Home

Bhatti 2023

Contact us

Sr Title MP4 MP3
 

Uploaded 02-10-23

   
29 Bhatti-29-PB23    
  00. Swagat Geet - 13-09-23  
  01. Nishaay Budhi Vijayanti - Sheilu Bahen - 13-09-23
  02. Sakshi Drusta Sthiti - Geeta Bahen - 14-09-23
  03. Sheetal aur Jwala swarup ka balance - Sushil Bhai - 14-09-23
  04. Jwala Srup Yaad aur Vikarm Vinash - Atamprakash Bhai - 14-09-23
  05. Shanti ki Shakti - Dr. Prem Masand - 15-09-23
  06. Shudra se Brahmin so Farishta - Dr. Nirmala Didi - 15-09-23
  07. Udta Panchhi - Sushil Bhai - 16-09-23
  08. Pratham Pujya Sri Ganesh - Indra Bahen - 16-09-23
  09. Rudra Yagya aur Rudra Gyan Yagya - Ramnath Bhai - 16-09-23
       
 

Uploaded 13-09-23

   
28 Bhatti-28-GS4    
  01. The Magic of Self Empowerment - Dr. Mohit Gupta - 25-08-23  
  02. Self Empowerment for Enhancing Innate Qualities - Shreya Bahen - 25-08-23  
  03. Self Concept and Realisation of True Inner - Anita Bahen - 25-08-23  
  04. Effective Communication for Better Handling - Shreya Bahen - 25-08-23  
  05. Recognizing the Higher Power - Anita Bahen - 25-08-23  
  06. Welcome Session - 25-08-23  
  07. Guided Meditation - Anita Bahen - 26-08-23  
  08. Technique of Rajyoga Meditation - Anita Bahen - 26-08-23  
  09. The Art of Being Stress-Free in Personal - 26-08-23  
  10. Power of Mind - Kamala Bahen - 26-08-23  
  11. Compassionate Care - Dr. Manoj Mathani - 26-08-23  
  12. High Point in My Working Life - Kalpna Bahen - 26-08-23  
  13. Developing Inner Powers through Rajyoga - Kamala Bahen - 26-08-23  
  14. Freedom from the Sanskars of others - Geeta Bahen - 27-08-23  
  15. Sensitive Communication in Health Settings - Prof. Srikant- UK - 27-08-23  
  16. Overcoming Ego & Anger - Suraj Bhai - 27-08-23  
  17. Just Let it go Friends - Dr. Sachin - 27-08-23  
  18. Karma Philosophy - Usha Bahen - 28-08-23  
  19. Self Care for Caring Others - Asha Bahen - 28-08-23  
  20. Staying Positive no matter what - Dr. Sachin Parab - 28-08-23  
  21. Sensitive Communication in Health Settings - Pro. Srikant - 28-08-23  
  22. Stress Management - Suraj Bhai - 28-08-23  
       
27 Bhatti -  Pandav Bhavan - 22    
  00. Swagat Song - PB Bhatti - 30-08-23  
  01. Mehsoosta dwara Sampoornta - Geeta Bahen - 30-08-23
  02. Tapasya - Usha Bahen - 31-08-23
  03. Swadarshan Chakradhari - Dr. Prem Masand - 31-08-23
  04. Nirantar Yaad Me Rehne ki Yuktiyan - Atamprakash Bhai - 24-08-23
  05. Halchal main Achal - Sushil Bhai - 01-09-23
  06. Follow Mother Father - Dr. Nirmala Didi - 01-09-23
  07. Khushunuma Jeevan - Mohan Singhal Bhai - 02-09-23
  08. Shubh aur Shaktishali Bhavna - Ramnath Bhai - 02-09-23
  09. Sudama ke Chawal - Indra Bahen - 02-09-23
       
