Home

Rajyoga Shibir 

Contact us

 

Sr Code No. Title MP4 MP3
01  01  - Anubhuti     
    01. Rajyog Ka Aadhar 

 
    02. Rajyog Ka Aadhar aour Vidhi 

 
    03. Rajyog 8 Powers 

 
         
02  02  - Rajyog Shibir - 01  MP4  MP3 
    01. Introduction 

 
    02. Who am I 

 
    03. Mind 

 
    04. Intellect 

 
    05. Sanskars 

 
    06. Tree world 

 
    07. Atma Darshan 

 
    08. Brahma Kumaris 

 
    09. God-1 

 
         
03  03  - Rajyog Shibir - 02  MP4  MP3 
    01. Karma Philosophy 

 
    02. 84 Births Story 

 
    03. Karam Shreshth 

 
    04. Kaal Chakra 

 
         
04  04  Rajyoga Shibir - June 2013  MP4  MP3 
    01. Athma(Swayam) Parichayam   

    02. Paramathma Satya Parichayam   

    03. Maanasika Vathidi Nunchi Vemukthi   

    04. Sakarathmaka Aalochanalu Aaalochinche Kala   

    05. Raja Yoganiki Adharam & Vidhi   

    06. KaalaChakra Guhya Rahasyalu   

    07. Karmala Guhya Rahasyalu   

    08. Santhoshamuga Vundali, Santhoshamunu Panchali   

    09. Praja Pitha BrahmaBaba Jivitha Charithra   

    10. Shanti Shakthi Yoka Anubhuthi   


Back | Top