Home

Audio Songs 

Contact us

 

Sr Code No. Title MP4 MP3
01  01  Kannada Songs     
    001-Vishwada E Shuba Dinagalali-Gyana Ratna Dhare   

    002-Jeevanada Hadiyolu-Gyana Ratna Dhare   

    003-Nityavu Manadali Neneiri Shivana-Gy Ra Dhare   

    004-Gyana Sagara Paramatma-Gyana Ratna Dhare   

    005-Yogigalagi Gyanigalagi-Gyana Ratna Dhare-a   

    006-Ninenna Tande-Gyana Ratna Dhare   

    007-Belagutide Belagutide Nodalli -Gyana R Dhare   

    008-Allide Nodu Namma Mane-Gyana Ratna Dhare   

    009-Eleri Madhura Makkale-Divya Smruthi Dhare   

    010-Pavitraragi Yogigalagi-Divya Smruthi Dhare   

    011-Madhura Madhuravu Idina -D Smruthi Dhare   

    012-Harutha hogona Navu-Divya Smruthi Dhare   

    013-Nanu Nannadu Ennadiru Ele Manava-D Sm Dhare   

    014-Jeevana Shivanige Priyavadaga-D Sm Dhare   

    015-Shivapitana Sada Nene Manave-D Sm Dhare   

    016-Tandeyagi Tayiyagi-Divya Smruthi Dhare   

    017-Paramapita Shiva-Divya Smruthi Dhare   

    018-Srusti Natakadalli E Deha-Atma Darshana   

    019-Parama Jyothi Darege Bandu-Atmadarshana   

    020-Manadalli Neneyeri E Maha Mantra-Atmadarshana   

    021-Tanuvolage Tanu Vodayanu-Atmadarshana   

    022-Atmana Darushana Swaymna-A Darshana   

    023-Tapasvi Murthiya Tanu Manavu-Athmadarshana   

    024-Vishwa Parivarthaneya Shuba-Atmadarshana   

    025-Baba Ninna Pritiyali-Pavana Ganga   

    026-ShivaBaba Nanu Bande-Pavana Ganga   

    027-Ninnedege Baruvaga Sharirada -Pavana Ganga   

    028-Vishwa Shantigagi Nadeva-Pavana Ganga   

    029-Mana Aralide Baba Tanu Nagutide-Pa Ganga   

    030-Nimma Vaniyu Divya Vaniyu-Pavana Ganga   

    031-Ide Shivaratri Maha Shivaratri-Pavana Ganga   

    032-Baba Endare Ananda-Pavana Ganga   

    033-Om Shanti - Adiya Mantravu-G Pushpa 01   

    034-Vishwada Seveya Sagaradalli-G Pushpa 01   

    035-Upakarada Smaraneyu Baba-Ge Pushpa 01   

    036-Baba Ennuva Eradaksharadali-Geetha Pushpa 01   

    037-Padedenu Nanu Satya Sundara -G Pushpa 01   

    038-O Baba Shivababa Chamatkarava-G Pushpa 01   

    039-Shivanolida Manadi Indu-Geetha Pushpa 01   

    040-Bharata Bhumiyali Janisida-Geetha Pushpa 01   

    041-Madhubana Sundara Prabhuvina-G Pushpa 02   

    042-Baba Bandare Sukavanu Tandere-G Pushpa 02   

    043-Mrudu Nadeyinda Madhubana-G Pushpa 02   

    044-Baba Emba Eradaksharadali-Geetha Pushpa 02   

    045-Ella Kade Kandaru-Geetha Pushpa 02   

    046-Beduvarellara Moregagi-Geetha Pushpa 02   

    047-Paramatma Samagama-Geetha Pushpa 02   

    048-Baba Bhagyavidhata-Geetha Pushpa 02   

    049-Naa Baruve Kalpa Kalpadalu-Geetha Pushpa 02   

    050-Ninna Shanti Stambada Sanmukadi -Smruti Geethe   

    051-Tanaginta Sreshtraragi Maduve Ni-Smruti Geethe   

