - 26-09-21  
  12. Guided Meditation - Arjun Bhai - 26-09-21  
  13. Karma Yog se Karmatteet Sthiti - Nirmala Didi - 26-09-21  
  14. Q and A - Nirmala Didi - 26-09-21  
  15. Anubhav - Subhash Bhai - 26-09-21  
  16. Murli Revision - Satish Bhai - 27-09-21  
  17. Guided Meditation - Sanjay Bhai - 27-09-21  
  18. Paramatam Milan ki Sukhad Anubhuti - Suraj Bhai - 27-09-21
  19. Q and A - Suraj Bhai - Rohit Bhai - 27-09-21  
  20. Gyan Ka Chintan - Sanjay Bhai - 27-09-21  
  21. Amritvela Commentary - Suraj Bhai - 25-9-21  
  22. Amritvela Commentary - Suraj Bhai - 26-9-21  
  23. Amritvela Commentary - Suraj Bhai - 27-9-21  
       
 

Uploaded 25-09-21

   
45 Bhatti-45     
  01. Sneh Shakti aur Gyanyukt hokar Karm karne ki Kala - Sheilu Bahen - 20-09-21
  02. Swarajya Adikari Atamaon ki Nishaniya - Geeta Bahen - 21-09-21
  03. Safety ka Sadhan-Shudda Sankalpon ki Shakti - Usha Bahen - 21-09-21
  04. Khajane Safal karne ki Vidhi - Atamprakash Bhai - 21-09-21
  05. Karmatit Sthiti - Dr Nirmala Didi - 22-09-21
  06. Swayam ki Sthiti Powerful kaise Banaye - Ramnath Bhai - 22-09-21
  07. Swa-Parivartan se Vishwa Parivartan - Suraj Bhai - 22-09-21
  08. Ekanth Ekagrta aur Ekras Sthiti - Dr Srimant Sahu - 23-09-21
  09. Ahilya Uddar - Indra Bahen 23-09-21  
  10. Vrutti ko Powerful Banane ki Vidhi - Raju Bhai - 23-09-21
       
44 Bhatti-44     
  01. Welcome Session - 17-09-21  
  02. Murli Revision - Arjun Bhai - 18-09-21  
  03. Murli Revision - Suresh Bhai - 18-09-21  
  04. Shanti ki Shakti ka Anubhav - Geeta Bahen - 18-09-21  
  05. Guided Meditation - Preeti Bahen - 18-09-21  
  06. Kudh ko Check karne ki Vidhi - Sona Bahen - 18-09-21  
  07. Guided Meditation - Aatamprakash Bhai - 18-9-21  
  08. Khajane Safal karne ki Vidhi - Atamprakash Bhai - 18-09-21  
  09. Murli Revision & Letter to God - Letter from God - 19-09-21  
  10. Yog ki Gyhan Anubhuti - Ramnath Bhai - 19-09-21  
  11. Guided Meditation - Sunita Bahen - 19-09-21  
  12. Atam Abhimani Bhav - Manju Bahen - 19-09-21  
  13. Pavitra Gruhasth Jeevan - Dr. Nirmala Didi - 19-09-21  
  14. Swamaan Shreshta Siti ka Aadhar - Brijmohan Bhai - 20-09-21  
  15. Class - Manju Bahen - 20-09-21  
  16. Prabhu Milan Ka Sukh - Sarvochch Sukh - Suraj Bhai - 20-9-21
  17. Question & Answers - Suraj Bhai and Virendhar Bhai - 20-09-21  
  18. Amritwela Yog Commentry - Suraj Bhai - 18-9-21  
  19. Amritwela Yog Commentry - Suraj Bhai - 19-9-21  
  20. Amritwela Yog Commentry - Suraj Bhai - 20-9-21  
  21. Spiritual Experience - David Bhai - 20-09-21  
  22. Amritvela Yog Commentary - Suraj Bhai - 21-09-21  
       
43 Bhatti-43     
  01. Follow Father - Sheilu Bhen - 13-09-21
  02. Karan ko Nivaran me Badlne ki Kala - Geeta Bahen - 14-09-21
  03. Paristhitiyon ko Paar karne ka Sadhan - Swasthiti - Dr Nirmala Didi - 14-09-21
  04. Sukh Shanti ki Janani - Pavitrata - Atamprakash Bhai - 14-09-21
  05. Sangdosh Se Sambhal rakhne ka Mahatva - Usha Bahen - 15-09-21
  06. Gruhasth Jeevan me Kamalpushp Saman Jeevan - Ramnath Bhai - 15-09-21
  07. Chalta Firta Light House banne ki Vidhi - Raju Bhai - 15-09-21
  08. Jagdeesh Bhai ke Sath ke Anubhav - Mahesh Bhai - 16-09-21
  09. Vidyapati Ganpati ki Utpati - Indra Bahen - 16-09-21  
  10. Pass With Honour Ka Purusharth - Suraj Bhai - 16.-09-21
       
42 Bhatti-42     
  01. Welcome Session - 10-09-21  
  02. Murli Revision - Ramu Bhai - 11-9-21  
  03. Guided Meditation - Ramkarishna Bhai - 11-09-21  
  04. Nirvighan Stithi - Sarvashakti Sammpan - Usha Bahen - 11-09-21  
  05. Creative Activity - Ganeshji - Rupesh Bhai  
  06. Guided Meditation -Suresh Bhai - 11-09-21  
  07. Jagdish Bhaiji ke Sath Ka Anubhav - Mahesh Bhai - 11-09-21  
  08. Divyata ki Or - Abhiram Bhai - 11-09-21  
  09. Guided Meditation -Satyanarayan Bhai - 12-09-21  
  10. Jwalamukhi sthiti dwara Sanskar Parivartan - Atam Prakash Bhai - 12-09-21  
  11. Creative Activity - Srikant Bhai - 12-09-21  
  12. Guided Meditation - Arjun Bhai - 12-09-21  
  13. Pramatam Milan ki Sukhad Anubhuti - Suraj Bhai - 12-09-21
  14. Question - Answer - Suraj Bhai - Rohit Bhai - 12-09-21  
  15. Anubhav - Subhash Bhai - 12-09-21  
  16. Murli Revision - Satish Bhai - 13-9-21  
  17. Guided Meditation - Hem Singh Bhai - 13-09-21  
  18. Vidhi se Siddhi - Nirmala Didi - 13-09-21  
  19. Question - Answer - Nirmala Didi and Rupesh Bhai - 13-09-21  
  20. Creative Activity - Sanjay Bhai - 13-09-21  
  21. Guided Meditation - Sanjay Bhai - 13-09-21  
  22. Ganesh Chaturthi ka Aadhyatmik Rahasya - Suman Bahen - 13-09-21  
  23. Amritwela Commentary - Suraj Bhai - 11-09-21  
  24. Amritwela Commentary - Suraj Bhai - 12-09-21  
  25. Amritwela Commentary - Suraj Bhai - 13-09-21  
       