26 Bhatti -  Pandav Bhavan - 21    
  00. Swagat Song - 23-08-23  
  01. Mehsoosta dwara Sampoornta - Dr. Nirmala Didi - 23-08-23
  02. Class- Suraj Bhai - 23-08-23  
  03. Pavitrata - Geeta Bahen - 24-08-23
  04. Nirantar Yaad Me Rehne ki Yuktiyan - Atamprakash Bhai - 24-08-23
  05. Jwalamukhi Yog Tapasya - Dr. Satish Gupta - 24-08-23
  06. Achal Adhol Sthiti -Chhotelal Bhai - 25-08-23
  07. Nirvighna Sthiti aur Powerful Vayumandal - Raju Bhai - 26-08-23
  08. Khushi Jaisi Khurak Nahi - Dr Banarasi Bhai - 26-08-23
  09. Bap ki Yaad aur Seva hi Kamai ka Sadhan hain - Sheilu Bahen - 26-08-23
       
 

Uploaded 26-08-23

   
25 GS Bhatti -  03    
  01. Welcome Session - 11-08-23  
  02. Amritvela Commentary - Suraj Bhai - 12-08-23  
  03. Murli Revision - Anil Bhai - 12-08-23  
  04. Guided Meditation - Shankar Bhai - 12-08-23  
  05. Swadharshan Chakr kaise Phiraye - Dr. Prem Masand - 12-08-23  
  06. Karmayogi Jeevan - Ramnath Bhai - 12-08-23  
  07. Sanskar Parivartan - Manju Bahen - 12-03-23  
  08. Guided Meditation- Suresh Bhai - 12-08-23  
  09. Dadi Didi ke Sath ka Anubhav - Dr. Nirmala Didi - 12-08-23  
  10. Amritvela Commentary - Suraj Bhai - 13-08-23  
  11. Murli Revision- Hemsingh Bhai - 13-08-23  
  12. Guided Meditation - Rohit Bhai - 13-08-23  
  13. Purity ki Personality - Raju Bhai - 13-08-23  
  14. Nirakari, Nirahankari, Nirvikari - Atam Prakash Bhai - 13-08-23  
  15. Avyakt Milan Anubhuti - 13-08-23  
  16. Amritvela Commentary - Suraj Bhai - 14-08-23  
  17. Murli Revision- Satyanarayan Bhai 14-08-23  
  18. Guided Meditation - Ramkrishna Bhai - 14-08-23  
  19. Umang se Albelepan & Alasya ka Samapti - Satish Bhai - 14-08-23  
  20. Manmanabav - Mann Ki Sthirta - Suraj Bhai -14-08-23  
  21. Cancer par Vijay - Surendhar Bhai ( Neemach ) - 14-08-23  
  22. Yaad ki Yatarat Vidhi va Sidhi - Dr. Satish Gupta - 14-08-23  
  23. Shrimat Pramaan Dincharya - Arjun Bhai - 14-08-23  
  24. Anubhav ka Satra - 14-08-23  
       
24 Bhatti -  Pandav Bhavan - 20    
  00. Swagat Song - 16-08-23  
  01. Mehsoosta dwara Sampoornta - Manorama Bahen - 16-08-23
  02. Seva karmabandhan nahi Bhagya ka Sadhan hain - Ramnath Bhai - 17-08-23
  03. Dehi Abhimani Sthiti - Atamprakash Bhai - 17-08-23
  04. Sachche Dil Par Sahab Raji - Manorama Bahen - 17-08-23
  05. Amritvela - Suraj Bhai - 17-08-23
  06. Shanti ki Shakti - Dr. Prem Masand - 18-08-23
  07. Dadi Didi ke Vishestaye - Dr. Nirmala Didi - 18-08-23
  08. Sangamyug me Atam Parmatma ka Part - Mahesh Bhai - 19-08-23
  09. Devraj Indra aur Devi Ahilya - Indra Bahen - 19-08-23
  10. Yaad ki Agni se Vikaron ki khad kaise Nikale - Raju Bhai - 19-08-23
       