    052-Baba Manadeva Ni Nanna Baba-Smruti Geethe   

    053-Gida Maravellava Lekhane Madi-Smruti Geethe   

    054-Baba Nanentu Bannisali-Smruti Geethe   

    055-Baba Priya Baba Ni Nirahankari-Smruti Geethe   

    056-Tumbida Manadi Harisiri Sarvara-Smruti Geethe   

    057-Vatanavasi Tande Makkala Kareya -Smruti Geethe   

    058-Muddu Kanda Nannobanane Neenu -YGeetegalu-01   

    059-Baba Baba ShivaBaba-Yogada Geetegalu-01   

    060-O Baba ShivaBaba-Yogada Geetegalu-01   

    061-Nane Ninnavanu Baba Nine -Y Geetegalu-01   

    062-Ninnanendu Mareyalare-Yogada Geetegalu-01   

    063-Nanna Baba Nenu Nanna Baba-Yo Geetegalu-01   

    064-Baba Ninna Muraliya Anda Helalu -Y Geetegalu-01   

    065-Baba Ninna Nenapinalli -Yogada Geetegalu-01   

    066-Paramadhama Dinda Banda Bindhu-Y Geetegalu-02   

    067-Tande Tande Shiva Tande-Yogada Geetegalu-02   

    068-Baba Nimma Madilalli Kanda-Yogada Geetegalu-02   

    069-Ninnanu Agali Nanu Nannanu Agali-Y Geetegalu-02   

    070-Atma Nanu Jyothi Nanu-Yogada Geetegalu-02   

    071-Baba Ninna Nenape Nanage -Y Geetegalu-02   

    072-Nanu Atma Ninu Atma Nama Tande -Yogada G-02   

    073-O Brahma Baba Ne entha -Shiva Smruti-01   

    074-Jagavella Duragi Jotheyage Ne-Shiva Smruti-01   

    075-Nanna Mana Ninna Milanakke-Shiva Smruti-01   

    076-Baba Nine Enage Adara-Shiva Smruti-01   

    077-Tandeyu Nine Tahiyu Nine-Shiva Smruti-01   

    078-Parameshwarane Sarweshwarane-Sh Smruti-01   

    079-Ninnanu Marethu Na hege Badhukali -Sh Smruti-01   

    080-Antarangadi Belegisu Jyothia-Shiva Smruti-02   

    081-Paramapita Shiva Paramatma-Shiva Smruti-02   

    082-Ninnane Neneyuve Ninnane Smarisuve-Sh Smruti-02   

    083-Nadiyu Tanna Nira Ta Kudiyadu-Shiva Smruti-02   

    084-Shivanige Swagata ShivaBabage -Shiva Smruti-02   

    085-Sahaneyu Yogige Shrungara-Shiva Smruti-02   

    086-Babanu Nudida Nudi Shiva Nudi-Shiva Smruti-02   

    087-Satyam Shivam Sundaram-Kavya Kirana   

    088-Amruta Veleya Milanave Chanda-Kavya Kirana   

    089-Bayilladidaru Ba endu Kareve-Kavya Kirana   

    090-Nanaremba Smrutiye Iralilla Enege-Kavya Kirana   

    091-Sangama Yugavidu Vajrada Yuga-Kavya Kirana   

    092-O Brahma Baba Nenneta -Kavya Kirana   

    093-Tanuviruvudu Ninna Sevegagi-Kavya Kirana   

    094-Baralide Ago Satyayuga-Kavya Kirana   

    095-Shivane Satya Sundara-Kavya Kirana   

    096-Baba Baba Ennuteru Atma-Param Jyothi   

    097-Nine Nanna belagu Bhagya-Param Jyothi   

    098-Sundara Jagada E Madhubanavu-Param Jyothi   

    099-Samaya Bandide Ega Samaya Bandede-Pa Jyothi   

    100-Jyoti Belagisu Atma Jyothi Belagisu-Param Jyothi   