41 Bhatti-41     
  01. Importance of Self Empowerment - Sheilu Bahen - 06-09-21
  02. Rajyoga Meditation Part 1 - Indra Bahen - 07-09-21  
  03. Ashareeripan Ka Abhyas - Usha Bahen - 07-09-21
  04. Healthy Wealthy & Happy Life - Dr Srimant Sahu - 07-09-21
  05. Befikar Badhshaah Banne ki Vidhi - Suraj Bhai 07-09-21
  06. Rajyoga Meditation Part 2 - Indra Bahen - 08-09-21  
  07. Sakshi Drushta Sthiti - Dr Nirmala Didi - 08-09-21  
  08. Balance Se Blessing - Atamprakash Bhai - 08-09-21
  09. Q & A - Ramnath Bhai & Indra Bahen - 08-09-21  
  10. Powerful Darpan Banne ki Vidhi - Geeta Bahen - 09-09-21
  11. Mansa Seva - Dr Savita Bahen - 09-09-21
  12. Behad Ki Vairagya Vrutti - Raju Bhai - 09-09-21
  13. Svaman aur Sammaan - Suraj Bhai - 08-09-21
     
       
40 Bhatti-40     
  01. Welcome Session - 03-09-21  
  02. Murli Revision - Govind Bhai - 04-09-21  
  03. Yog ki Gahan Anubhuti - Ramnath Bhai - 04-09-21  
  04. Guided Meditation - Suresh Bhai - 04-09-21  
  05. Shanti Ki Shakti - Brijmohan Bhai - 04-09-21  
  06. Guided Meditation - Atam Prakash Bhai - 04-09-21  
  07. Swamaan - Shresht Stiti ka Aadhar - Atam Prakash Bhai - 04-09-21  
  08. Murli Revision - Arjun Bhai - 05-09-21  
  09. Murlidhar ki Murli ka Anubhav - Raju Bhai - 05-09-21  
  10. Guided Meditation - Satyanarayan Bhai - 05-09-21  
  11. Balance evam Blessing - Manju Bahen - 05-09-21  
  12. Interview with Nirmala Didi - Arjun Bhai - 05-09-21  
  13. Murli Revision - Anil Bhai - 06-09-21  
  14. Prabhu Milan ka Sukh - Suraj Bhai - 06-09-21  
  15. Question & Answers - Suraj Bhai & Rupesh Bhai - 06-09-21  
  16. Amritvela Yog Commentary - Suraj Bhai - 04-09-21  
  17. Amritvela Yog Commentary - Suraj Bhai - 05-09-21  
  18. Amritvela Yog Commentary - Suraj Bhai - 06-09-21  
  19. Murli ka Kavita - Satyanaran Bhai - 05-09-21  
       
39  Bhatti-39     
  01. Sampannta ka Aadhar Pavitrata - Sheilu Bahen - 30-08-21  
  02. Sarv Sambandhon ke Anubhav ka Aadhar - Budhdhi - Suraj Bhai - 31-08-21  
  03. Letter to God - Satish Bhai - 31-08-21  
  04. Nashtomoha Smrutilabdha - Dr Nirmala Didi - 31-08-21  
  05. Controlling Power & Ruling Power - Usha Bahen - 01-09-21  
  06. Himmat ka Ek Kadam aur Madad Padamaguna - Ramnath Bhai - 01-09-21  
  07. Jwalamukhi Yog - Raju Bhai - 01-09-21  
  08. Yagya Sthapana Ke Aadi Me So Ant Me - Dr Srimant Shahu - 02-09-21
  09. Krishna Ka Kaliya Mardan Dance - Indra Bahen - 02-09-21  
  10. Bap Saman Farista Sthiti - Atamprakash Bhai - 02-09-21
       
       
38  Bhatti-38     
  01. Welcome Session - 27-08-21  
  02. Murli Revision - Satayanarayan Bhai - 28-08-21  
  03. Guided Meditation - Ramkrishna Bhai - 28-08-21  
  04. Hero Partdhari banne ka Purusharth - Ramnath Bhai - 28-08-21  
  05. Creative Activity - Shrikant Bhai - 28-08-21  
  06. Guided Meditation - Suresh Bhai - 28-08-21  
  07. Guided Meditation - Anil Bhai - 29-08-21  
  08. Dadi's ke saath ka Anuhav - Ramesh Bhai - 28-08-21  
  09. Anubhav - Subhash Bhai - 28-08-21  
  10. Guided Meditation - Vijay Bhai - 29-08-21  
  11. Brahman Jivan ke Niyam our Samyam - Geeta Bahen - 29-08-21  
  12. Letter from God - Letter to God - Suman Bahen - 29-08-21  
  13. Nav Yug Keliye Naye Sanskar - Mruthunjay Bhai - 29-08-21  
  14. Divyata Ki Or -Abhiram Bhai - 29-08-21  
  15. Guided Meditation - Sanjay Bhai - 30-08-21  
  16. Lagav, Jhukav, Prabhav Mukt Stithi - Nirmala Didi - 30-08-21  
  17. Creative Activity - Sanjay Bhai - 30-08-21  
  18. Guided Meditation - Rohit Bhai - 30-08-21  
  19. Swarnim Yug ki Jhalk & Q & Answers - Suraj Bhai, Rupesh Bhai - 30-08-21  
  20. Amritvela Yog Commentary - Suraj Bhai - 28-08-21  
  21. Amritvela Yog Commentary - Suraj Bhai - 29-08-21  
  22. Amritvela Yog Commentary - Suraj Bhai - 30-08-21  
  23. Meditation Music - David Bhai - 28-08-21  
  24. Class - Suraj Bhai - 31-08-21
  25. Class - Usha Didi - 01-09-21
       
37  Bhatti-37     
  01. Sreshta Yogi Tapaswi Jeevan - Sheilu Bahen - 23-08-21
  02. Yaad Aur Pavitrata Ka Bal - Geeta Bahen - 24-08-21
  03. Samay Praman Swasthiti Aur Seva - Atamprakash Bhai - 24-08-21
  04. Manmanabhav - Dr Nirmala Didi - 24-08-21
  05. Ishwariya Niyam Maryadayen - Ramnath Bhai - 25-08-21
  06. Dadiji ke Sansmaran - Raju Bhai - 25-08-21
  07. Sukshm Sakash ki Seva - Usha Bahen - 26-08-21
  08. Harshitmukhata - Indra Bahen - 26-08-21  
  09. Last So Fast So First me Ane ka Pursharth - Suraj Bhai - 26-08-21
  10. Class - Rajubhai - 27-08-21
       
36  Bhatti-36     
  01. Welcome Session - 20-08-21  
  02. Murli Revision - Arjun Bhai - 21-08-21  
  03. Swa Rakshak,Yagya Rakshak,Vishwa Rakshak - Geeta Bahen - 21-08-21  
  04. Guided Meditation - Gopinath Bhai - 21-08-21  
  05. Pavitrata Mahatva - Ramnath Bhai - 21-08-21  
  06. Guided Meditation - Atam Prakash Bhai - 21-08-21  
  07. Dadi Prakshmaniji ke Sath Ka Anubhav - Atam Prakash Bhai - 21-08-21  
  08. Murli Revision - Anil Bhai - 22-08-21  
  09. Nirwigan Banne ka Aadhar Umang & Utsah - Raju Bhai - 22-08-21  
  10. Guided Meditation - 22-08-21  
  11. Smruti Swaroop ki Vidhi - Manju Bahen - 22-08-21  
  12. Rakhi Pratigya - Rupesh Bhai - 22-08-21  
  13. Question & Answers - Tulsi Bhai & Shilendar Bhai - 23-08-21  
  14. Shrimat hamari Suraksha - Nirmala Didi - 23-08-21  
  15. Class - Suraj Bhai - 21-08-21
       