23 Bhatti -  Pandav Bhavan - 19    
  00. Swagat Geet - 09-08-23  
  01. Ekagrata aur Tapsya - Sushma Didi - 09-08-23  
  02. Swamandhari aur Sammandhari - Geeta Bahen - 10-08-23
  03. Santushtata - Dr. Nirmala Didi - 10-09-23
  04. Purity ki Personality - Sushma Didi - 10-08-23
  05. Akal Takhtanaseen so Diltakthnasheen - Dr. Satish Gupta - 11-08-23
  06. Dehi Abhimani Sthiti - Chandrakala Bahen - 11-08-23
  07. Yogbal se Papon ke Khaton ko Basm kaise Kare - Suraj Bhai - 11-08-23
  08. Ek Bap Ke Sath Sarva Sambandon ki Anubhuti - Atamprakash Bhai - 12-08-23
  09. Kaudi se Hire tulya Jeevan - Indra Bahen - 12-08-23
  10. Manmanabhav - Raju Bhai - 12-08-23
       
 

Uploaded 09-08-23

   
22 Bhatti -  Pandav Bhavan - 18    
  00. Swagat Geet - 02-08-23  
  01. Mahasusta dwara Sampoornta - Sushma Didi - 02-08-23
  02. Agyakari Vafadar aur Farmanbardar - Geeta Bahen - 03-08-23
  03. Shudra se Farista Jeevan Kaise Banaye - Dr. Nirmala Didi - 03-08-23
  04. Jwalaswarup Yog Tapsya - Sushma Didi - 03-08-23
  05. Nirakari Nirvikari Nirankari - Atam Prakash Bhai - 04-08-23
  06. Nischaybuddhi Vijaynti - Dr. Banarasi Bhai - 04-08-23
  07. Dehi Abhimani Sthiti - Usha Bahen - 05-08-23
  08. Jeevanmukt Raja Janak - Indra Bahen - 05-08-23
  09. Purusharth me Ramanikata Anubhav - Raju Bhai - 05-08-23
       
21 Bhatti -  Pandav Bhavan - 17    
  00. Swagat Geet - 26-07-23  
  01. Preet Buddi Vijayanti - Sheilu Bahen - 26-07-23
  02. Sachche Dil Par Sahab Raji - Dr Nirmala Didi - 27-07-23
  03. Brahmin Jeevan me Naam Maan Shan se Pare kaise rahe - Ramnath Bhai - 27-07-23
  04. Didi Dadi Ke sath ke Anubhav - Dr. Banarasi Bhai - 28-07-23
  05. Befikar Badshah - Mohan Singhal Bhai - 28-07-23
  06. Powerful Amritvela - Dr. Satish Gupta - 28-07-23
  07. Farista Sthiti ki Anubhuti - Atamprakash Bhai - 29-07-23
  08. Pujya Swarup Hanuman - Indra Bahen - 29-07-23
  09. Achanak Ever-ready Sadakal - Sushil Bhai - 29-07-23  
       
20 Bhatti -  Pandav Bhavan - 16    
  00. Swagat Geet - 19-07-23  
  01. Baba ke Sath ke Anubhav - Sheilu Bahen - 19-07-23
  02. Swadarshan Chakradhari - Geeta Bahen - 20-07-23
  03. Madhuban Tapobhumi me Bhatti ka Mahatva - Ramnath Bhai - 20-07-23
  04. Ek Bap se Sarv Sambandhon ki Anubhuti - Raju Bhai - 20-07-23
  05. Satyata ki Shakti - Raj Didi - 21-07-23
  06. Lakshya praman Lakshno ki Dharna - Dr. Nirmala Didi - 21-07-23
  07. Ekant aur Ekagrata - Usha Bahen - 22-07-23
  08. Pashchatap aur Vairagya - Indra Bahen - 22-07-23
  09. Yog Agni dwara Vikaramajeet banne ki Vidhi - Suraj Bhai - 22-07-23
       
 