    101-Kali Yugada Konealli Sangamada Modalalli-Pa Jyothi   

    102-Brahma Lokadinda Atma Lokadinda -Param Jyothi   

    103-Parama Jyothi Shiva Tande Sakaradali -Pa Jyothi   

    104-Prathama Vachana-Sadbhavana   

    105-Atmada Drustiyali nanodu-Sadbhavana   

    106-Huttida Mele Sayuvarella-Sadbhavana   

    107-Banniri Shivana Muralia Kelere-Sadbhavana   

    108-Nanu Melu Nenu Keelu-Sadbhavana   

    109-Sadhbavanadinda Jeevana-Sadbhavana   

    110-Idu Shuddatmagala ondu -Sadbhavana   

    111-Madhubanada Savi Anubhava-Sadbhavana   

    112-Shantiya Margadi Dyana -Sadbhavana   

    113-Introduction-Rajyoga Commentary vol-1-Bk Roofa Bhain   

    114- Shanti-Rajyoga Commentary vol-1 Part-1   

    115- Purity-Rajyoga Commentary vol-1 Part-2   

    116-Om Dwani-Smruti Geethe   

    117-Shiv Smruti-Lalit Gurwara   

         
02  02  Kannada Songs  MP4  MP3 
    001-Amruta Vela-Shiva Dhyana   

    002-Are Shivana Nenapendige-Shiva Dhyana   

    003-Satyave Shivanu-Shiva Dhyana   

    004-Antarmanadali Jyothi-Shiva Dhyana   

    005-Nitya Nenayiri-Shiva Dhyana   

    006-Shivatande Yaniga-Shiva Dhyana   

    007-Yogi yagu-Shiva Dhyana   

    008-Premadi Yeradu Galige-Shiva Dhyana   

    009-Atma Swaroopa-Shiva Dhyana   

    010-Yariddarenuntu Nenillada-Sh Gyanamrutha   

    011-Srustiya Nataka Mandiradalli-S Gyanamrutha   

    012-Yogiyagu Ninu Yogiyagu-Sh Gyanamrutha   

    013-Jyothi Kirana Kande-Shiva Gyanamrutha   

    014-Mangalakara he Sundara-Sh Gyanamrutha   

    015-Ellavu Ide Adareno illa-Shiva Gyanamrutha   

    016-Jyothi Kandayithu Dhari-Sh Gyanamrutha   

    017-Shanti Sagarana Aleyu-Shanti Dhare   

    018-Udbavise Dareyali -Shanti Dhare   

    019-Hejje Hejjegu Ninna Krupeya-S Dhare   

    020-Ati-indriya Sukhava -Shanti Dhare   

    021-Yogi Pavitra Jeevana-Shanti Dhare   

    022-Ninadere Samarpita Ishwarana -S Dhare   

    023-Sukshma Devateyu Aagi-Shanti Dhare   

    024-Jyothi Bindu Paramatmanodane-Shanti Dhare   

    025-Shivana Gunagala Gana Madiri-Nanna Baba   

    026-Baba Ninna Nayanagalalli-Nanna Baba   

    027-Ninna Smrutiyu Baba -Nanna Baba   

    028-Mana Pakshi Ne Haru Vatanake-Nanna Baba   

    029-Aase yonde onde Manadali-Nanna Baba   

    030-Ninna Vatanada Nenapinali Jagavanne-N Baba   

    031-Minugutiha Tareyagi Haruva-Nanna Baba   

    032-Prema Chandrama Ninage Tilisuve-N Baba   

    033-Ide Shivaratri Maha Shivaratri-Nitya Shivaratri   

    034-Shivayarembuda Teliyalu Tavaka-N Shivaratri   

    035-O Tande Shiva Tande-Nitya Shivaratri   

    036-Harutide Shiva Dwaja -Nitya Shivaratri   

    037-Gyaneshwara Om-Nitya Shivaratri   

    038-Surya Chandrara Deepa-Nitya Shivaratri   

    039-Harutha Meleke Mula-Nitya Shivaratri   