35  Bhatti-35     
  01. Welcome Session - 13-08-21  
  02. Guided Meditation - Ramkrishna Bhai - 14-08-21  
  03. Karma Yog Dwara Shresht Karam - Ramnath Bhai - 14-08-21  
  04. Creative Activity - Shrikant Bhai - 14-08-21  
  05. Guided Meditation - Suresh Bhai - 14-08-21  
  06. Experience with Dadi Prakshmani - Nirmala Didi - 14-08-21  
  07. Evening Meditation - Rupesh Bhai - 14-08-21  
  08. Guided Meditation - Arjun Bhai - 15-08-21  
  09. Yogi Jeevan Srwa Shresht Jeevan - Sheela Bahen - 15-08-21  
  10. Creative Activity - Rupesh Bhai 15-08-21  
  11. Guided Meditation - Sanjay Bhai - 15-08-21  
  12. Pharmaan.Armaan,Swamaan - Asha Didi - 15-08-21  
  13. Healing Commentary - Dr.Ujjwal Bhai - 16-08-21  
  14. Guided Meditation - Satyanarayan Bhai - 16-08-21  
  15. Question & Answers - Suraj Bhai & Anil Bhai - 16-08-21  
  16. Creative Activity - Sanjay Bhai - 16-08-21  
  17. Guided Meditation - Anil Bhai - 16-08-21  
  18. Manobhal our Mansaseva - Atam Prakash Bhai - 16-08-21  
  19. Amritwela Meditation Commentary - Suraj Bhai - 14-08-21  
  20. Amritwela Meditation Commentary - Suraj Bhai - 15-08-21  
  21. Amritwela Meditation Commentary - Suraj Bhai - 16-08-21  
       
34  Bhatti-34     
  01. Bhatti ka Laksya Uddesh - Atamprakash Bhai - 15-08-21  
  02. Powerful Amritvela - Ramnath Bhai - 16-08-21
  03. Madhuban ke Sansmaran - Vidya Didi - Kanpur - 16-08-21  
  04. Atam ki Chadti Kala ke liye Sahaj Yukthiyon - Raju Bhai - 16-08-21
  05. Mamma Baba ke Sath ke anubhav - Vidya Didi - Kanpur - 16-08-21  
  06. Hruday ka Shuddikaran - Geeta Bahen - 17-08-21
  07. Serender Man Buddi ki Nishaniyon - Suraj Bhai - 17-08-21
  08. Sarv Sambandhon ke Ras ki Anubhuti - Sheilu Bahen - 17-08-21
  09. Ashareeri banne ke Abhyas - Usha Bahen - 18-08-21
  10. Antermukhata - Indra Bahen - 18-08-21  
  11. Duaon ka Khatha kaise Jama kare - Dr Nirmala Didi - 18-08-21
       
33  Bhatti-33     
  01. Swagat Satra - Sampann Santusta aur Sampoorn Pavitra Sthiti - Sheilu Bahen - 09-08-21  
  02. Bhatti Class - Suraj Bhai - 10-08-21
  02. Bhatti Class - Usha Bahen - 10-08-21
  03. Nimit Nirman Nirmal Sthiti - Atamprakash Bhai - 10-08-21
  04. Mann Vachan Karm ki Pavitrata - Dr Nirmala Didi - 10-8-21  
  05. Maun Bhatti ka Mahatva - Indra Bahen - Madhuban - 11-08-21  
  06. Murli Revision - Br Sushil - 11-08-21  
  07. Ek Bap se Sachhi Prit Rakh Bap Saman Meeti Saicrin Banna - Raju Bhai - 11-08-21
  08. Samay ki Pukar Kare Tivra Purusharth - Geeta Bahen - 12-08-21
  09. Mai Sreshtta se Sampann Holyhansa Atam hoo - Suraj Bhai - 12-08-21
       
32  Bhatti-32     
  01. Welcome Session - 06-08-21  
  02. Murli Revision - Arjun Bhai - 07-08-21  
  03. Power of Vibrations - Dr. Prem Masand - 07-08-21  
  04. Guided Meditation - Anil Bhai - 07-08-21  
  05. Udti Kala ka Adhaar - Subhbavaba Subhkamana - Brijmohan Bhai - 07-08-21  
  06. Guided Meditation - Manju Bahen - 07-08-21  
  07. Guided Meditation - Aatamprakash Bhai - 07-08-21  
  08. Eswariya Padhaee banati Jivan Suckdayee - Atam Prakash Bhai - 07-08-21  
  09. Murli Revision - Anil Bhai - 08-08-21  
  10. Karma Yogi Jeevan - Suraj Bhai - 08-08-21  
  11. Guided Meditation - Subhash Bhai 08-08-21  
  12. Last so Fast Jene ka Adhar Pavitrata - Raju Bhai - 08-08-21  
  13. Shrimat Praman Aadarsh Dincharya - Nirmala Didi - 08-08-21  
  14. Smruti Swaroop - Manju Bahen - 09-08-21  
  15. Vyart se Mukti - Samarth - Ramnath Bhai - 09-08-21  
  16. Karmayog se Karmateet Avasta ( Q&A) - Suraj Bhai - 05-08-21  
  17. Amritwela Commentry - Suraj Bhai - 07-08-21  
  18. Amritwela Commentry - Suraj Bhai - 08-08-21  
  19. Amritwela Commentary - Suraj Bhai - 09-08-21  
       
31  Bhatti-31     
  01. Sampannta ki Or badne ki vidhi - Sheilu Bahen - 02-08-21  
  02. Mai pan ka Tyag - Raju Bhai - 02-08-21  
  03. Vashikaran Mantr Manmanabhav - Atamprakash Bhai - 02-08-21  
  04. Divya Buddhi Ki Sampannta - Geeta Bahen - 03-08-21  
  05. Vyarth Purane Sanskaron se Mukth hone ki Yuktiyan - Suraj Bhai - 03-08-21  
  06. Antarmukhi Sada Sukhi - Geeta Bahen - 03-08-21  
  07. Nishchay Buddhi Vijayanti - Usha Bahen - 04-08-21  
  08. Nirantar Yaad me rahane ki Yuktiyan - Ramnath Bhai - 04-08-21  
  09. Vyarth se Innocent Baba Ke Sachhe Sent Kaise Bane - Dr Nirmala Didi - 04-08-21
  10. Ajamil ki Yatra Brahmin se Dev Banne ki - Indra Bahen - 05-08-21  
  11. Mahanata ki Nishani - Sahansheelata - Ramnath Bhai - 01-08-21  
  12. Letter to God - Letter from God - Suman Bahen - 01-08-21  
  13. Guided Meditation - Suresh Bhai - 01-08-21  
  14. Manvasikaran Mantr Manmanabav - Aatam Praksh Bhai - 01-08-21  
  15. Anubhav - Sona Bahen - 01-08-21  
  16. Guided Meditation - Satyanarayan Bhai - 02-08-21  
  17. Swarnim Yug ke liye Eswariya Yojana - Raju Bhai - 02-08-21  
  18. Creative Activity - Sanjay Bhai - 02-08-21  
  19. Guided Meditation - Sanjay Bhai - 02-08-21  
  20. Question & Answers - Suraj Bhai & Arjun Bhai - 02-08-21  
  21. Amritvela Commentary - Suraj Bhai - 01-08-21  
  23. Amritvela Commentry - Suraj Bhai 31-07-21  
       
