BRAHMA KUMARIS WORLD SPIRITUAL UNIVERSITY


Home

अमृतवेला

Contact Us


18.12.2014

खुदा दोस्तसँग आत्माको कुराकानी

पहिलो स्मृति

म आत्मा हुँ । म यस बसुन्धरालाई प्रकाशमय गर्नका  लागि मधुर प्रकाशको घरबाट अवतरित भएको हुँ ।

म को हुँ

म बाबाको दोस्त (साथी) हुँ । मेरो बाबासँग सच्चा र समीपको सम्बन्ध छ । म बाबासँग केही  पनि लुकाउँदिनँ ।

म कसको हुँ 

आत्माको बाबासँग कुराकानी

मीठा बाबा गुडमर्निङ्ग ! म अमृतबेलाको महत्वलाई जानेर हजुरको साथीपनको पूरा फाइदा लिइरहेको छु । हजुर खुदा ! मेरो दोस्त हुनुहुन्छ ! हजुर भाग्य विधाता र वरदाता मेरो परममित्र हुनुहुन्छ । हजुरले मागे विना नै मेरो झोली वरदानहरुबाट भरिदिनुहुन्छ । 

बाबाको आत्मासँग कुराकानी

मीठे बच्चे उठ ! मेरो साथमा बस । यस समय बापदादा तिम्रो दिलको कुरा सुनेर तिमीलाई सन्तुष्ट गरिदिनुहुन्छ । म तिम्रो हरेक अनुरोधलाई सुनेर सारा कमीकमजोरीहरुलाई मेटाइदिन्छु र तिम्रो पापहरुलाई क्षमा गरिदिन्छु । म तिम्रो प्यार र चञ्चलता दुवै देखिरहन्छु । म तिम्रो लागि यस समय खाली बसेको छु । म तिम्रो सच्चा मित्र हुँ । म तिमीलाई शान्ति, पवित्रता र सम्पन्नताबाट भरपुर गर्न आएको छु । 

बाबाद्वारा प्रेरणा

आफ्नो मनलाई सबै कुराबाट हटाएर बाबामा लगाउनु छ । बाबा हुनुहुन्छ शान्तिका सागर । यस शान्तिमा म बाबासँग प्रेरणायुक्त र पवित्र सेवाको संकल्प लिइरहेको छु ।

बाबाद्वारा वरदान 

सूक्ष्म वतनमा मीठा बाबाको सामुन्ने मेरो फरिश्ता स्वरुप स्पष्ट देखिइरहेको छ । बडो प्यार र शक्तिशाली दृष्टिद्वारा बाबाले मलाई वरदान दिइरहनुभएको छ

तिमीलाई आफ्नो कर्मको प्रत्यक्ष फल केवल भविश्यमा मात्र मिल्ने होइन, अहिले यस संगमयुमा नै मिल्न थाल्छ । तिमी निर्मानता र सच्चा दिलबाट सेवा गर्छौ, त्यसैले तिमी खुशी, अतीन्द्रिय सुख र हल्कापनको प्रत्यक्षफल हरेक दिन खाएर आफ्नो जीवनलाई आनन्दमय बनाउँछौ ।

बेहदको सूक्ष्म सेवा  (योगको अन्तिम १५ मिनेट)

बाबाद्वारा यस वरदानलाई आफ्नो शुभ संकल्पद्वारा, वरदाता बनेर मैले पूरा विश्वलाई दान दिइरहेको छु । आफ्नो फरिश्ता ड्रेस लगाएर म विश्वको भ्रमण गर्दै सर्व आत्माहरुलाई यो वरदान दिइरहेको छु ।

राती सुत्नुभन्दा पहिला

आवाजको दुनियाँभन्दा पर गएर आफ्नो स्थितिलाई स्थिर बनाऔं । चेक गरौं आज दिनभरमा कुनै कुराको अवज्ञा त गरिनँ ? यदि गरेँ भने बाबालाई बताऔं । कसैसँग मोह या आकर्षणमा बुद्धि त फँसेन ? आफ्नो चार्ट बनाऔं । ३० मिनेट योगद्वारा कुनै पनि गलत कर्मको प्रभावबाट स्वयंलाई मुक्त गरौं । आफ्नो दिललाई साफ र हल्का गरेर सुतौं ।