    040-Deepawaguva Deepa-Nitya Shivaratri   

    041-Paritranaya Sadhunaam-Nitya Shivaratri   

    042-Brahmanali ShivaBaba-Madhura Geetegalu   

    043-Ninna Madhura Nenapu Baba-M Geetegalu   

    044-Ninna Bali Naanu Bande-Madhura Geetegalu   

    045-Shivababa Ninna Nenapali -M Geetegalu   

    046-Ne Namma Edurinalli -M Geetegalu   

    047-Ninna Nenapina Uyyaleyali-M Geetegalu   

    048-Ninna Bali Bandevu Baba-Madhura Geetegalu   

    049-Bahudurake Hogona-Madhura Geetegalu   

    050-Pavitrateya He Mantradata-T Geetegalu   

    051-Shivababa Ninna Gyanada-Tapasvi Geetegalu   

    052-Sneha Pritiya Sutradi Baba-Tapasvi Geetegalu   

    053-Manavu Nanna Milanake Ninna-T Geetegalu   

    054-Indilladirendendigu illa-Tapasvi Geetegalu   

    055-Namma Manadi Baba Prathi -T Geetegalu   

    056-Sakalavannu Padede Ninna -T Geetegalu   

    057-Baba Ninnavanagalu-Tapasvi Geetegalu   

    058-Vajra Samana Nidede Jeevana-Sh Milana-1   

    059-Brukuti Kuteradali Atma-Shiva Milana-1   

    060-Kaledu Hogutide Kshana-Shiva Milana-1   

    061-Ni Enage Helide Baba-Shiva Milana-1   

    062-O Priya Prana Pakshiye-Shiva Milana-1   

    063-Kelo Priya Atma-Shiva Milana-1   

    064-Aralide Mana Hodoota-Shiva Milana-1   

    065-Baba Entaha Nirahankari-Shiva Milana-1   

    066-Ninna Kanalu Nanendu-Shiva Milana-2   

    067-Shiva Baba Ninna Nenapali-Shiva Milana-2   

    068-Jyoti Kirana Kande-Shiva Milana-2   

    069-Priya Shivane Naa-Shiva Milana-2   

    070-Ninna Preetiye Manada-Shiva Milana-2   

    071-Manada Kavite Madhura-Shiva Milana-2   

    072-Premada O Sindhu-Shiva Milana-2   

    073-Geleyane Nudiyadiru-Shiva Milana-2   

    074-Shivana Deepostava-Shiva Milana-3   

    075-Shiva Shaktiyaru illi-Shiva Milana-3   

    076-Nanu Atmanu Nanu Atmanu-Shiva Milana-3   

    077-Sahaneyu Yogige Srungara-Shiva Milana-3   

    078-O Banni Atmagale-Shiva Milana-3   

    079-Aidu Savira Varusagalinda-Shiva Milana-3   

    080-O Namaha Shivaya Shivaya -S Milana-3   

    081-Pavitra Gunada Pavitra -Shiva Milana-3   

    082-Nanna Baba Helide Manavu-Prema Sindhu   

    083-Ninna Palaneyanu Baba Naa Hege-P Sindhu   

    084-Vatanadali Kulitu Ni Baba-Prema Sindhu   

    085-Badalisede Bhumiya Ninu-Prema Sindhu   

    086-Baba Ninna Hridayadi Navu-Prema Sindhu   

    087-Ninnadu Bhumi Ninnadu Gagana-Prema Sindhu   

    088-Geddihe Manavanu Baba-Prema Sindhu   

    089-Priya Baba O Priya Baba-Prema Sindhu   

    090-Hege Helali Baba Ninage-Prema Sindhu   

    091-E Jaga Sundara-Shiva Prema   

    092-O Baba Bande-Shiva Prema   

    093-Nayanagalu Ninna (Fe)-Shiva Prema   

    094-Jeevanave Nataka-Shiva Prema   

    095-Nanna Mana Ninna-Shiva Prema   