30  Bhatti-30     
  01. Welcome Session - 30-07-21  
  02. Bhatti Kaise Kare - Inspirations - Suraj Bhai - 30-07-21  
  03. Murli Revision - Ramu Bhai - 31-07-21  
  04. Guided Meditation - Ramkrishna Bhai - 31-07-21  
  05. Nischay Buddhi Vijayanti - Usha Bahen - 31-07-21  
  06. Creative Activity - Abhiram Bhai 31-07-21  
  07. Guided Meditation - Rohit Bhai - 31-07-21  
  08. Brahma Bap Samaan Banne ki Vidhi - Nirmala Didi - 31-07-21  
  09. Ruhani Darbar - Rupesh Bhai - 31-07-21  
  10. Guided Meditation - Hemsingh Bhai - 01-08-21  
       
       
29  Bhatti-29     
  01. Yog Ki Anubhuti - Arjun Bhai - 23-07-21  
  02. Apne Purushart ko kaise Aage Bhadaye -Suraj Bhai - 23-07-21  
  03. Welcome Session - 24-07-21  
  04. Vartmaan se Ujwal Bhavishya - Dr.Prem Masand - 24-07-21  
  05. Guided Meditation - Subhash Bhai - 24-07-21  
  06. Amritvela Shakti Shalee Kai Bana ye - Dr. Shrimat Shahoo - 24-07-21  
  07. Brahma Bap Samaan - Nirmala Didi - 24-07-21  
  08. Murli Revision - Arjun Bhai - 25-07-21  
  09. Murli Revision - Anil Bhai - 25-07-21  
  10. Karma Yogi Jeevan - Sheilu Bahen - 25-07-21  
  11. Guided Meditation - Arjun Bhai - 25-07-21  
  12. Mahanata ki Nishani - Sahansheelata - Suman Bahen - 25-07-21  
  13. Guided Meditation - Atam Prakash Bhai - 25-07-21  
  14. Brahman so Farishta so Devata - Atam Prakash Bhai - 25-07-21  
  15. Murli Revision - Anil Bhai - 26-07-21  
  16. Murli Revision - Anil Bhai - 26-07-21  
  17. Sanskar Parivartan se Sansar Parivartan - Ramnath Bhai - 26-07-21  
  18. Guided Meditation - Anil Bhai - 26-07-21  
  19. Yagya Seva ki Mahatav - Raju Bhai - 26-07-21  
  20. Amrritvela Yog Commentary - Suraj Bhai - 24-07-21  
       
28  Bhatti-28   
  01. Swagat Session - 16-07-21  
  02. Guided Meditation - Subhash Bhai - 17-07-21  
  03. Swa Priy, Prabhu Priy, Parivar Priy - Geeta Bahen - 17-07-21  
  04. Creative Activity - Shrikant Bhai - 17-07-21  
  05. Guided Meditation - Rohit Bhai - 17-7-21  
  06. Double Light Farista Sthiti - Aatmprakash Bhai - 17-07-21  
  07. Letter to God -Suman Bahen - 17-07-21  
  08. Murli Revision - Ramu Bhai - 18-07-21  
  09. Guided Meditation - Hem Singh Bhai - 18-07-21  
  10. Sangamyugi Shreshth Brahman Jeevan - Sheilu Bahen - 18-07-21  
  11. Creative Activity - Sanjay Bhai - 18-07-21  
  12. Guided Meditation - Suresh Bhai - 18-07-21  
  13. Bap Samman Banne ki Vidhi - Nirmala Didi - 18-07-21  
  14. Check & Change - Suman Bahen - 18-07-21  
  15. Murli Revision - Satyanarayan Bhai - 19-07-21  
  16. Guided Meditation - Sanjay Bhai - 19-07-21  
  17. Karma & Yog ka Balance - Ramnath Bhai - 19-07-21  
  18. Creative Activity -Rupesh Bhai - 19-07-21  
  19. Guided Meditation - Abhiram Bhai - 19-07-21  
  20. Question & Answers Session - Suraj bhai - 19-07-21  
  21. Amritvela Yog Commentary - Suraj Bhai - 18-07-21  
  22. Amritvela Yog Commentary - Suraj Bhai - 19-07-21  
  23. Meditation Music - David Bhai - 17-07-21  
       
27  Bhatti-27     
  01. Sanskar Parivartan Yog Tapsya & Reception - Sheilu Bahen - 22-03-21  
  02. Saral Chitt Se Saral Yogi Jeevan - Ramnath Bhai - 23-03-21  
  03. Ashiriri Videhi Aur Dehi Abhimani Sthiti - Indra Bahen - 23-03-21  
  04. Anntirak Tapsya - Usha Bahen - 24-03-21  
  05. Viran Basti Me Khusiyon Ka Mahal - Murli - Dr Sachin Bhai - 24-03-21  
  06. Maya Ke 4 Roop - Sudesh Didi - 24-03-21  
  07. Avyakt Murli Revision- 23-03-21 - Suraj Bhai - 24-03-21  
  08. Nimit Nirman Aur Nirmal Chitt - Manda Bahen - 25-05-21  
  09. Karmayogi Farista - Atamprakash Bhai - 25-03-21  
  10. Mansa Seva - Raju Bhai - 25-03-21  
       
26  Bhatti-26     
  01. Yog Bhatti ki Welcome Session - 19-03-21  
  02. Murli Revision - Arjun Bhai - 20-03-21  
  03. Murli Revision - Suresh Bhai - 20-03-21  
  04. Udti Kala Ka Aadaar - Umang Utsaah - Dr. Prem Masand - 20-03-21  
  05. Dadiyoe ke Saat Ka Anubhav - Jayanti Bahen - 20-03-21  
  06. Meditation with Om Dwani - Suresh Bhai - 20-03-21  
  07. Vishwa ko Sakash Kaise De - Ramnath Bhai - 20-03-21  
  08. Swarajya Adhikari Kaise Bane - Kusam Bahen - 20-03-21  
  09. Guided Meditation - Atam Bhai - 21-03-21  
  10. Man ko Vash karne ka Mantra Manmanabhav - Atam Bhai - 21-03-21  
  11. Letter to God - Letter from God - Rohit Bhai - 21-03-21  
  12. Letter to God - Letter from God - Suresh Bhai - 21-03-21  
  13. Letter to God - Letter from God - Arjun Bhai - 21-03-21  
  14. Guided Meditation - Manju Bahen - 21-03-21  
  15. Karmateet Stage - Brijmohan Bhai - 21-03-21  
  16. Smruti Swarup Banne ki Vidhi - Manju Bahen - 21-03-21  
  17. Heere Jaisa Kaise Bane - Sudesh Didi - 22-03-21  
  18. Nimit, Nirman, Nirmal - Nirmala Didi - 22-03-21  
  19. Meditation Music - David Bhai - 20-03-21  
  20. Special Drushti Yog - 22-03-21  
  21. Sharing Experience - 22-03-21  
       
 