Uploaded 23-07-23

   
19 Bhatti -  Pandav Bhavan - 15    
  00. Swagat Geet - 12-07-23  
  01. Samarpanamayata Se Sampurnata-Sampannata - Geeta Bahen - 13-07-23
  02. Gyan me Drudta na hone ka Karan aur Nivaran - Ramnath Bhai - 13-07-23
  03. Sarvshaktiman aur Sarvpraptiyon ki Anubhuti - Raju Bhai - 13-07-23
  04. Power of Vibration - Dr. Prem Masand - 14-07-23
  05. Parivartan ki Kala - Sheilu Bahen - 14-07-23
  06. Murli Mantan - Sushil Bhai - 15-07-23
  07. Vikaron ki Vidai aur Vashibhut - Indra Bahen - 15-07-23
  08. Sachche Dil par Saheb Raji - Suraj Bhai - 15-07-23
       
18 Bhatti - Pandav Bhavan - 14    
  00. Swagat Song - 05-07-23  
  01. Follow Father - Sheilu Bahen - 05-07-23
  02. Atam Abhimani Sthiti - Geeta Bahen - 06-07-23
  03. Mamma-Baba ke Sath ka Anubhav - Mohan Singhal - 06-07-23
  04. Holy Hans - Suraj Bhai - 06-07-23
  05. Karmateet Avastha - Dr. Satish Gupta - 07-07-23
  06. Sahas aur Nirbhayta - Nirmala Didi - 07-07-23
  07. Achal Adol Sthiti - Chhotelal Bhai - 07-07-23  
  08. Didi - Dadiyon Sath ka Anubhav - Dr. Banarasi Bhai - 08-07-23
  09. Yatharth Sadhana - Indra Bahen - 08-07-23
  10. Sangamyug - Utsav ka Yug - Raju Bhai - 08-07-23
       
 

Uploaded 04-07-23

   
17 Bhatti -  Pandav Bhavan - 13    
  00. Swagat Geet - 28-06-23  
  01. Balance Blessing Blissful - Dr. Nirmala Didi - 28-06-23
  02. Class - Geeta Bahen - 28-06-23
  03. Man Vachan Karm ki Pavitrata - Shaku Bahen - 29-06-23
  04. Light House Might House Sthiti - Raju Bhai - 29-06-23
  05. Swadarshan Chakradari - Dr. Prem Masand - 30-06-23
  06. Dilaram Bap Ki Nirantar Yaad - Suraj Bhai - 30-06-23
  07. Tyag Tapsya aur Seva - Dr. Banarasi Bhai - 01-07-23
  08. Shiv Sajan Gyan ka Dariya - Indra Bahen - 01-07-23
  09. Nishchay Nasha Nishana - Sheilu Bahen - 01-07-23
       
16 Bhatti - Pandav Bhavan - 12    
  00. Swagat Geet Haldhar Bhai - 21-06-23  
  01. Jeeteji marane ki vidhi - Sheilu Bahen - 21-06-23
  02. Karma, Akarma, Vikarma - Geeta Bahen - 22-06-23
  03. Nirbhay Aur Nirmaan Sthiti - Ramnath Bhai - 22-06-23
  04. Nashtomoha Smrutirlabda - Dr. Satish Gupta - 22-06-23
  05. Class -Shashi Bahen - 23-06-23  
  06. Khush Rehna Aur Khushi Bantna - Dr. Banarsi Bhai - 24-06-23
  07. Bijroop Sthiti - Suraj Bhai -24-06-23
  08. Chitt Shuddhi - Indra Bahen - 24-06-23
       
15 Bhatti - Pandav Bhavan - 11    
  01. Nishchay Nischit Nishchint - Sheilu Bahen - 14-06-23
  02. Bap ke Sath Combined Rahane ki Vidhi - Nalini Didi - 15-06-23
  03. Class - Nikunj Bhai - 15-06-23
  04. Class - Raju Bhai - 15-06-23
  05. Yaad se Vikaram Vinash - Geeta Bahen - 15-06-23
  06. Silence Power - Dr. Prem Masand - 16-06-23
  07. Shudra so Brahmin so Farista - Dr. Nirmala Didi - 16-06-23
  08. Pavitrata - Shaku Bahen - 16-06-23
  09. Ajamil - Paap aur Prayashchit - Indra Bahen - 17-06-23
       
 