    096-O Bindu Rupadi-Shiva Prema   

    097-Baba Nine Nanna-Shiva Prema   

    098-Nayanagalu Ninna -Shiva Prema   

    099-O Premada Sagara-Shiva Prema   

    100-E Jeevanavidu Ninnade-Shiva Prema   

    101-Shakti Kendravu Yukthi Kendravu-Y Songs   

    102-Kattu Yuvakane Kattu Bharata-Youth Songs   

    103-Eli Eliri Eli Yuvakare-Youth Songs   

    104-Dhoni Haleyadu Nanna Geleyane-Y Songs   

    105-Aaho Yuvakare Veera Manigale-Y Songs   

    106-Ide Yuvajana Bhajana Chintana-Y Songs   

    107-Navu Yuvakaru Gyana Veeraru-Youth Songs   

    108-Banni Geleyare Banni Yuvakare-Y Songs   

    109-Nirupane-Nitya Shivaratri   

    110-Meeting God -Stillness   

    111-Introduction-Farishta Commentary   

    112-Farishtaroop Stage-Farishta Commentary   

    113-Bindu Stage-Farishta Commentary   

    114-Om Dwani-Shiva Gyanamrutha   

         
03  03  Kannada Songs  MP4  MP3 
    001-Usiru Usirina Sutra-Shivayoga Taranga-1   

    002-Neliya Gaganada Paradeya-S Taranga-1   

    003-Jeevana Sundaravaguvudonde-STaranga-1   

    004-Sutha Mutha Nine Baba-Shivayoga Taranga-1   

    005-Jyothiya Binduvu Cham Cham-S Taranga-1   

    006-Manada Veeneya Tanti Midiyitu-S Taranga-1   

    007-Prabhuvina Gunagala Gayana-S Taranga-1   

    008-Kshana Kshanavu Hridaya-S Taranga-1   

    009-Baba Ninna Nenapininda-S Taranga-2   

    010-Nanna Jeevana Madhura-Shivayoga Taranga-2   

    011-Shivana Nenape illavadare-Shivayoga Taranga-2   

    012-Nanna Baba Ninna Rangadi-Shivayoga Taranga-2   

    013-Nannolenanu Ninu Nodede-Shivayoga Taranga-2   

    014-Ninna Vatanada Ranginali-Shivayoga Taranga-2   

    015-Yava Kshanadali Samaya-Shivayoga Taranga-2   

    016-Ninna Kudi Notadali Baba-Shivayoga Taranga-2   

    017-Ninna Milanake Mana Mayuravu-S Taranga-3   

    018-Nanna Baba Madhura Baba-S Taranga-3   

    019-Parama Pavana Jyothiyenda-S Taranga-3   

    020-Marali Anubhava Namma Kambani-S Taranga-3   

    021-Manada Kannolu Ninna Nodide-S Taranga-3   

    022-Ninu Torida Dari Aritenu-Shivayoga Taranga-3   

    023-Ninna Pritiya Karune Baba-Shivayoga Taranga-3   

    024-Tande Ninna Pritiyindale Balu Belagitu-S Taranga-3   

    025-Atma Pakshiye Haru Ne Priti Vatanake-S Taranga-4   

    026-Ninna Nenapina Amruta Kudeyuvevu-S Taranga-4   

    027-Andhu Baba Nine Salahide-Shivayoga Taranga-4   

    028-Nine Baba Rupa Sundara-Shivayoga Taranga-4   

    029-Navu Harutha Sagona Namma-S Taranga-4   

    030-Pancha Tatwada Sime Dattuta-S Taranga-4   

    031-Ninna Milanada Nenapu Anupama-S Taranga-4   

    032-Ele Atmare Kela Bannere-Shivayoga Taranga-4   

    033-Teli Teli Haguravagi-Shivayoga Taranga-5   

    034-Danya Danya-Shivayoga Taranga-5   