Uploaded 23-03-21

   
25  Bhatti-25     
  01. Sanskar Parivartan Yog Tapsya - Sheilu Bahen - 16-03-21  
  02. Antim Samay Antim Sthiti Antim Purusharth - Usha Bahen - 17-03-21  
  03. Sresth Sthiti Ka Aadhar - Sresth Smruti - Ramnath Bhai - 17-03-21  
  04. Karmayogi Brahmin Jeevan - Suraj Bhai - 17-03-21  
  05. Tapthi Dhup Me Shital Jharna - Madhuban - BK Dr Sachin Bhai - 17-03-21  
  06. Udti Kala Ka Aadhar - Umang-Utsah - Dr Prem Masand - 18-03-21  
  07. Mansa Seva Dwara Sakash - Dr Satish Gupta - 18-03-21  
  08. Vashikaran Mantra - Manmanabhav - Atamprakash Bhai - 18-03-21  
  09. Dadi Gulzar Ji Ke Sansmaran - Dr Pratap Bhai - 18-03-21  
  10. Sampannta Ki Nishani Aur Purusharth - Dr Nirmala Didi - 19-03-21  
  11. Duayen Do Duayen Lo - Dr Niranjana Bahen - 19-03-21  
  12. Double Light Farista Sthiti - Raju Bhai - 19-03-21  
       
24  Bhatti-24     
  01. Yog Bhatti ka Welcome Session - 12-03-21  
  02. Guided Meditation - Rohit Bhai - 13-03-21  
  03. Shresht Yogi Jeevan - Suraj Bhai - 13-3-21  
  04. Check & Change - Shrikant Bhai - 13-03-21  
  05. Guided Meditation - Ramkrishna Bhai - 14-03-21  
  06. Letter to God & Letter from God - Suman Bahen - 14-03-21  
  07. Guided Meditation - Suresh Bhai - 14-03-21  
  08. Sakash ke Sapt Dwaar - BK Dr. Sachin Bhai - 14-03-21  
  09. Anubhav - Subash Bhai - 14-03-21  
  10. Murli Revision - Ramu Bhai - 15-03-21  
  11. Guided Meditation - Satyanarayan Bhai - 15-03-21  
  12. Behad ki Vairagya Vrutti - Raju Bhai - 15-03-21  
  13. Life Experience - Interview - 15-03-21  
  14. Amritvela Commentary - Suraj Bhai - 13-03-21  
  15. Amritvela Commentary - Suraj Bhai - 14-03-21  
  16. Amritvela Commentary - Suraj Bhai - 15-03-21  
  17. Guided Meditation - Suraj Bhai - 13-03-21  
  18. Guided Meditation - Abhiram Bhai - 15-03-21  
  19. Brahma Bap Samaan Banne ki Vidhi - Nirmala Didi - 15-03-21  
       
 

Uploaded 15-03-21

   
23  Bhatti-23     
  01. Sanskar Parivartan Yog Tapsya Class Va Swagat - Sheilu Bqhen - 11-03-21  
  02. Creative Meditation - Trupti Bahen - 12-03-21  
  03. Dadi Gulzar ji Sath Ke Anubhav - Raju Bhai - 12-03-21  
  04. Ublte Badal Pighalti Chattane - BK Dr. Sachin - 12-03-21  
  05. Divya Brahmin Jeevan Ke Guhya Raj - Dr Satish Gupta - 13-03-21  
  06. Sampoorn Pavitrata - Ramnath Bhai - 13-03-21  
  07. Paramtama Palana Ka Return Karne ki Vidhi - Gopi Bahen - London - 14-03-21  
  08. Class Chhotelal Bhai - 14-03-21  
       
22  Bhatti-22     
  01. Welcome - 05-03-21  
  02. Murli Revision - Arjun Bhai - 06-03-21  
  03. Power of Vibrations - Dr. Prem Masand - 06-03-21  
  04. Guided Meditation - Suresh Bhai - 06-03-21  
  05. 21 Janam Nirogi rehne ki Ek hi Davayee - Dr. Shrimant Sahoo - 06-03-21  
  06. Mansa Seva - Dr. Nirmala Didi - 06-03-21  
  07. Vishesh Yog Anubhuti Satra - 07-03-21  
  08. Guided Meditation - Subhash Bhai - 07-03-21  
  09. Yaad Aur Duvayen - Manda Bahen - 07-03-21  
  10. Guided Meditation - Atam Prakash Bhai - 07-03-21  
  11. Brahman Jeevan ka Medal - Atam Prakash Bhai - 07-03-21  
  12. Amritvela Commentary - Suraj Bhai - 08-03-21  
  13. Vyarth se Mukti Aur Ekagrata ki Sthiti - Suraj Bhai - 08-03-21  
  14. Purvajon ki - Gatha - Raju Bhai - 08-03-21  
  15. Guided Meditation - Arjun Bhai - 08-03-21  
  16. Meditation Music - David Bhai - 07-03-21  
  17. Nashtamoha Smrutirlabdha - Suman Bahen - 08-03-21  
  18. Dehi Abhimani Banne ki Sahaj Vidhi - Ramnath Bhai - 08-03-21  
       
21  Bhatti-21     
  01. Sanskar Parivartan Yog Tapsya & Reception - - Sheilu Bahen - 05-03-21  
  02. Mansa Seva - Didi Nirmala - 06-03-21  
  03. Swamaan Ke Chamtkar - Atamprakash Bhai - 06-03-21  
  04. Atiindriya Sukh ki Anubhuti - Geeta Bahen - 06-03-21  
  05. Shubchintan Ki Sarita Bujati Chinta Ki Chitta - BK Dr. Sachin - 07-03-21  
  06. Tu Dho Le Maili Chunariya - Indra Bahen - 07-03-21  
  07. Catching Power - Dr Prem Masand - 08-03-21  
  08. Kamalpushp Saman Pavitra Jivan - Gopi Bahen (London) - 08-03-21  
       
 

Uploaded 08-03-21

   
20  Bhatti-20     
  01. Sanskar Parivartan Yog Tapasya Class and Reception - Sheilu Bahen - 28-02-21  
  02. Smruti Se Samathi - Dr Prem Masand - 01-03-21  
  03. Main Atma Shubhchintak Mani Hun - Suraj Bhai - 01-03-21  
  04. Behad Vairagyvan Hi Sachhe Bhagyavan - Atamprakash Bhai - 01-03-21  
  05. Achal Adol Sthiti - Geeta Bahen - 02-03-21  
  06. Shukriya Sorry Aur Sahayog Karne Ki Sanskruti - Jitu Bhai - 02-03-21  
  07. Sampurna Pavitra Sthiti - Raju Bhai - 02-03-21  
  08. Bap Ke Diltakhatnashin Atamaon Ke Lakshan - Dr Nirmala Didi - 03-03-21  
  09. Nar Se Narayan Banne Ki Satya Katha - Indra Bahen - 03-03-21  
  10. Rajyog Ki Yatharth Vidhi - Raju Bhai - 03-03-21  
       
19  Bhatti-19     
  01. Bhatti Ka Lakshy Siddhi - Suraj Bhai - 01-03-21  
  02. Bhatti Swagata Satra - 01-03-21  
  03. Nirvighna Sthiti - Usha Bahen - 02-03-21  
  04. Behad Sewa Me Mansa Sewa - Savita Bahen - 02-03-21  
  05. Commentary - 02-03-21  
  06. Kamal Pushp Sam Jeevan - Geeta Bahen - 02-03-21  
  07. BK Ka Medal - Atam Prakash Bhai - 03-03-21  
  08. Class - Mruthyunjay Bhai - 03-03-21  
  09. Anubhav Evam Saugat - Munni Bahen - 03-03-21  
  10. Chlubte Shul Murjhate Phul - BK Dr. Sachin - 03-03-21  
  11. Bhog Message - Rukmani Bahen - 04-03-21  
  12. Chehre Chalan Dwara Sewa - Mohan Singhal Bhai - 04-03-21  
  13. Teevra Purusharthi Ke Lakshan - Brij Mohan Bhai - 04-03-21  
  14. Brahmin So Farishta - Dr. Satish Gupta - 04-03-21  
  15. Bhatti Ka Samapan aur Anubhav - Dadi Ratan Mohini - 04-03-21  
       
