BRAHMA KUMARIS WORLD SPIRITUAL UNIVERSITY


Home

अमृतवेला

Contact Us


21.12.2014

ब्रह्मा माँको आँखाका नानी, नूरे रत्न बच्चाहरुसँग कुराकानी

पहिलो स्मृति

आँखा खुल्ने बित्तिकै संकल्प गरौं म आत्मा हुँ । यस बसुन्धरालाई प्रकाशमय गर्नको लागि मधुर प्रकाशको घरबाट अवतरित भएको छु ।

म को हुँ ?

म ब्रहमा बाबाको नयनको नूर हुँ । म बाबाको जीवनको चमक हुँ । ब्रह्मा बाबाले मलाई माँ जसरी स्नेह दिनुहुन्छ । बाबा मलाई आफ्नो पासमा आउने विशेष निमन्त्रण दिनुहुन्छ । सूक्ष्म वतनमा आफूसँग मिलन मनाउनको लागि बाबाले मेरो आह्वान गर्नुहुन्छ ।

म कसको हुँ ?

आत्माको बाबासँग कुराकानी

मीठा बाबा गुडमर्निङ्ग ! अमृतबेला ब्रह्मा माँ मलाई स्नेहले बोलाएर रुहानी शक्तिहरुले भरपुर गर्नुहुन्छ । म हर शक्तिको आह्वान गरिरहेको छु । मलाई ब्रह्मा माँद्वारा शक्तिहरुको अनुभव भइरहेको छ ।

बाबाको आत्मासँग कुराकानी

मीठे बच्चे उठ ! मेरो साथमा बस । आफ्नो बुद्धिलाई शक्तिशाली बनाउनको लागि यो रुहानी यात्राको अभ्यास गर ।

एक क्षणमा निराकारी वतनमा पुगेर आऊ अनि अर्को क्षणमा आकारी वतनमा पुगेर आऊ । फेरि साकारी दुनियाँमा फर्केर आएर आफ्नो श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवनको अनुभव गर । तीनै वतनमा बारम्बार आउने जाने अभ्यास गर ।

बाबाद्वारा प्रेरणा

आफ्नो मनलाई सबै कुराबाट हटाएर बाबामा लगाउनु छ । बाबा हुनुहुन्छ शान्तिका सागर । यस शान्तिमा म बाबासँग प्रेरणायुक्त र पवित्र सेवाको संकल्प लिइरहेको छु ।

बाबाद्वारा वरदान 

सूक्ष्म वतनमा मीठा बाबाको सामुन्ने मेरो फरिश्ता स्वरुप स्पष्ट देखिइरहेको छ । बडो प्यार र शक्तिशाली दृष्टिद्वारा बाबाले मलाई वरदान दिइरहनुभएको छ

तिमी एक स्वराज्य अधिकारी आत्मा हौ । तिमी सदा रुहानी ज्ञान, गुण र शक्तिहरुबाट भरपुर रहन्छौ । तिमी आफ्नो हर श्वास, हर संकल्प र हर कर्मद्वारा स्वाभाविक रीतिले लिइरहन्छौ । त्यसैले तिमी अखण्ड सुखशान्ति र समृद्धिले भरिपूर्ण जीवन प्राप्त गछौ र नयाँ विश्वको राज्य अधिकारी बन्नेछौ ।

बेहदको सूक्ष्म सेवा  (योगको अन्तिम १५ मिनेट)

बाबाद्वारा यस वरदानलाई आफ्नो शुभ संकल्पद्वारा, वरदाता बनेर मैले पूरा विश्वलाई दान दिइरहेको छु । आफ्नो परिश्ता ड्रेस लगाएर म विश्वको भ्रमण गर्दै सर्व आत्माहरुलाई यो वरदान दिइरहेको छु ।

राती सुत्नुभन्दा पहिला

आवाजको दुनियाँभन्दा पर गएर आफ्नो स्थितिलाई स्थिर बनाऔं । चेक गरौं आज दिनभरमा कुनै कुराको अवज्ञा त गरिनँ ? यदि गरेँ भने बाबालाई बताऔं । कसैसँग मोह या आकर्षणमा बुद्धि त फँसेन ? आफ्नो चार्ट बनाऔं । ३० मिनेट योगद्वारा कुनै पनि गलत कर्मको प्रभावबाट स्वयंलाई मुक्त गरौं । आफ्नो दिललाई साफ र हल्का गरेर सुतौं ।