    035-Mugula Mallige-Shivayoga Taranga-5   

    036-Kadeya Ganteyu-Shivayoga Taranga-5   

    037-O Enna Priya Tande-Shivayoga Taranga-5   

    038-Manada Shakthiya-Shivayoga Taranga-5   

    039-Kamaladeleya Mele-Shivayoga Taranga-5   

    040-Antarangada Hoovu-Shivayoga Taranga-5   

    041-Omkaaranada -Shiva Premakke Swagatha   

    042-Swagathavu ninage-Shiva Premakke Swagatha   

    043-Paran Jyothi Paramatmana-S P Swagatha   

    044-Jyothiya Belagisuva-Shiva Premakke Swagatha   

    045-Neenalladinnaru Chira-Shiva Premakke Swagatha   

    046-Shiva Ninnantharanga-Shiva Premakke Swagatha   

    047-Ide Sathya Geethe-Shiva Premakke Swagatha   

    048-Ee Sangama Yugadalli-Shiva Premakke Swagatha   

    049-Eliri Madura Makkale-Olavina Geetegala Sangraha   

    050-Vishwada E shubha-Olavina Geetegala Sangraha   

    051-Baba Ninna Nenapinalli-Olavina G Sangraha   

    052-Gidamaravellava-Olavina Geetegala Sangraha   

    053-Srusti Natakadalli-Olavina Geetegala Sangraha   

    054-Madhubana Sundara-Olavina G Sangraha   

    055-Bharata Bhumiyali-Olavina Geetegala Sangraha   

    056-Baba Ninna Preetiyali-Olavina G Sangraha   

    057-Yoga Bhavanakke Banni-Divya Jyothi   

    058-Gyansurya Muditu-Divya Jyothi   

    059-Jyotiya Belagisu-Divya Jyothi   

    060-Daaritore Bandiheya-Divya Jyothi   

    061-Shivanu iruva Brahma Mandira-Divya Jyothi   

    062-Baa tande baa Shiva Baba-Divya Jyothi   

    063-Jyotiya Belagisu-Divya Jyothi   

    064-Adigadigoduguva Mohavanu-Divya Jyothi   

    065-Gyana Sagara Paramatma-Divya Jyothi   

    066-Shiva baabara Makkalunavu-Divya Jyothi   

    067-Enu Anda-Cycle Yathri Songs   

    068-Shiv Hi-Cycle Yathri Songs   

    069-Elli Shivana Makkalo-Cycle Yathri Songs   

    070-Bhagya Shaliye-Cycle Yathri Songs   

    071-Yuva Kranti-Cycle Yathri Songs   

    072-Vuriyut Tiruva-Cycle Yathri Songs   

    073-16-Kala Vol -1   

    074-16-Kala Vol -2   

    075-16-Kala Vol -3   

    076-16-Kala Vol -4   

    077-Gyan Kasthuri Part-1   

    078-Gyan Kasthuri Part-2   

    079-Introduction-Rajyoga Commentary-1   

    080-Rajyoga Commentary vol-1 part-1   

    081-Introduction-Rajyoga Commentary-1   

    082-Rajyoga Commentary vol-1 part-2   

         
04  04  Kannada Songs  MP4  MP3 
    01-SHIVA NINNA PREETHIYALLI   

    02-SHIVAPARAMATHMANA-FM   

    03-NAVODAYADA   

    04-NAANONDU DIVYA CHETANA   

    05-NANNA PARAMPITA   

    06-BABA NINNANTHARANGA   

    07-SHIVANA PREETHIYA   

    08-NEENE NANNAVANAGIHE   

    09-SHIVANIGE PRIYARU NAAVU   

    10-HEY ESHWARA SHIVA THANDEYE   

    11-UDAYAVAGALIDE   

    12-ARALITHU MANAVU   

    13-NINNA NENAPALLI   

    14-NINNA PREETHIYALLI SADA   