 

Uploaded 28-02-21

   
18  Bhatti-18     
  01. Yog Bhatti ka Welcome Programme - 26-02-21  
  02. Amritwela Commentary - Suraj Bhai - 27-02-21  
  03. Guided Meditation - Ramkrishna Bhai - 27-02-21  
  04. Saathi & Saakshi - Raju Bhai - 27-02-21  
  05. Creative Activity - Rupesh Bhai - 27-02-21  
  06. Guided Meditation - Rohit Bhai - 27-02-21  
  07. Brahma Bap Saman Karmateet Sthiti - Mruthunjay Bhai - 27-02-21  
  08. Anubhav - Subhash Bhai - 27-02-21  
  09. Amritwela Commentary - Suraj Bhai - 28-02-21  
  10. Murli Revision - Satnarayan Bhai - 28-02-21  
  11. Digital Detox - BK Dr. Sachin - 28-02-21  
  12. Creative Activity - Suman Bahen - 28-02-21  
  13. Guided Meditation -Suresh Bhai - 28-02-21  
  14. Behad ki Vairaya Vrutti - Suraj Bhai - 28-02-21  
  15. Anubhav - Ghanasyam Bhai - 28-02-21  
  16. Guided Meditation - Satyanaran Bhai - 28-02-21  
  17. Amritwela Commentary - Suraj Bhai - 01-03-21  
  18. Murli Revision - Gopinath Bhai - 01-03-21  
  19. Guided Meditation - Abhiram Bhai - 01-03-21  
  20. Ekantavasi, Ekagrata, Ekvrata - Usha Bahen - 01-03-21  
  21. Creative Activity - Shrikant Bhai - 01-03-21  
  22. Guided Meditation - Hem Singh Bhai - 01-03-21  
  23. Vapis Ghar Chalne ki Thaiyari - Nirmala Didi - 01-03-21  
  24. Bhatti Ka Anubhav - 02-03-21  
       
17  Bhatti-17     
  01. Sanskar Parivartan Yog Bhatti - Shielu Bahen - 22-02-21  
  02. Swaparivartak So Vishwaparivartak - Usha Bahen - 23-02-21  
  03. Sakshidrushta - Suraj Bhai - 23-02-21  
  04. Mamekam Sharanam Vraja - BK Dr. Sachin - 23-02-21  
  05. Vibration ki Shakti - Dr. Prem Masand - 24-02-21  
  06. Satt Chitt Anand - Indra Bahen - 24-02-21  
  07. Vishwas Patra Banne Ki Vidhi - Raju Bhai - 24-02-21  
  08. Sahaj Pursharthi Ke Lakshan - Dr Nirmala Didi - 25-02-21  
  09. Brahmin Jeevan Ka Medal - Atam Prakash Bhai - 25-02-21  
       
 

Uploaded 22-02-21

   
16  Bhatti-16     
  01. Yog Bhatti Ka Welcome Program - 19-02-21  
  02. Murli Revision - Arjun Bhai - 20-02-21  
  03. Bhatti Ka Inspiration - Nirwair Bhai - 20-02-21  
  04. Jawala Mukhi Yog - Nirmala Didi - 20-02-21  
  05. Meditation with OM Chanting - 20-02-21  
  06. Vartman Samay Ka Purushart - Brijmohan Bhai - 20-02-21  
  07. Meditation Commentary - Aatamprakash Bhai - 20-02-21  
  08. Ek Shiv Baba Mera Sansaar - Aatamprakash Bhai - 20-02-21  
  09. Letter to God - Letter From God - Anil Bhai - 21-02-21  
  10. Power of Vibrations - Dr. Prem Masand - 21-02-21  
  11. Meditation Commentary - Manju Bahen - 21-02-21  
  12. Santushtata - Manju Bahen - 21-02-21  
  13. Light House - Ansula Bahen - 21-02-21  
  14. Special Drushti Yoga - 22-02-21  
  15. Meditation Commentary - 22-2-21  
  16. Ekagrata Ki Shakti - Suraj Bhai - 22-02-21  
  17. Sharing Experience - 22-02-21  
       
15  Bhatti-15     
  01. Yog Tapasya - Geeta Bahen - 17-02-21  
  02. Sanskar Parivartan Yog Tapsya - Sheilu Bahen - 15-02-21  
  03. Anntirak Tapsya - Rupesh Bhai - 16-02-21  
  04. Maun Sadhana aur Anubhuti - Suraj Bhai - 16-02-21  
  05. Light Might Sampanna Powerful Bijroop Sthiti - Raju Bhai - 16-02-21  
  06. Karmyogi aur Karmatit Sthiti Ka Anubhav - Usha Bahen - 17-02-21  
  07. Chith Shuddi Aur Atiindriya Sukh - Indra Bahen - 17-02-21  
  08. Ookhli Mein Sar Diya To Musaloon Se Kya Dar - BK. Dr Sachin - 17-02-21  
  09. Ekanth aur Ekagrtha dwara Ekras Sthiti - Geeta Bahen - 18-02-21  
  10. Samay Shwas Sankalp Safal Karne ki Vidhi - Dr Nirmala Didi - 18-02-21  
  11. Ek Baba Hii Mera Sansar Hai - Atamprakash Bhai - 18-02-21  
  12. Commentary - Gayatri Bahen - 16-02-21  
  13. Commentary - Khowsika Bahen - 18-02-21  
  14. Commentary - Shanta Bahen - 18-02-21  
  15. Bhatti Ke Anubhav - 20-02-21  
       
14  Bhatti-14     
  01. Reception - 15-02-21  
  02. Bhatti Me Swagat - 17-02-21  
  03. Teevra Purusharthi Brahmin Jeevan - Usha Bahen - 18-02-21  
  04. Achal Adol Sthiti - Br. Atam Prakash - 18-02-21  
  05. Lakshya Aur Lakshan Me Samanta - Raju Bhai - 18-02-21  
  06. Nirantar Yogi Jeevan - Suraj Bhai - 18-02-21  
  07. Anubhav Ki Authority - Brij Mohan Bhai - 19-02-21  
  08. Anubhav Evam Saugat - Munni Bahen - 19-02-21  
  09. Commentary - 19-02-21  
  10. Achanak Ever-ready Bahutkal - Dr. Satish Gupta - 19-02-21  
  11. Blessings - Dadi Ratan Mohini - 19-02-21  
  12. Avyakt Farishta Sthiti - Mruthyunjay Bhai - 20-02-21  
  13. Jamma Ka Khata Badane Ki Vidhi - Savita Bahen - 20-02-21  
  14. Sanskar So Sansar Parivartan - Mohan Singhal Bhai - 20-02-21  
       