Uploaded 14-06-23

   
14 Bhatti - Gyan Sarovar - 2    
  01. Welcome Session - GS Bhatti - 09-06-23  
  02. Amritvela Commentary - Suraj Bhai - 10-06-23  
  03. Murli Revision - Anil Bhai - 10-06-23  
  04. Guided Meditation - Shankar Bhai - 10-06-23  
  05. Ashariti Sthiti - Savita Bahen - 10-06-23  
  06. Smruti Swarup So Samarthi Swarup - Dr. Prem Masand - 10-06-23  
  07. Guided Meditation - Suresh Bhai - 10-06-23  
  08. Sanskaar Parivartan - Dr. Pratap Middha - 10-06-23  
  09. Tapasvi Murt Mamma - Didi Nirmala - 10-06-23  
  10. Amritvela Commentary - Suraj Bhai - 11-06-23  
  11. Guided Meditation - Rohit Bhai - 11-06-23  
  12. Sada Nischint Stiti ka Adaar - Suraj Bhai - 11-06-23  
  13. Gyan marg me dharnaye pakki kaise ho - Manju Bahen - 11-06-23  
  14. Avyakt Milan Anubhuti -GS Bhatti - 11-06-23  
  15. Amritvela Commentary - Suraj Bhai - 12-06-23  
  16. Murli Revision - Hem Singh Bhai - 12-06-23  
  17. Guided Meditation - Ramkrishna Bhai - 12-06-23  
  18. Defect ko Nikaal Perfect kaise bane - Suman Bahen - 12-06-23  
  19. Avyakt Sthiti Se Avyakt Anubhutiyan - Raju Bhai - 12-06-23  
  20. Guided Meditation -Virendhar Bhai - 12-06-23  
  21. Sankalap Shakti - Dr. Satish Gupta - 12-06-23  
  22. Bhatti Ke Anubhav - GS Bhatti - 13-06-23  
       
13 Bhatti - Pandav Bhavan - 10    
  01. Swagat Geet - PB Bhatti - 07-06-23  
  02. Shashi Didi Se Mulakat - 08-06-23  
  03. Meri Najaron me Madhuban - Sushil Bhai - 07-06-23
  04. Follow Father - Dr Nirmala Didi - 07-06-23
  05. Mukti aur Jeevanmukti - Geeta Bahen - 08-06-23
  06. Nishchay Buddhi Vijayanti - Dr. Banarasi Bhai - 08-06-23
  07. Controlling Power aur Ruling Power - Mohan Singhal Bhai - 08-06-23
  08. Dehi Abhimami Sthiti - Dr. Satish Gupta - 09-06-23
  09. Bap Saman Sweetest banne ki Vidhi - Raju Bhai - 09-06-23
  10. Smruti Swaroop so Samarth Swaroop - Dr. Prem Masand - 10-06-23
  11. Vikaron ki Matki - Indra Bahen - 10-06-23
  12. Manmanabhav - Suraj Bhai - 10-06-23
       
12 Bhatti - Pandav Bhavan - 9    
  01. Swagat Song - 01-06-23  
  02. Shashi Didi - 01-06-23  
  03. Asariri Sthiti - Geeta Bahen - 01-06-23
  04. Purusharth aur Pralbdh - Gopi Bahen - 01-06-23  
  05. Pass With Honour - Raju Bhai - 01-06-23
  06. Mayajeet Jagatjeet - Dr. Prem Masand - 02-06-23
  07. Tyag Tapsya aur Mansa Seva - Dr. Nirmala Didi - 02-06-23
  08. Udte Chalo Udate Chalo - Mohan Singhal Bhai - 03-06-23
  09. Nothing New ki Smruti - Dr. Satish Gupta - 03-06-23
  10. Buddi rupi Bartan ki Shuddi - Indra Bahen - 03-06-23
  11. Khushnuma Jeevan - Dr. Banarasi Bhai - 04-06-23
       