    15-SHIVAPARAMATHMANU   

    16-SHIVANU BHOOMIGE BANDA   

    17-NANAATHMA PAKSHIYU   

    18-AAKASHADACHEGE   

    19-DHARI THORIDA SHIVA   

    20-BABA NANNA BABA   

    21-HEGIDDE NAANU BABA   

    22-SWAGATHAM   

    23-BHUDDHI ROOPI   

    24-IDHU HOGUVA JANUMA   

    25-KARMADA GHATHIYANU   

    26-DHARMA BHOOMI-LOOP   

    27-BRAHMMA TANDEYA   

    28-PARAMADHAMA NIVAASI   

    29-JEEVANADA NELAYANNU   

    30-SHIVAPITHANA MADILINALI   

    31-SHATAM SHUBHAM-THIPPAIAH   

    32-GNYANDA JYOTHIYU-BHAVANI-DEEPIKA   

    33-SARVARA PRATHI-THIPPAIAH-DEEPIKA   

    34-PARAMATHMANA DHRUSHTIYA-THIPPAIAH-BHAVANI   

    35-SHIVANE BANDIHA-THIPPAIAH   

    36-MAHA JYOTHIYE-BHAVANI   

    37-MUKHA MANDALAVU-DEEPIKA   

    38-NUTHANA VISHWADA-THIPPAIAH   

    39-ESHWARANE NAMMA-THIPPAIAH   

    40-HOOVALI MAKARANDA-BHAVANI-DEEPIKA   

    41-MANAMANDIRADA-THIPPAIAH   

    42-O BABA NINNA NAYANAGALU-THIPPAIAH-DEEPIKA   

    43-SHIV BABA NINNA-BHAVANI   

    44-DHAREYANU SWARGAVA-THIPPAIAH   

    45-JEEVANAVAYITHU-BHAVANI   

    46-O PREETHIYA BRAHMA-THIPPAIAH   

    47-BAA BAARO KRISHNA-THIPPAIAH   

    48-NANATHMA BINDU   

    49-JYOTHIR MAYAVE   

    50-JEEVA KOTIYA   

    51-NENEMANAVE NEE   

    52-SHIVATHANDE NEE NANNA   

    53-SHIVANA MADILU   

    54-MURALI MANOHARANE   

    55-NILLISU CHITTAVA   

    56-SHIVANE TANDE   

    57-EESHWARA   

    58-SHIV TANDEYA   

    59-EDE SATYA GEETEY   

    60-SHIVA NINNA   

    61-MAYA JAGADALLI   

    62-BHARATA BHUVIYALI   

    63-E EDEHADA   

    64-SHANTIYA DHAMADE   

    65-TANDEYE NENEYONA   

    66-SHIVA NINNA KANDE   

    67-SHIVANE NANABALA   

    68-SHIVA SATYA SUNDARA-FINAL   

    69-SHAVA PITANALLO   

    70-SHIVANA MAHIMEYU   

    71-GYANADA NADI SAGARANA   

    72-SHIVA TANDEYA MAKKALE   

    73-ATMANA DEHA   

    74-GYANADA HOLEYO   

    75-APARA MAHIMA   

    76-CHALVYYA CHALVO   

    77-SANGAM YUG   

    78-SHANTIYA DHAM   

    79-PARMATMANA PREETIYA   

    80-SHIVATHANDE MADHUBANADHI   

         
05  05  Shiva Jnanasudhe  MP4  MP3 
    01. Nanatma Bindu Nijadali_Shiva Jnanasudhe   

    02. Jyotirmayavee Lokavidu_Shiva Jnanasudhe   

    03. Jeevakotiya Rakshaka Neenu_Shiva Jnanasudhe   

    04. Nene Manave Nee Paramatmana_Shiva Jnanasudhe   

    05. Shivatande Nee Nanna Jotegaranade_Shiva Jnanasudhe   

    06. Shivana Madilu Namage_Shiva Jnanasudhe   

    07. Murali Manoharane_Shiva Jnanasudhe   

    08. Nilisu Chittava Bhrukutiyali_Shiva Jnanasudhe   

         
06  06  Yogesh Bhai  MP4  MP3 
    01. Dharna - 1   

    02. Dharna - 2   

    03. Dharna - 3   

    04. Dharna - 4   

    Beej Roop Sthiti   

    Drishti Se Srishti Parivartan - Kannada - Yogesh   


Back | Top