13  Bhatti-13     
  01. Yog Bhatti ka Welcome Session - 12-02-21  
  02. Murli Revision - Gopinath Bhai - 13-02-21  
  03. Guided Meditation - Suhash Bhai - 13-02-21  
  04. Safal karo Safalata Paavo - Nirmala Didi - 13-02-21  
  05. Creative Activity - Rupesh Bhai - 13-02-21  
  08. Guided Meditation - Sanjay Bhai - 14-02-21  
  09. Salona Saajan - Dr. Sachin Bhai - 14-02-21  
  10. Creative Activity - Suman Bahen - 14-02-21  
  11. Guided Meditation - Suresh Bhai - 14-02-21  
  12. Baba Ke Saat Sarva Sambhand - Aatmprakash Bhai - 14-02-21  
  13. Amritvela Commentary - Suraj Bhai - 15-02-21  
  14. Murli Revision - Satnarayan Bhai - 15-02-21  
  15. Guided Meditation - Vijay Bhai - 15-02-21  
  16. Baba Se Sarva Khajanon ko Jamma Karne ki Vidhi - Suraj Bhai - 15-02-21  
  17. Creative Activity - Srikanth Bhai - 15-02-21  
  18. Guided Meditation - Rohit Bhai  
  19. Pass with Honour - Ramnath Bhai - 15-02-21  
  20. Bhatti Ka Anubhav - 15-02-21  
 

Uploaded 15-02-21

   
12  Bhatti-12     
  01. Sanskar Parivartan Yog Tapsya - Sheilu Bahen - 08-02-21  
  02. Reception - 08-02-21  
  03. Atam Abhimani Sthiti - Geeta Bahen 09-02-21  
  04. Shanti Ki Shakti - Dr Prem Masand - 09-02-21  
  05. Second Me Fullstop Lagane Ka Abhyas - Raju Bhai - 09-02-21  
  06. Mahasusta ki Shakti - Usha Bahen - 10-02-21  
  07. Narayani Nashe ka Shrot - Murli - Kavita Bahen - 10-02-21  
  08. Shiv Shamaa ke Love Me Loveleen Parvane - Suraj Bhai - 10-02-21  
  09. Brahmin Jeevan ke Har Shwas Har Sankalp Hum Kaise Safal kare - Anita Bahen - 10-02-21  
  10. Maya ki Akarshan Se Nyare Aur Bap ke Pyare - Dr Nirmala Didi - 11-02-21  
  11. Moun Aur Mouni Amaavasya - Indra Bahen - 11-02-21  
  12. Chale The Narayan Banne - Ban Gaye Narad - BK Dr. Sachin - 11-02-21  
       
11  Bhatti-11     
  01. Sanskar Parivartan Yog Tapsya - Sheilu Bahen - 01-02-21  
  02. PB Bhatti Me Swagat (Bahadurgarh & Mulund) - 01-02-21  
  03. Swa Parivartan ke liye Drud Sankalp - Geeta Bahen - 02-02-21  
  04. Buddhi ko Sone ka Bartan Banane ka Sadhan - Ramnath Bhai - 02-02-21  
  05. Atiindriya Sukh ki Anubhuti - Raju Bhai - 02-02-21  
  06. Pavitrata aur Fullstop - Dr Nirmala Didi - 03-02-21  
  07. Anubhav Ki Authority - Atamprakash Bhai - 03-02-21  
  08. Master Sarvshaktivan - Suraj Bhai - 03-02-21  
  09. Purity - Personality Reality Royalty - Usha Bahen - 04-02-21  
  10. Mai Brahmin Atama Dev Hun - Indra Bahen - 04-02-21  
  11. Main Samay Hun - Dr Sachin Bhai - 04-02-21  
  12. Commentary - Meena Bahen - 02-02-21  
  13. Commentary - Bharathi Bahen - 03-02-21  
  14. Commentary - Kiran Bahen - 03-02-21  
  15. Commentary - Bharathi Bhen - 04-02-21  
       
10  Bhatti-10     
  01. Bhatti Ka Welcome Session - 29-01-21  
  02. Murli Revision - Ramu Bhai - 30-01-21  
  03. Guided Meditation - Subhash Bhai - 30-01-21  
  04. Prabhu Prem Ki Anubhuti - Kamala Didi - 30-01-21  
  05. Creative Activity - Rupesh Bhai - 30-01-21  
  08. Guided Meditation - Ramkrishna Bhai - 31-01-21  
  09. Yogi Jeevan ki Mool Bhut Dharanayhe - Geeta Bahen - 31-01-21  
  10. Creative Activity - Suman Bahen - 31-01-21  
  11. Guided Meditation - Suresh Bhai - 31-01-21  
  12. Karma Yogi Jeevan - Nirmala Didi, Rohit Bhai - 31-01-21  
  13. Check & Change - Srikant Bhai - 31-01-21  
  14. Murli Revision - Satnarayan Bhai - 01-02-21  
  15. Guided Meditation - Abhiram Bhai - 01-02-21  
  16. Yog ki Vibhinn Sthitiyan - Atam Prakash Bhai - 01-02-21  
  17. Creative Activity - Sanjay Bhai - 01-02-21  
  18. Amritvela Commentary - Suraj Bhai - 01-02-21  
  19. Silent Music - David Bhai - 31-01-21  
  20. Guided Meditation - Sanjay Bhai - 01-02-21  
  21. Teevra Purushart ki Sahaj Yuktiya - Suraj Bhai - 01-02-21  
  22. Vrutti ka Parivartan - Manju Bahen - 01-02-21  
  23. Amritvela Commentary - 02-02-21  
       