11 Bhatti - Pandav Bhavan - 8    
  02. Inspiration - Shashi Bahen - 25-05-23  
  03. Mahasusta Dwara Sampoornta - Nirmala Didi - 24-05-23
  04. Gyani aur Yogi tu Atam - Geeta Bahen -25-05-23
  05. Dehi Abhimani Sthiti - Gopi Bahen - 25-05-23
  06. Mere To Ek Shivbaba Dusra na Koi - Raju Bhai - 25-05-23
  07. Paras Buddhi - Indra Bahen - 26-05-23
  08. Bap Saman Nirahankari - Brij Mohan Bhai - 26-05-23
  09. Sachche Dil par Saheb Raji - Suraj Bhai - 27-05-23
  10. Vyarth ko Samarth me Parivartan karne ki Kala - Ramnath Bhai - 27-05-23
  11. Parikshaon ko Good Sign samajh Harshit rahane ki Vidhi - Manda Bahen - 27-05-23
       
 

Uploaded 26-05-23

   
10 Bhatti - Pandav Bhavan - 7    
  01. Swagat Geet - 17-05-23  
  02. Bhatti Ke liye Prerna - Shashi Bahen - 18-05-23  
  03. Behad Ka Vairagya - Sheilu Bahen - 17-05-23
  04. Saralata aur Santusta - Geeta Bahen - 18-05-23
  05. Nashtomoha Sthiti - Mohan Singal Bhai - 18-05-23
  06. Bap ko Nirantar Yaad Karne ka Purusharth - Ramnath Bhai - 18-05-23
  07. Swadarshan Chakradhari - Dr. Prem Masand - 19-05-23
  08. Vikaramajeet - Indra Bahen - 19-05-23
  09. Baba ki Pratyakshta kaise karen - Dr. Nirmala Didi - 20-05-23  
  10. Avinashi Kamaee karne ki Vidhi - Gopi Bahen - London - 20-05-23
  11. Atindriya Sukh ki Anubhuti - Raju Bhai - 20-05-23
  12. Anubhav ki Lenden - 20-05-23  
       
09 Bhatti - Pandav Bhavan - 6    
  01. Swagat Geet - 10-05-23  
  02. Swagat Aur Saugat - Shashi Bahen - 11-05-23  
  03. Nirvigan Sthiti - Sheilu Bahen - 10-05-23
  04. Class - Dr. Prem Masand - 11-05-23
  05. Yog ke Prayog - Chhotelal Bhai - 11-05-23
  06. Ashariri banne ka Abhyas - Ramnath Bhai - 11-05-23
  07. Smruti Swarup Sthiti - Suraj Bhai - 11-05-23  
  08. Har Paristhiti me Ekras Sthiti - Dr. Satish Gupta - 12-05-23
  09. Shudra so Brahmin so Farista - Dr. Nirmala Didi - 12-05-23
  10. Shiv Shamma par Fida hone vale Parwane - Suraj Bhai - 13-05-23
  11. Atam ki Safai - Indra Bahen - 13-05-23
  12. Pavitrata ki Manners - Geeta Bahen - 13-05-23
  13. Sakar Baba ke sath ke Anubhav - Sheilu Bahen - 13-05-23  
       
 

Uploaded 11-05-23

   
08 Bhatti-Gyan Sarovar-1    
  01. Welcome Session - 28-04-23  
  02. Amritvela Commentary - Suraj Bhai - 29-04-23  
  03. Murli Revision - Ramu Bhai - 29-04-23  
  04. Guided Meditation - Ramkrishna Bhai - 29-04-23  
  05. Sahaj Yogi Jeevan - Suraj Bhai - 29-04-23  
  06. Creative Activity - Srikant Bhai - 29-04-23  
  07. Guided Meditation -Suresh Bhai - 29-04-23  
  08. Alokik Anubhav ( Interview ) Nirmala Didi, Rohit Bhai - 29-04-23  
  09. Parivartan ki Sahaj Vidhi - Sanjay Bhai - 29-04-23  
  10. Amritvela Commentary - Suraj Bhai - 30-04-23  
  11. Murli Revision - Satyanarayan Bhai - 30-4-23  
  12. Guided Meditation -Sanjay Bhai - 30-04-23  
  13. Divyata ka Shringar - Geeta Didi - 30-04-23  
  14. Creative Activity - Rupesh Bhai - 30-04-23  
  15. Avyakt Milan Anubhav - 30-04-23  
  16. Amritvela Commentary - Suraj Bhai - 01-05-23  
  17. Murli Revision - Anil Bhai - 01-05-23  
  18. Guided Meditation - Hem Singh Bhai - 01-05-23  
  19. Swa Kalyan so Vishwa Kalayn -Suman Bahen - 01-05-23  
  20. Alokik Jeevan Ka Anubhav - Nizaar Bhai - 01-05-23  
  21. Guided Meditation - Shankar Bhai - 01-05-23  
  22. Manobal Aur Mansa Seva - Manju Bahen - 01-05-23  
  23. Amritvela Commentary - Suraj Bhai - 02-05-23  
  24. Anubhav Session - GS Bhatti - 02-05-23  
       
07 Bhatti-Pandav Bhavan-5    
  00. Swagat Song - 03-05-23  
  01. Swarajyadikari - Sheilu Bahen - 03-05-23
  02. Manan Shakti kaise badaye - Geeta Bahen - 04-05-23
  03. Power of Vibbration - Dr. Prem Masand - 04-05-23
  04. Jwalaswaroop Shaktishali Yog - Dr. Satish Gupta - 04-05-23
  05. Sarva Ka Priya Banne Ki Kala - Kuldeep Didi - ShantiSarovar - 05-05-23
  06. Pravruthi me rahate Pavitrata ka Palan - Dr Nirmala Didi - 05-05-23
  07. Ekant aur Ekagrta - Usha Bahen - 06-05-23
  08. Pap ki Gatari - Indra Bahen - 06-05-23
  09. Shooting ka Samay Sangamyug - Ramnath Bhai - 06-05-23
       
06 Bhatti-Pandav Bhavan-4    
  00. Swagat Geet - 26-04-23  
  01. Sakshi Drushta Sthiti - Sheilu Bahen - 26-04-23
  02. Silence ki Shakti aur Siddhi Swaroop - Dr. Prem Masand - 27-04-23
  03. Himmate Bachche Madade Baap - Ramnath Bhai - 27-04-23
  04. Divyata ki Khushbhu - Mahesh Bhai - 27-04-23
  05. Vijaymala ka Dana Banne ka Purusharth - Suraj Bhai - 28-04-23
  06. Antarmukhta aur Mansa Sewa - Dr. Nirmala Didi - 28-04-23
  07. Behad Ka Vyragya - Mohan Singhal Bhai - 29-04-23
  08. Ruhani Exercise - Indra Bahen - 29-04-23
  09. Satopradhan aur Tamopradhan Purusharthi - Geeta Bahen - 29-04-23
       
05 Bhatti-Pandav Bhavan-3    
  00. Swagat Geet - Haldhar Bhai - 19-04-23  
  01. Sampoornta ke liye Santustha ka Mahatva - Sheilu Bahen - 19-04-23
  02. Pavitrata aur Apaar Sukh - Geeta Bahen - 20-04-23
  03. Hero Partdhari - Dr. Prem Masand - 20-04-23
  04. Shaktishali Amritvela - Satish Bhai - 20-04-23
  05. Yogbal aur Vikarm Vinash - Suraj Bhai - 21-04-23
  06. Sakshi Drushta Sthiti - Dr. Satish Gupta - 21-04-23
  07. Daivi Manners - Shusil Bhai - 22-04-23
  08. Deh aur Dehi Abhimani - Indra Bahen - 22-04-23
  09. Karmbhog par Karmyog ki Vijay - Ramnath Bhai - 22-04-23
       
 