09  Bhatti-09     
  01. Blessing By Rm Dadi And Experiences Of Bhatti 25-01-21   

  02. Nirakari Nirahankari Nirvikari Sthiti - Dr Satish Gupta 26-01-21   

  03. Sanskar Parivartan Yog Tapsya - Sr. Sushma 26-01-21   

  04. Smruti Swaroop Banne Ki Vidhi Sr. Sheilu 26-01-21   

  05. Brahma Bap Saman Double Light Sthiti Br. Raju 27-01-21   

  06. Karma Me Safalta Aadhar Swachhata Br. Ramnath 27-01-21   

  07. Shanti Ki Shakti Dr Prem Masand 27-01-21   

  08. Brahma Bap Saman Jeevan Me Balance - Didi Nirmala 28-01-21   

  09. Govindam Bhaja Moodamate - Br. Sachin 28-01-21   

  10. Sadhana Se Sampoornata Ki Siddhi - Sr. Geeta 28-01-21   

       
08  Bhatti-08     
  01. Bhatti Ka Welcome Program 22-01-21   

  02. Amritvela Commentary - Suraj Bhai 23-01-21   

  03. Class - Manju Behn - 23-01-21   

  04. Murli Revision - Anil Bhai 23-01-21   

  05. Murli Revision - Arjun Bhai 23-01-21   

  06. Om Chanting Meditation 23-01-21   

  07. Power Of Silence - Dr. Prem Masand 23-01-21   

  08. Purvajon Ki Gatha - Raju Bhai 23-01-21   

  09. Shrimat Ki Dharana - Brijmohan Bhai Ji 23-01-21   

  10. Amritvela Commentry - Suraj Bhai 24-01-21   

  11. Brahma Bap Samaan Double Light Farista Sthiti - Atam Bhai 24-01-21   

  12. Class - Chandrika Didi 24-01-21   

  13. Guided Meditation - Anil Bhai 24-01-21   

  14. Nirakarinirvikarinirhankari Sititi - Nirmala Didi 24-01-21   

  15. Aankh Na Jane Dil Pehachane - Dr.sachin Bhai 25-01-21   

  16. Amritvela Commentry - Suraj Bhai 25-01-21   

  17. Murli Revision - Govind Bhai 25-01-21   

  18. Sahaj Yogi Jeevan - Suraj Bhai 25-01-21   

  19. Sarvashaktivaan Stiti Ki Seat Par Set - Ramnath Bhai 25-01-21   

       
07 Bhatti-07     
  01. Welcome And Bhatti Ka Lakshya 15-01-21   

  02. Aaise The Brahma Baba - Brijmohan Bhai 16-01-21   

  03. Amritwela Commentary - Suraj Bhai 16-01-21   

  04. Antar Aakash Me Udaan - Dr.sachin Bhai 16-01-21   

  05. Check And Change - Shrikant Bhai 16-01-21   

  06. Guided Meditation - Ramakrishna Bhai 16-01-21   

  07. Murli Revision - Gopinath Bhai 16-01-21   

  08. Silence Ki Shakti Se Avyakt Sthiti - Suraj Bhai 16-01-21   

  09. Amritwela Commentry - Suraj Bhai 17-01-21   

  10. Creative Activity - Rupesh Bhai 17-01-21   

  11. Guided Meditation - Rohit Bhai 17-01-21   

  12. Guided Meditation - Suresh Bhai 17-01-21   

  13. Letter To God - Suman Bhen 17-01-21   

  14. Nirakari Nirvikari Nirahankari - Nirmala Didi - 17-01-21   

  15. Sakar Yaden - Jamuna Prasad Bhai Ji - 17-01-21   

  16. Amritvela Commentary - Suraj Bhai 18-01-21   

  17. Avyakt Murli Revision And Q And Answers - Suman Behn 19-01-21   

  18. Bhatti Ka Anubhav 19-01-21   

       
06  Bhatti-06    
  01. Sanskar Parivartan Yog Tapsya - Sr. Sheilu 19-01-21   

  02. Karm Aur Yog Ka Balance Rakne Ki Yukhtiyan - Br. Raju 20-01-21   

  03. Smruti Swaroop Banne Ki Vidhi - Br. Ramnath 20-01-21   

  04. Tivra Purusharth - Geeta Bhen 20-01-21   

  05. Jwalamukhi Yog - Atamprakash Bhai 21-01-21   

  06. Raat Ke Raahi Thaq Mat Jana - Br. Sachin 21-01-21   

  07. Varis Quality Atam Ki Qualifications Sr. Usha 21-01-21   

  08. Bijroop Sthiti - Br. Surya 22-01-21   

  09. Follow Father - Dr Banarasi Bhai 22-01-21   

  10. Sachhai Safai - Dr Nirmala Didi 22-01-21   

       
05 Bhatti-05    
  01. Bhatti Me Swagat Va Lakshya 11-01-21   

  02. Sanskar Parivartan Yog Tapasya - Sheilu Bahen 11-01-21   

  03. Sahajyogi Hi Vishwa Rajya Adikari - Suraj Bhai 12-01-21   

  04. Tyag Aur Bhagya Me Number One Brahma Bap Saman - Sheilu Bahen 12-01-21   

  05. Vartman Jeevan Me Santushtha Ka Anubhav Ramnath Bhai 12-01-21   

  06. Brahma Bap Saman Karmatit Sthiti - Didi Nirmala 13-01-21   

  07. Nirakari Nirahankari Nirvikari Sthiti - Raju Bhai 13-01-21   

  08. Patharbuddi Aur Paarasbuddi - Indra Bahen 13-01-21   

  09. Anubhuti Course - Sachin Bhai - 14-01-21   

  10. Sathipan Aur Sakshipan Geeta Bahen 14-01-21   

  11. Shanti Ki Shakti Usha Bahen 14-01-21   

       
04  Bhatti-04     
  01. Welcome And Bhatti Ka Lakshya 08-01-21   

  03. Amritvela Meditation Commentary - Suraj Bhai 09-01-21   

  04. Dadi Ke Saat Ka Anubhav - Hansa Behn And Jemini Behn - 09-01-21   

  05. Guided Meditatiion - Anil Bhai 09-01-21   

  06. Man Ko Prabhu Me Lagana - Atamprakash Bhai 09-01-21   

  07. Om Chanting Meditation 09-01-21   

  08. Power Of Silence - Dr.prem Masand 09-01-21   

  09. Amritvela Meditation Commentary - Suraj Bhai 10-01-21   

  10. Brahma Baba Samaan Banne Ki Sahaj Vidhi - Brijmohan Bhai 10-01-21   

  11. Brahma Baba Samaan Farisht Bane - Dr.Satish Gupta 10-01-21   

  12. Ekagrata Ki Shakti Ko Bhadayee - Suraj Bhai 10-01-21   

  13. Guided Meditation - Arjun Bhai 10-01-21   

  14. Amritvela Meditation Commentary - Suraj Bhai 11-01-21   

  15. Interview With Nirmala Didi - Anil Bhai 11-01-21   

  16. Tapasya Mana Lagan Me Magan - Ramnath Bhai 11-01-21   

  17. Shubh Bhavan And Shubh Kamana - Manju Behn 11-01-21   

       
03 Bhatti-03    
  00. Baruch Bhatti Song  
  01. Gyan Ke Prayog Se Jivan Me Parivartan Br. Ramnath 05-01-21  
  02. Sanskar Parivartan Yog Tapsya Sr. Sheilu 05-01-21  
  03. Br. Ramesh - Anubhav And Commentary - 06-01-21  
  04. Powerful Bijroop Light Might Sthiti - Br. Surya 06-01-21  
  05. Shanti Ki Shakti - Sr. Geeta 06-01-21  
  06. Commentary Br. Chhotelal 07-01-2  
  07. Karmyogi Ke Sath Karmatit Sthiti - Br. Raju 07-01-21  
  08. Nirakari Nirahankari Nirvikari Sthiti - Sr. Usha 07-01-21  
       
02 Bhatti-02    
  01. Sreshtha Yogi Mahatapswi Jivan - Sheilu Bahen - 28-12-20  
  02. Commentary - Naina Bahen - 29-12-20  
  03. Atmic Pyar ki Murti bano - Geeta Bahen - 29-12-20  
  04. Anubhuti - Geeta Bahen - 29-12-20  
  05. Commentary - Triveni Bahen - 29-12-20  
  06. Lagan ki Agni ko Jwala Swroop Banao - Raju Bhai - 29-12-20  
  07. Ekagrata - Usha Bahen - 30-12-20  
  08. Commentary - Sharda Didi - 30-12-20  
  09. Commentary Janki Bahen - 30-12-20  
  10. Bijroop Light might Sthiti - Suraj Bhai - 30-12-20  
  11. Char Dham Commentary - Satish Bhai - 30-12-20  
  12. Karmyogi ke Sath Karmatit Sthiti - Asha Bahen - 31-12-20  
  13. Anubhuti - Asha Bahen - 31-12-20  
       
01 Bhatti-01    
  01. Swagat Evam Bhatti Ka Lakshya - 01-01-21  
  02. Amritwela Commentary - Suraj Bhai - 02-01-21  
  03. Murli Revision - Khilavan Bhai - 02-01-21  
  04. Power of Silence - Dr. Prem Masand - 02-01-21  
  05. Yoga Abhayas - Arajun bhai - 02-01-21  
  06. Antim Samay Ka Purusharth - Asha Didi - 02-01-21  
  07. Yog ki Yatharth Vidhi aur Sidhi - Atam Praksh Bhai - 02-01-21