Uploaded 24-04-23

   
04 Bhatti-Shantivan-2    
  01. Pujya Sthiti Ka Adhar Nirvikarta - Didi Nirmala - 11-04-23  
  02. Swagat Satra - SV Bhatti - 11-04-23  
  03. Divyata Sampannta - Raju Bhai - 12-04-23  
  04. Sanyam Niyam Hamare Suraksh Kavach - Usha Bahen - 12-04-23  
  05. Sakaratmak Samarth Sthiti - Dr. Prem Masand - 12-04-23  
  06. Bapdada Ko Sathi Banana - Ramnath Bhai - 12-04-23  
  07. Purvaj Sthtiti Se Sewa - Sukh Do Sukh Lo - Geeta Bahen - 13-04-23  
  08. Double Light - Kruti Bahen - 13-04-23  
  09. Avyakt Farishta Sthiti - Mansa Sewa (Class & Yogabhyas) - Savita Bahen - 13-04-23  
  10. Brahmin Jeevan Me Karmo Ki Guhya Gati - Urmila Bahen - 14-04-23  
  11. Yog Tapasya Sath Dharana Ka Sambandh - Panel - 14-04-23  
       
03 Bhatti-Pandav Bhavan-2    
  00. Swagat Geet - Haldhar Bhai - 19-04-23  
  01. Sampoornta ke liye Santustha ka Mahatva - Sheilu Bahen - 19-04-23
  02. Pavitrata aur Apaar Sukh - Geeta Bahen - 20-04-23
  03. Hero Partdhari - Dr Prem Masand - 20-04-23
  04. Shaktishali Amritvela - Satish Bhai - 20-04-23
  05. Yogbal aur Vikarm Vinash - Suraj Bhai - 21-04-23
  06. Sakshi Drushta Sthiti - Dr Satish Gupta - 21-04-23
  07. Daivi Manners - Shusil Bhai - 22-04-23
  08. Deh aur Dehi Abhimani - Indra Bahen - 22-04-23
  09. Karmbhog par Karmyog ki Vijay - Ramnath Bhai - 22-04-23
       
02 Bhatti-Shantivan-1    
  01. Musical Session - Avinash Bhai - 09-04-23  
  02. How To Become Carefree Kings - Dr Satish Gupta - 09-04-23  
  03. Happy Living - Suraj Bhai - 09-04-23  
  04. Commentary - Harsha Bahen - 10-04-23  
  05. Exercise - Dr Manisha - 10-04-23  
  06. RY Atama Ka Parichay - Geeta Bahen - 10-04-23  
  07. Exercise - Dr Manisha - 10-04-23  
  08. World Sindhi Language Day - 10-04-23  
  09. Inauguration RY Retreat - 10-04-23  
  10. Commentary - Dolly Bahen - 11-04-23  
 

Rajyog Shibir

   
  11. RY - Parmatama Ki Pahchan - Dr Savita Bahen - 11-04-23  
  12. RY - Karmo Ki Guhya Gati - Usha Bahen - 11-04-23  
  13. Founding Father of Brahma Kumaris - Raju Bhai - 11-04-23  
  14. Commentary - Vinita Bahen - 12-04-23  
  15. RY Connection with Supreme - Dr Harsha Bahen - 12-04-23  
  16. Feedback Session - 12-04-23  
  17. Commentary - Dolly Bahen - 13-04-23  
  18. RY in Practical Life - Shalu Bahen Bilaspur - 13-04-23  
       
01 Bhatti-Pandav Bhavan-1    
  00. Swagat Song - PB Bhatti - 12-04-23  
  01. Mahasusta dwara Sampoornta - Sheilu Bahen - 12-04-23
  02. Pavitrata Aur Atindriya Sukh Ki Anubhuti - Usha Bahen - 13-04-23
  03. Gruhastha Me Rahate Trustee Jeevan Jeene Ki Kala - Ramnath Bhai - 13-04-23
  04. Befikar Badshah - Geeta Bahen - 13-04-23
  05. Agar-Magar Ke Chakkar Se Nyara Banne Ki Kala - Mohan Singhal Bhai - 14-04-23
  06. Balance Se Blessing - Nirmala Didi - 14-04-23  
  07. KhushMouj Me Rahana Aur Khushi Bantna - Sushil Bhai - 15-04-23
  08. Patit Pavan Shivbaba ki Yaad - Indra Bahen - 15-04-23
  09. Nashtomoha Sthiti - Dr Satish Gupta - 15-04-23
       

Back | Top